Phần 2
CÁC SẢN PHẨM Tự NHIÊN
BỔ SUNG DINH DƯỠNG
Lở HỘI
(Aloe-Vera)
Cây thuốc truyền thống Lô hội (Aloe vera) là một loại cây
trồng tiến hóa từ họ cây đinh tử hương, cùng họ với cây tỏi.
Cả hai có đặc tính chữa bệnh và công dụng cung cấp dinh
dưỡng.
Cây lô hội với đặc tfnh phục
hổi và chữa trị, đã được để
cập trong trong Kinh thánh
cũng
được
chuyển
sang
chữ viết tượng hình cổ của
người
Ai
Cập
được
Alexander
Đại
Đế
mang
theo
trong
cuộc
truờng
chinh của ông là thuốc duy
nhất làm dịu các vết thảm
tfm và vết thương.
Đến thời hiện đại lô hội lại
được
tái
phát
hiện.
Tuy
nhiên
ngày nay cây lô hội
lại được chú ỷ nghiên cứu
nghiêrn túc hơn và sâu hơn kể cả các phân tích trong phòng
thí nghiệm và các thử nghiêm
lâm sàng có đối chứng để
khẳng đinh chắc chắn côiĩg hiệu chữa bệnh của nó.
Một trong 200 loại
lô hội, Aloe vera Barbadensis là một loại
cây có đặc tính chữa bệnh và dinh dưdng tốt nhất.
Cẳy lố hội có đặc tính dinh dưOng tốt nhất là từ khoảng 2-3
năm tuổi.
Chất keo Aloe vera lấy trong lá mà phải bóc vỏ của nó, giải
phóng một mổ nhựa dính nom giống gelatin có chứa những
đặc tính khác thương để làm thuốc.
331
Chất dịch keo này không để lâu quá 2 giờ đồng hồ vì rất dễ
bị ôxy hóa và sẽ làm mất đi một phần dược tính của nó.
Cho nên rất cần thiết phải có quy trình ổn định chất hoặc
làm lạnh để trung hòa các tác động không mong muốn của
sựôxy hoá.
Các phòng thí nghiệm như Viện Khoa học và Y học Linus
Pauling ở Palo Alto, Calitornia, Hội đồng quốc tế Cây Lô hội
và Trường đại học Oklahoma đều nghiên cứu chính thức về
cây lô hội.
Công dụng của lô hội như thế nào mà để nó thành ra một
sản phẩm tựnhiên tuyệt vời chăm sócsức khỏevà sắcđẹp?
BS. Greg Henderson, Giám đốc Viện lâm sàng tự nhiên ở
bang Calitornia, tiến sĩ Michael T.Murray, tiến sĩ Guillermo
Pelly, BS. Jeffrey Bland, nhờ sựhỗ trỢcủa các thí nghiệm ở
labô, đã lưuý các đặc tính cây lô hội nhưsau:
Các đặc tính chính của cây lô hội (nha đam)
1. Chất ứcchếđau
Thoa lô hội trên vùng bị thương thì sẽ giảm đau. Khác với
các sản phẩm khác hiện có, nó có khả năng thấm rất sâu.
Lô hội phong bế đau ở vết thương từ trong tận các lớp da
sâu vì có các thành phần hoạt tính, xâm nhập sâu và chống
viêm.
2. Chống viêm vàchống dị ứng
Lô hội có hoạt động tương tự các steroid như cortison
nhưng không có tác dụng phụ có hại. Quan trọng nhất là
glycoprotein kiềm chê và loại trừ bradykinin là chất trung
gian chủ yếu của quá trình đau và viêm, cũng có nhiều loại
anthraquinon và các salicylat là chất chống viêm và chống
đau có trong Aspirin. Lô hội có tác dụng rất tốt trong chữa
lành vết trẩy và bỏng ỏ da, bởi vì nó có chứa magiê lactat,
một chất ức chế các phản ứng của histamin sinh ra do hệ
thống miễn dịch đểđáp ứngcác kích ứng
Cho nên bạn có thể sử dụng trong các loại viêm như viêm
bao hoạt dịch, viêm khốp, hoặc thậm chí côn trùng cắn đốt.
Để có công hiệu tốt nhất bạn nên thấm thuốc vào bông gòn
đặt trên da và phải giữcho lô hội khỏi bốc hơi.
Một điếu quan trọng cần lưu ỷ là lô hội không chứa cotison,
nhưng có chứa men và các thành phan khác có công dụng
rất hữu hiệu giẳi đau trên vùng da bệnh.
332
3. Tác dụng làm lành vết thương
Lô hội (Aloe vera) có chứa rất nhiều canxi, kali và kẽm,
cũng nhưVitamin E c. Các chất khoáng này thúc đẩy sự
tạo nên mạng lưới sỢi xđ để giữ các huyết cầu đỏ trong
máu, đẩy nhanh tiến trình làm lành da. Canxi giữ một vai trò
quan trọng trong hoạt động của hệ thống thần kinh và mô
cơ. Nó cũng là chất xúc tác chính trong tất cả các quá trình
chữa lành vết thương.
4. Tác dụng tiêu sùng
Đây là tác dụng loại bỏ da bị tổn thương để thay nó bằng các
tế bào da mới. Nó cũng cho phép máu lưu thông tự do ỏ tĩnh
mạchvàđộng mạch, làmsạchcáccụcmáuđông nhỏ.
5. Tác dụng
kháng sình
-
Chống vi khuẩn: ngăn cản tác động phá huỷ của các vi
khuẩri như salmonella và tụ cầu sinh ra mủ, chống
escherichia coli, streptococcus íaecalis cũng như rất
hiệu quả chống nấm Candida albicans v.v. Lô hội còn
có tác dụng tuyệt vời loại trừ các vi khuẩn, cũng như
chống nhiễm khuẩn nếu thoa trực tiếp lên vùng da bị
tổn thương với nồng độ cao hơn 75%.
-
Chống virus: Chống được virus với nồng độ cao hơn
75% và áp trực tiếp lên virus. Lô hội cũng có tác dụng
chống lại Trichomonas âm đạo. Acetyl-manosa có trong
lô hội rất có hiệu quả chống lại một số virus. Hiện nay
được tiêm để chữa một số bệnh bạch cẩu và u xơ
saccôm ỏ động vật và hiện đang nghiên cứu hỗ trỢAZT
chống HIV (ÁIDS)'.
-
Chống nấm: Có dược tính chống nấm khi thoa trực tiếp
lên nấm.
6. Tái sinh tếbào
Trong lô hội có chứa hóc-môn kích thích tăng trưởng tế bào
mới, đồng thời loại bỏ những tế bàogià.
Canxi có trong lô hội điều chỉnh đến số lượng chất lỏng
trong tế bào, duy trì sựcân bằng trong và ngoài, tạo ra các
tế bao khỏe mạnhtrong tất cả các mô.
Đối với ung thưda: Bác sĩ Paith strickland ở Trung tâm ung
thư Anderson thuộc Trường đại học Texas khẳng định rằng
trong tương lai lỏ hội sỗ là một vũ khí chống lại căn bệnh
ung thưda, bảo vệ hệ thống miễn dịch cho da chống lại các
tác hai.
333

Ebook Cẩm nang sử dụng các phương thuốc thiên nhiên nâng cao sức khỏe: Phần 2 - Enrique Garza

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 68 | Page: 113 | FileSize: M | File type: PDF
68 lần xem

Ebook Cẩm nang sử dụng các phương thuốc thiên nhiên nâng cao sức khỏe: Phần 2 - Enrique Garza. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc các sản phẩm thiên nhiên bổ sung dinh dưỡng như lô hội, phấn hoa, mật o9ng, sữa ong chúa, cây bạch quả, nấm linh chi,... Bên cạnh đó, tác giả còn cung cấp các chất bổ sung dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


Phần 2

CÁC SẢN PHẨM Tự NHIÊN
BỔ SUNG DINH DƯỠNG
Lở HỘI
(Aloe-Vera)
C ây th u ố c truyền thống Lô hội (Aloe vera) là m ột loại cây
trồng tiến hóa từ họ cây đ in h tử hương, cùng họ với câ y tỏi.
C ả hai có đ ặc tính chữa bệnh và công dụng cung cấp dinh
dưỡng.
C ây lô hội với đặc tfnh phục
hổi và chữa trị, đã được để
cập tron g trong Kinh thánh
cũng được chuyển sang
c h ữ viết tượng hình cổ của
người
Ai
C ập
được
A le xan de r Đ ại Đ ế m ang
th eo trong cu ộc truờng
chinh của ông là thuốc duy
nhất làm dịu cá c vế t thảm
tfm và v ế t thương.
Đ ến thời hiện đại lô hội lại
được tái p há t hiện. T u y
nhiên ngày nay cây lô hội
lại được chú ỷ nghiên cứu
nghiêrn tú c hơn và sâu hơn kể cả cá c phân tích tro n g phòng
th í nghiệm và cá c th ử nghiêm lâm sàng có đối chứng đ ể
khẳng đinh ch ắ c chắn c ô iĩg hiệu chữa bện h của nó.
M ột trong 200 loại lô hội, A loe ve ra B a rba de nsis là m ột loại
c â y có đ ặc tính chữa bện h và dinh dưdng tố t nhất.
C ẳy lố hội có đ ặc tính dinh dưOng tố t nhất là từ khoảng 2-3
năm tuổi.
C hất keo A lo e vera lấy trong lá m à phải b óc vỏ của nó, giải
phóng m ột m ổ nhựa dính nom giống gelatin có chứa những
đ ặ c tính kh á c thương đ ể làm thuốc.

331

Chất dịch keo này không để lâu quá 2 giờ đồng hồ vì rất dễ
bị ôxy hóa và sẽ làm mất đi một phần dược tính của nó.
Cho nên rất cần thiết phải có quy trình ổn định chất hoặc
làm lạnh để trung hòa các tác động không mong muốn của
sự ôxy hoá.
Các phòng thí nghiệm như Viện Khoa học và Y học Linus
Pauling ở Palo Alto, Calitornia, Hội đồng quốc tế Cây Lô hội
và Trường đại học Oklahoma đều nghiên cứu chính thức về
cây lô hội.
Công dụng của lô hội như thế nào mà để nó thành ra một
sản phẩm tự nhiên tuyệt vời chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp?
BS. Greg Henderson, Giám đốc Viện lâm sàng tự nhiên ở
bang Calitornia, tiến sĩ Michael T.Murray, tiến sĩ Guillermo
Pelly, BS. Jeffrey Bland, nhờ sự hỗ trỢ của các thí nghiệm ở
labô, đã lưu ý các đặc tính cây lô hội như sau:
C á c đ ặ c tín h c h ín h củ a c â y lô h ộ i (n h a đ a m )

1. Chất ức chế đau
Thoa lô hội trên vùng bị thương thì sẽ giảm đau. Khác với
các sản phẩm khác hiện có, nó có khả năng thấm rất sâu.
Lô hội phong bế đau ở vết thương từ trong tận các lớp da
sâu vì có các thành phần hoạt tính, xâm nhập sâu và chống
viêm.
2.

Chống viêm và chống dị ứng

Lô hội có hoạt động tương tự các steroid như cortison
nhưng không có tác dụng phụ có hại. Quan trọng nhất là
glycoprotein kiềm chê và loại trừ bradykinin là chất trung
gian chủ yếu của quá trình đau và viêm, cũng có nhiều loại
anthraquinon và các salicylat là chất chống viêm và chống
đau có trong Aspirin. Lô hội có tác dụng rất tốt trong chữa
lành vết trẩy và bỏng ỏ da, bởi vì nó có chứa magiê lactat,
một chất ức chế các phản ứng của histamin sinh ra do hệ
thống miễn dịch để đáp ứng các kích ứng
Cho nên bạn có thể sử dụng trong các loại viêm như viêm
bao hoạt dịch, viêm khốp, hoặc thậm chí côn trùng cắn đốt.
Để có công hiệu tốt nhất bạn nên thấm thuốc vào bông gòn
đặt trên da và phải giữ cho lô hội khỏi bốc hơi.
Một điếu quan trọng cần lưu ỷ là lô hội không chứa cotison,
nhưng có chứa men và các thành phan khác có công dụng
rất hữu hiệu giẳi đau trên vùng da bệnh.

332

3. Tác dụng làm lành vết thương

Lô hội (Aloe vera) có chứa rất nhiều canxi, kali và kẽm,
cũng như Vitamin E và c . Các chất khoáng này thúc đẩy sự
tạo nên mạng lưới sỢi xđ để giữ các huyết cầu đỏ trong
máu, đẩy nhanh tiến trình làm lành da. Canxi giữ một vai trò
quan trọng trong hoạt động của hệ thống thần kinh và mô
cơ. Nó cũng là chất xúc tác chính trong tất cả các quá trình
chữa lành vết thương.
4. Tác dụng tiêu sùng

Đây là tác dụng loại bỏ da bị tổn thương để thay nó bằng các
tế bào da mới. Nó cũng cho phép máu lưu thông tự do ỏ tĩnh
mạch và động mạch, làm sạch các cục máu đông nhỏ.
5. Tác dụng kháng sình
-

Chống vi khuẩn: ngăn cản tác động phá huỷ của các vi
khuẩri như salmonella và tụ cầu sinh ra mủ, chống
escherichia coli, streptococcus íaecalis cũng như rất
hiệu quả chống nấm Candida albicans v.v. Lô hội còn
có tác dụng tuyệt vời loại trừ các vi khuẩn, cũng như
chống nhiễm khuẩn nếu thoa trực tiếp