Phần
IV
Mộtsô
bệnh phổi
hấp ỏtrẻ em
Các bệnh phổi hấp 1^^
Hội chứng ngưng thỏ
khi ngủ ởtrẻ em
1. Định nghĩa
Ngưng thớ khi ngủ là hiện titợng rối loạn hô hấp
trong klii ngứ.
2. Nguyên nhân
Nguyên nhân
là do
amiđan và hạch
hạnh
nhân
họng quá lớn, làm cán trớ luồng klií đi ra và đi vào phổi.
Chúng này thường kéo dài từ 10 đến 30 giây và có thế
lên đến 400 lần trong một đêm.
Tré em mắc chứng này thường ngáy trong lúc ngú,
khó thờ hoặc có thế không ngti được và diưòng xuyên
thức giấc.
Điều
này
làm chất
lượng giấc ngú
cúa tré
không tốt, không có tác dụng giúp co thế tré nghi ngơi
và hồi phục. Với tré lớn, nguy co này ngày càng tăng cao
là nguyên nhân dẫn đến rối loạn hành vi cá nhân, chậm
phát triến, rối loạn ứng xứ và nhân cách, ảnh hướng đến
Tủsách YHỌCPHỔTHÔNG
việc học tập và các vấn đề sức khỏe tré như tìnli trạng
cao huyết áp.
3.Triệu chứng
Chúng ngung thớ klii ngủ có thế xảy ra ớ mọi tré
em. Theo một nghiên cứu tại Singapore, có khoảng 1%
số tré tù 4 đến 6 tuổi bị ngung thó khi ngil và thướng hay
xáy ra ó các tré sau:
-Trè ngủ ngáy.
-Tré quá thUa cân hoặc béo phì.
-Tré có amiđan to, quá phát hoặc V.A.
- Tré có các bất thường về giái phẫu ớ đưòng hô
hấp trên.
-Tré có các bệnlt rối loạn về thần kinh, cơ.
- Trong gia đ'mli tré có người bị mắc chUng bệnli này.
Khi trẻ có những biếu hiện dưới đây thì phải nghĩ
đến chuyện tré bị chUng ngung thớ khi ngủ:
-Tré thường xuyên ngủ ngáy.
-Khó thớ Idii ngú.
-Ngủ không ngon giấc.
-Hay phải trớ m'mh luôn trong khi ngủ.
-Hay nằm sấp khi ngú.
-Tré hay đái dầm.
-Tré hay phái thỏ bằng miệng.

Ebook Các bệnh về phổi và hô hấp: Phần 2 - Ngọc Minh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 58 | Page: 86 | FileSize: M | File type: PDF
58 lần xem

Ebook Các bệnh về phổi và hô hấp: Phần 2 - Ngọc Minh. Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Nội dung phần 2 ebook giới thiệu đến bạn đọc một số bệnh về phổi và hô hấp thường gặp ở trẻ em và cách chữa trị một số bệnh về phổi và hô hấp bằng đông y. Qua đó, người đọc nắm được các kiến thức về bệnh về phổi và hô hấp để có cách chữa trị phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


Phần IV
Một sô bệnh vé phổi
và hô hấp ỏ trẻ em

Các bệnh vê phổi và hô hấp 1

^^

Hội chứng ngưng thỏ
khi ngủ ở trẻ em
1. Định nghĩa
Ngưng thớ khi ngủ là hiện titợng rối loạn hô hấp
trong klii ngứ.
2. Nguyên nhân
Nguyên nhân là do amiđan và hạch hạnh nhân
họng quá lớn, làm cán trớ luồng klií đi ra và đi vào phổi.
Chúng này thường kéo dài từ 10 đến 30 giây và có thế
lên đến 400 lần trong một đêm.
Tré em mắc chứng này thường ngáy trong lúc ngú,
khó thờ hoặc có thế không ngti được và diưòng xuyên
thức giấc. Điều này làm chất lượng giấc ngú cúa tré
không tốt, không có tác dụng giúp co thế tré nghi ngơi
và hồi phục. Với tré lớn, nguy co này ngày càng tăng cao
là nguyên nhân dẫn đến rối loạn hành vi cá nhân, chậm
phát triến, rối loạn ứng xứ và nhân cách, ảnh hướng đến

Tủ sách Y HỌC PHỔ THÔNG

việc học tập và các vấn đề sức khỏe tré như tìnli trạng
cao huyết áp.
3.Triệu chứng
Chúng ngung thớ klii ngủ có thế xảy ra ớ mọi tré
em. Theo một nghiên cứu tại Singapore, có khoảng 1%
số tré tù 4 đến 6 tuổi bị ngung thó khi ngil và thướng hay
xáy ra ó các tré sau:
- Trè ngủ ngáy.
- Tré quá thUa cân hoặc béo phì.
- Tré có amiđan to, quá phát hoặc V.A.
- Tré có các bất thường về giái phẫu ớ đưòng hô
hấp trên.
- Tré có các bệnlt rối loạn về thần kinh, cơ.
- Trong gia đ'mli tré có người bị mắc chUng bệnli này.
Khi trẻ có những biếu hiện dưới đây thì phải nghĩ
đến chuyện tré bị chUng ngung thớ khi ngủ:
- Tré thường xuyên ngủ ngáy.
- Khó thớ Idii ngú.
- Ngủ không ngon giấc.
- Hay phải trớ m'mh luôn trong khi ngủ.
- Hay nằm sấp khi ngú.
- Tré hay đái dầm.
- Tré hay phái thỏ bằng miệng.

Các bệnh về phổi và hô hấp

- Tré ngú ngày quá nhiều.

Sự ảnh hướng đến tré
- Tré đau đầu vào buối sáng.
- Hay ngù gật và ngủ ngày quá nhiều.
- Chậm phát triển.
- Huyểt áp cao.
Nghiên cứu mới đây chi ra rằng, nếu không điều trị
chứng ngưng thớ khi ngii ớ tré nhó, sẽ kliiến các noron
thần kinh bị tốn thuong.
4. Điểu trị
Hình ánh cùa não bộ cho thấy ớ tré em không được
điều trị chứng ngưng thỏ khi ngứ nặng, sẽ có bằng chứng
về tốn tliương ờ những vìing của não đảm nhiệm việc
học tập, trí nhớ và suy nghĩ phức tạp. Chi số IQ^trung
bình trong số những tré bị chúng ngưng thó klii ngủ
trong phạm vi dưới mức b'mh thường và thấp hơn 16
điếm so với tré không mắc bệnh (85 đến 101). Tré mắc
bệnh cũng đạt điếm thấp hơn trong những bài kiếm tra
klrác.
Bạn cần phái tìm nguyên nhân gây ra rối loạn này
tntóc khi quyết định điều trị cho tré. Khám lâm sàng, hỏi
tiền sử bệnh và cần thiết có thế phái làm thêm một số xét
nghiệm khác nhu công thức máu, điện tâm đồ, điện não
đồ trong klii ngủ...

Tủ sách Y HỌC PHỔ THÔNG

Tlieo các nhà khoa học My, tré nhó và tré sơ sinh
bị ngưng thớ khi ngủ do tắc nghẽn có thê được lợi từ một
kỹ thuật phẫu thuật mới. Phẫu thuật cắt V.A, amiđan
hoặc cá hai bằng trị liệu. Phẫu thuật đã được chứng minh
hiệu quả trong một nghiên cứu mới đây trên 73 trè dưới
2 tuổi bị ngUng thò khi ngủ. Kết quả cho thấy, những tré
không được phẫu thuật diì không có cải thiện về triệu
chUng ngừng thớ khi ngủ, trong khi những triệu chứng
này cải thiện rõ rệt ớ trè được phẫu thuật. Theo nhóm
nghiên cứu, biến chứng và tác dụng phụ cúa phẫu thuật
là kliông đáng kể và ở mức chấp nhận được.

1162008

Tài liệu liên quan