Bài giảng Dược liệu chứa carbohydrat

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 19 | Lần xem: 98 | Page: 44 | FileSize: 2.30 M | File type: PPT
98 lần xem

Bài giảng Dược liệu chứa carbohydrat. Bài giảng Dược liệu chứa carbohydrat giới thiệu đến các bạn định nghĩa và cấu trúc hoá học của tinh bột, cellulose và các dẫn chất, gôm và chất nhầy, phương pháp kiểm nghiệm các dược liệu chứa các thành phần trên, một số dược liệu chứa tinh bột, cellulose, gôm và chất nhầy. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn..

Nội dung

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. ĐỊNH NGHĨA & CẤU TRÚC HOÁ HỌC ­ TINH BỘT ­ CELLULOSE VÀ CÁC DẪN CHẤT ­ GÔM VÀ CHẤT NHẦY 2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM CÁC DƯỢC LIỆU CHỨA CÁC THÀNH PHẦN TRÊN 3. MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA TINH BỘT, CELLULOSE, GÔM VÀ CHẤT NHẦY ĐẠI CƯƠNG CARBOHYDRAT Carbohydrat là một hợp chất rất quan trọng đối với cơ thể sống. Trong cây : có thể tồn tại dưới dạng nguyên tố hỗ trợ : như cellulose là chất tạo nên thành tế bào sống, dự trữ năng lượng dưới dạng polymer như tinh bột là chất của nhiều quá trình chuyển hoá như acid nucleic, coenzym …, là tiền chất cho tất cả các quá trình tổng hợp các chất chuyển hóa bậc hai (glycosid). Carbohydrat đầu tiên được hình thành bởi quá trình quang hợp giữa khí CO2 và H2O, nó là chất cơ bản cho việc hình thành và tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác trong cơ thể sống. CO2 hγ H2O Quang hợp Mono-, oligo-, polyosid Erythrose-4 phosphate Glucose GLYCOSID shikimate Flavonoid, Anthrocyanin, tanin Phospho -enol pyruvate pyruvate phenol, quinon, macrolid, acid béo, dầu, mỡ POLYACETAT SHIKIMATES Acetyl-CoA Chu trình Krebs Cinnamate, lignan, coumarin, quinon TERPEN & Amino acid STEROID Tinh dầu,sesqui- và protein ALKALOID diterpen, saponin, cardenolid, caroten ĐẠI CƯƠNG CARBOHYDRAT Định nghĩa: là nhóm hợp chất hữu cơ, gồm những monosaccharid, những dẫn chất và sản phẩm ngưng tụ của chúng. Cấu trúc: Monosaccharid polyhydroxyaldehyd hoặc polyhydroxyceton tồn tại ở dạng mạch hở hay mạch vòng bán acetal. Phân loại: 3 nhóm Monosaccharid Oligosaccharid: thủy phân cho 1­6 đường đơn Polysaccharid: phân tử lớn, gồm nhiều monosaccharid nối với nhau, như tinh bột, cellulose, gôm, pectin, chất nhày. ... - tailieumienphi.vn