of x

Ebook Bệnh tim mạch cách phòng và điều trị: Phần 1 - Bạch Minh, Khánh Hưng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 30 | Page: 73 | FileSize: M | File type: PDF
30 lần xem

Ebook Bệnh tim mạch cách phòng và điều trị: Phần 1 - Bạch Minh, Khánh Hưng. Cuốn sách Bệnh tim mạch cách phòng và điều trị cung cấp những kiến thức cơ bản nhất giúp bạn đọc hiểu được cấu tạo trái tim của chính mình, những bệnh tim thường gặp, cách phòng chống khi mắc bệnh ở thời kỳ đầu, các phương pháp chữa trị, cũng như lời khuyên dinh dưỡng hữu ích của các chuyên gia y tế hàng đầu. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu đặc điểm của hệ tuần hoàn và những bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Qua đó giúp người đọc tìm hiểu được sâu hơn về tim mạch và bệnh tim mạch, tác hại của nó cũng như cách phòng và điều trị. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


N,

ĩm ìịạ ạ c h

CÁCH PHỒNG & ĐIÊU TRỊ
A

Iiìĩiiaiiii; NHÀ XUẤT BẢN HÓNG ĐỨC

BỆNH TIM MẠCH
CÁCH PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

BS.Bạch Minh - Khánh Hưong
(Tổng hợp, biên soạn)

BỆNH TIM MẠCH
Cá c h p h ò n g và đ iề u tr ị

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

PHẦN 1 -ĐẶC ĐlấM HỆ TUẦN HOÀN

A, ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀO THAI
VÀ TUẦN HOÀN SAU KHI SINH
I.Vòng ỉuẩn hoàn bàoỉhal
(hii; Jộna

lXìnainạch.phòi

. iv' / '\

Dộng mạch
phôi
r/m ạch chu

dmíi

Dộng mạch chu
ó n c lình mạch

xmwc

I

C o thãi cua ốno^^—^

tình mạch

T/mạch chu dưiTÌ

Rau thai
Dộnc mạch rònik> t u i i i

hoán thtfi
ỈÚIO

Vòng tuần hoàn bào thai đã được hình thành từ
cuối tháng thứ hai của thai kỳ, tiếp tục phát triển và
tồn tại cho đến lúc sinh.
Sự tuần hoàn máu ở thai được thực hiện qua
rau thai. Thai nhận máu có oxy qua tĩnh mạch rốn
có độ bão hòa oxy khoảng 80%. Khi tới gan, máu ấy
được trộn lẫn với máu đã giảm bão hòa oxy từ hệ
tĩnh mạch cửa tới gan. Từ gan, máu đã được trộn
lẫn ấy được dẫn trực tiếp tới tĩnh mạch chủ dưới
qua ống Arantius. ớ đoạn gần tim của tĩnh mạch
chủ dưới, có sự pha trộn máu lần thứ hai giữa máu
này với máu từ chi dưới, thận và từ vùng đáy chậu
tới. Tĩnh mạch chủ dưới dẫn máu tới tâm nhĩ phải.
Tại đầy ngoài tĩnh mạch chủ dưới, còn có tĩnh
mạch chủ trên và tĩnh mạch vành đổ vào.
Từ tâm nhĩ phải, máu có hai con đường tiếp tục
đi: Một là tới tâm thất phải qua van III lá, hai là đi
qua lỗ bầu dục (lỗ Botal) để sang tâm nhĩ trái. Vì lỗ
bầu dục nằm đối diện với lỗ tĩnh mạch chủ dưới,
nên khoảng 1/3 lượng máu từ tĩnh mạch này tới tâm
nhĩ phải, sẽ chảy thẳng qua lỗ bầu dục để sang tâm
nhĩ trái và pha trộn với máu tĩnh mạch phổi đã mất
bão hòa oxy trước khi đổ xuống thất trái. 2/3 lượng
máu còn lại của tĩnh mạch chủ dưới sẽ trộn lẫn với
máu đã mất bão hòa oxy từ tĩnh mạch chủ trên và
tĩnh mạch vành trước khi đổ xuống thất phải. Như
vậy có sự pha trộn máu lần thứ ba tại hai tâm nhĩ.

1162001

Tài liệu liên quan