LOGO
SINH VIÊN:............................................
3/14/2014
Đại học quốc gia Tp.HCM
Kỹ thuật chế tạo rơle
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Sử dụng nguyên tắc điện từ
Sử dụng nguyên tắc cảm ứng
Sử dụng linh kiện bán dẫn, vi mạch
Sử dụng kỹ thuật vi xử
Company
GV : ĐẶNG TUẤN KHANH
BV rơle và tự động hóa
1
BV rơle và tự động hóa
2
Kỹ thuật chế tạo rơle
Kỹ thuật chế tạo rơle
Thời gian vừa qua đã chứng kiến bao thay đổi to lớn trong
công nghệ chế tạo rơle bảo vệ.
Relay điện
5
Rơle điện
Rơle digital
rơle tĩnh
rơle numerical
Đây thế hệ rơle đầu tiên
dùng cho hệ thống điện, đã
lịch sử gần 100 năm. Loại
rơle này làm việc trên nguyên
3
Φ
2
1
4
IR
điện , lực điện động tác
Mỗi thế hệ rơle đều được cải tiến về kích cỡ và các chức
năng, cấp độ tin cậy không ngừng được nâng cao.
động làm cơ cấu hoạt động
khi có tác nhân kích thích...
IN
ΦN
ΦR
IR
ΦR1 ΦR2
BV rơle và tự động hóa
3
BV rơle và tự động hóa
4
BV rơle tự động hóa
GV: ĐẶNG TUẤN KHANH
1
SINH VIÊN:............................................
3/14/2014
Kỹ thuật chế tạo rơle
Kỹ thuật chế tạo rơle
Static relay (relay nh)
Static relay (relay nh)
Thuật ngữ “tĩnh“ chỉ
rằng rơle loại này không
có các bộ phận chuyển
động. Trong phạm vi bảo
vệ, khái niệm "tĩnh"
Rơle tĩnh được giới thiệu vào đầu thập niên 60.
Thiết kế của dựa trên những thiết bị điện tử
tương tự để thay thế lõi sắt nam châm tạo ra
đường đặc tính của rơle.
muốn nói tới việc không
phần chuyển động
để tạo các đặc tính của
rơle.
Mỗi rơle loại này chủ yếu vẫn bị giới hạn trong 01
loại bảo vệ. Để thể bảo vệ đa chức năng, người
ta phải nối nhiều hộp rơle lại với nhau.
BV rơle và tự động hóa
5
BV rơle và tự động hóa
6
Kỹ thuật chế tạo rơle
Kỹ thuật chế tạo rơle
Static relay (relay nh)
Digital relay (relay kỹ thuật số)
Lập trình cho rơle tĩnh cũng giới hạn với một
vài hàm cơ bản để điều chỉnh đường đặc tính của
rơle.
Sự ra đời của Digital relay sự phát triển mới trong
bảo vệ rơ le. Vi xử vi điều khiển đã thay thế
những mạch điện tương tự dùng trong rơle tĩnh để thực
thi các chức năng.
Như vậy, rơle tĩnh sự thay thế các phần
điện cơ bằng mạch điện tử tương tự, với một vài
thiết lập thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn về không
gian…
Những digital relay đầu tiên được đưa vào khoảng
những năm 80, và với sự cải thiện không ngừng khả
năng của nó, đến nay digital relay vẫn được coi là công
nghệ hiện đại cho rất nhiều ứng dụng.
BV rơle và tự động hóa
7
BV rơle và tự động hóa
8
BV rơle tự động hóa
GV: ĐẶNG TUẤN KHANH
2