Ebook 450 bài tập trắc nghiệm đại số - Lượng giác (có lời giải và đáp án):...

  • 30/08/2018 05:09:43
  • 5370 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Phần 1 cuốn sách 450 bài tập trắc nghiệm đại số - Lượng giác (có lời giải và đáp án) do Bùi Ngọc Anh biên soạn cung cấp cho người đọc các bài tập trắc nghiệm theo chủ đề về phép tính đại số và lượng giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 22.73 M, số trang : 73

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ