Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường
hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là t chức,
sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, t
chức nước ngoài, nhân nước ngoài
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Bình Định.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Căn cứ hồ sơ do phòng Quản lý
đất đai chuyển cho VPĐKQSD đất tỉnh và không kể thời gian đơn vị hàn thành
nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí
Mức phí
Văn bản qui định
1.
-Lệ phí địa chính
130.000 đồng
- Phí Trích đo địa chính:
2.
Hoặc Phí trích lục bản đồ:
(Theo văn bản do đơn vị tự
Mức thu theo từng
trường hợp cụ thể.
- Quyết định 46/QĐ-UB
ngày 14...
ban hành)
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước
t bước
Sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất, Phòng Quản lý đất
1.
Bước 1:
đai chuyển hồ sơ sang Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh. Địa
chỉ: 387 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
2.
Bước 2:
Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh kiểm tra hồ sơ và ký nhận vào
sổ giao nhận hồ sơ.
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành
3.
Bước 3:
thẩm tra hồ sơ và thảo giấy chứng nhận, trình Giám đốc Sở
TN&MT ký GCN
4.
Bước 4:
Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài v- Văn phòng Đăng ký QSD
đất tỉnh nộp lệ phí .
Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tại phòng 01 cửa của Văn
5.
Bước 5:
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định nhận giấy
chứng nhận QSD đất tỉnh.
H

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 5 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
12 lần xem

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

Nội dung

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Căn cứ hồ sơ do phòng Quản lý đất đai chuyển cho VPĐKQSD đất tỉnh và không kể thời gian đơn vị hàn thành nghĩa vụ tài chính) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. -Lệ phí địa chính 130.000 đồng - Phí Trích đo địa chính: 2. Hoặc Phí trích lục bản đồ: Mức thu theo từng - Quyết định 46/QĐ-UB (Theo văn bản do đơn vị tự trường hợp cụ thể. ngày 14... ban hành) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất, Phòng Quản lý đất 1. Bước 1: đai chuyển hồ sơ sang Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh. Địa chỉ: 387 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. 2. Bước 2: Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh kiểm tra hồ sơ và ký nhận vào sổ giao nhận hồ sơ. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành 3. Bước 3: thẩm tra hồ sơ và thảo giấy chứng nhận, trình Giám đốc Sở TN&MT ký GCN 4. Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp lệ phí . Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tại phòng 01 cửa của Văn 5. Bước 5: phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định nhận giấy chứng nhận QSD đất tỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định giao đất, cho thuê đất (bản chính) 2. - Tờ khai tiền thuê đất (theo mẫu) 3. - Tờ khai lệ phí trước bạ; (theo mẫu) 4. - Trích lục hoặc trích đo thửa đất (bản chính) 5. - Chứng từ, biên lai nộp thuế (chứng thực) Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Tờ khai lệ phí trước bạ Thông tư liên tịch 30/2005/TT... 2. - Tờ khai tiền thuê đất. Thông tư liên tịch 30/2005/TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Tài liệu liên quan