Chinh phục điểm 10 môn Toán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 12 | Lần xem: 31 | Page: 5 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Chinh phục điểm 10 môn Toán. Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới cùng củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc Chinh phục điểm 10 môn Toán. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập.
AD DH 1
 
 
    
   
1 5
( )
( )
)
+
>
2
(
)
2 2
Khóa CHINH PHC ĐIM 10 MÔN TOÁN ĐẶNG VIT HÙNG NGUYN TH DUY VŨ VĂN BC
CHINH PHỤC MỤC TIÊU 26 ĐIỂM ĐẠI HỌC
Thy Đặng Vit Hùng MOON.VN
Công thc 26 đim tr lên: Toán 8.5; 8,5; Hóa 9,0 tr lên nhé.
VIDEO BÀI GING LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch ti website MOON.VN
Câu 1: Trong mt phng vi hta độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I. Gi M đim đối xng ca D qua
C. Gi H, K ln lượt là chân đường cao htD, C lên AM. GisK (1;1), đỉnh B thuc đường thng
5x+3y
10=
0. Và phương trình đường thng HI :3x+ y+1= 0. Tìm ta độ đỉnh B.
Li gii:
Dthy CK đường trung bình trong tam giác DHM do vy K là trung
đim ca HM. Li có DADM DDHM DM = MH = 2
Do vy DH = HK = KM .
Mt khác DADH = DMCK AH = CK; li cóBAH = BCK do đó:
DBAH = DBCK BH = BK
ABH = KBC
Suy ra ABH + HBC = KBC + HBC = 900 hay BH ^ BK BHK = 450
Do DDHI = DKHI DHI = KHI = 450 ( do DHI = DAI = 450 )
Khi đó: BH ^ HI BK / /HI BK :3x+ y 4= 0.
Do vy B = d BK B 2;2.
x3 + x+ y 3 = y 5x2 +4y2 ,
Câu 2: Gii hphương trình
x2 y+ 1+ y2 x= 2 3.
(x; y).
Li gii.
Điu kin x; y. Phương trình thnht ca htương đương vi
x3 + x3 +3x2 y+3xy2 + y3 = 5x2 y+4y3 2x3
2x2 y+
3xy2
3=y3
0
2x2 (x
y+
3y2 (x
=y)
0
(2+x2
3y2 )(x =y)0
2x2 +3y2 = 0
x = y
2x2 +3y2 = 0 x = y = 0.
Vi x = y thì phương trình thhai ca htrthành
x2
x+
1+
x2
x= 2
3
(1).
Để ý rng x2
x+
1=
x
12
2
3
4
"0, x
nên (1) đưa vdng
x2
x+
1+
x2
x= 23
x2
=x
2+
+ x2
x
2
x2
x
=2
(x2
x
2)
x
x
2 + 0
(x 1)x
2
0
1
x
2
Thtrc tiếp đi đến kết lun hcó các nghim (x; y)= (t;t) vi t[
1;2].
đây suy ra hphương trình đề bài có hai cp nghim (x; y)= 1+ 5 ;1+ 5 ,1
2 5 ;1
2 5 .
Câu 3: Trong mt phng vi hta độ Oxy, cho tam giác ABC cân ti A, cnh đáy BC có phương trình là
(d1 ): x+ y+1= 0,phương trình đường cao ktB (d2 ): x 2y =2 0. Viết phương trình đường thng
AB, AC
và tìm ta độ đim A biết rng đường cao ktC qua đim M (2;1).
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt đim scao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
2
2
3
 
 
3 3
2
1
)
2 4
C ;
4
9
4
C ;
5
4
x
9
y x y
+
=
3
)
)
)
x
=
.
t 40
2
2
(
t
3
2
4
3
2
(
t
)
t
5
+
+
Khóa CHINH PHC ĐIM 10 MÔN TOÁN ĐẶNG VIT HÙNG NGUYN TH DUY VŨ VĂN BC
Ta có B = d1 d2 B(0;
1)
Li gii
Do C d1 : x + y +1= 0 C(t;
t
1)
Gi H là trung đim ca BC H t ; t2 2
Đường thng AC qua C(t; t 1) và vuông góc vi d 2 nên
phương trình đường thng AC :2x + y
+t
1=
0
Đường thng AH qua H t ; t2 2 và vuông góc vi d1 nên
phương trình đường thng AH : x y t= 1 0
Ta có A = AC AH A 2t ; t3 3
Do CM ^ AB BA.MC = 0
BA = 2t ; t ;MC= (t 2; t 2)
3(t
2)
3(
t=
2 0=
t
3 A9;
11 2
9 3
5
3
Đường thng AB qua A9;
11 B(0;
1) nên đường thng AB : x + 2y + 2 = 0
Đường thng AC qua A9;
11 2
9 3
3 nên đường thng AC :6x +3y +1= 0
Vy A9;
11, AC :6+
3+ 1= 0, AB: + 2 + 2= 0.
(x2 + y2 )(2x+3y)= x3 +9y3
Câu 4: Gii hphương trình x
2y
1 2 2x
x y
y 12 40
2 9
Li gii.
Điu kin x 2y 4. Phương trình thnht ca htương đương vi
2x3 +3x2 y+2xy2 +3y3 = x3 +9y3 x3 +3x2 y+2xy2
6y=
0
x2 (x
y+
4xy(x
+y)
6y2 (x =y)0
(x
y+(x2 +4xy
=6y2 0
x = y
(x+2y)2 +4y2 = 0
Xét hai trường hp
(x+2y)2 +4y2 = 0 x+2y = y = 0 x = y = 0.
Vi x = y thì phương trình thhai ca htrthành xx12 + x
12 40
2 9
Đặt x
1=
t thu được t +12 +t t 12 = 9 t2 (t
1)+
t2 (+t
1)=
40 2
9
1)2
t4
2t+
t+
t+
2t+
t=
40 4
9
2+t2
1
11t4
4+9t2
=20
0
(t2
4)(11 2
=5)
0
t2
4;11 x3;
1;
5
11
1;
5
11
1
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt đim scao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
+
+
+
5
 
 
 

 
2
2
)
(
3
)
1 3
=
x
+
(
=
x
+
2
2
2
Khóa CHINH PHC ĐIM 10 MÔN TOÁN ĐẶNG VIT HÙNG NGUYN TH DUY VŨ VĂN BC
Đối chiếu điu kin ta có nghim (x; y)= (3;3),(
1;
1),
5
11
1;
5
11
1,
5
11
1; + 11
1.
Câu 5: Trong mt phng vi hta độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm K, M đim di động trên cnh AB.
Trên cnh AD, BC ln lượt ly đim E, F sao cho AM = AE, BM = BF, phương trình EF : x 2= 0. Gi H
hình chiếu vuông góc ktM ti đường thng EF. Tìm ta độ các đỉnh ca hình vuông ABCD biết phương
trình đường tròn ngoi tiếp tam giác ABH x2 + y2 +4x
2y
1=5
0 và A, H đều có tung độ dương.
Li gii
Ta có EAM = MHE = 900 tgiác AMHE
ni tiếp
AEM = AHM = 450
Tương ttgiác HMBF
ni tiếp BFM = BHM = 450
AHB = 900 AH ^ BH
Ta có AE = CF K là tâm ca hình vuông
Ta có AHB = AKB = 900 tgiác AHKB ni tiếp
Ta có H,K = EF (ABH) H (2;3),K (2; 1)
Đường tròn ngoi tiếp tam giác ABH
có tâm I (
2;1) bán
kính R = 5
Đường thng AB qua I (
2;1) và vuông góc vi IK nên
đường thng AB :2x
y+
5=
0
Do A,B là giao đim ca A,B vi đường tròn ngoi tiếp tam
giác ABH
nên ta độ A,B tha mãn
2x y+ 5= 0
x2 + y2 + 4x 2y
Vy A(0;5),B( 4;
y= 2x+ 5
1=5 0 5x+ 20=x
3),C(4; 7),D(8;1)
x = 0 y = 5
0 x = 4 y =
A(0;5) C(4; 7)
3 B( 4; 3) D(8;1)
Câu 6: Gii hphương trình (x 1)(x2
2 2x y+
2+x
15=
4=)
x+
+y3
5y.
3y,
(x; y).
Điu kin 2x y .
Li gii.
Phương trình thnht ca htương đương vi (x 1)(x 1+2 3= +y3 3y (x +1)3
Đặt x 1= u; u3 +u = y3 + y u3 y+ 3u 3=y 0 (u y)+u2 +uy +y2 =3) 0.
3(x=
1 +
y3
3y.
2
Vi u2 +uy+ y2 +1= 0 u + 2 y + 4 y2 = 1 (Vô nghim).
Vi u = y x+1= y thì phương trình thhai ca htrthành
2 x+1 = x2 +5x 20 2( + 1 2)
x2
5x
24
2x 6
x+1+2
3)(x
8)
x = 3
x+1+2 = x+8
(1)
Rõ ràng x+1+2 2 =1< 7 x+8,"x 1(1) vô nghim.
Từ đây suy ra hban đầu có nghim duy nht (x; y)= (3;4).
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt đim scao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
31 lần xem

Chinh phục điểm 10 môn Toán. Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới cùng củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc Chinh phục điểm 10 môn Toán. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập..

Nội dung

Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC CHINH PHỤC MỤC TIÊU 26 ĐIỂM ĐẠI HỌC Thầy Đặng Việt Hùng – MOON.VN Công thức 26 điểm trở lên: Toán 8.5; Lí 8,5; Hóa 9,0 trở lên nhé. VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I. Gọi M là điểm đối xứng của D qua C. Gọi H, K lần lượt là chân đường cao hạ từ D, C lên AM. Giả sử K (1;1), đỉnh B thuộc đường thẳng 5x+3y 10= 0. Và phương trình đường thẳng HI :3x+ y+1= 0. Tìm tọa độ đỉnh B. Lời giải: Dễ thấy CK là đường trung bình trong tam giác DHM do vậy K là trung điểm của HM. Lại có ΔADM ∼ ΔDHM DM = MH = 2 Do vậy DH = HK = KM . Mặt khác ΔADH = ΔMCK AH = CK; lại cóBAH = BCK do đó: ΔBAH = ΔBCK BH = BK và ABH = KBC Suy ra ABH + HBC = KBC + HBC = 900 hay BH ^ BK BHK = 450 Do ΔDHI = ΔKHI DHI = KHI = 450 ( do DHI = DAI = 450 ) Khi đó: BH ^ HI BK / /HI BK :3x+ y 4= 0. Do vậy B = d ÇBK B 2;2. x3 + x+ y 3 = y 5x2 +4y2 , Câu 2: Giải hệ phương trình x2 y+ 1+ y2 x= 2 3. (x; y∈ℝ). Lời giải. Điều kiện x; y∈ℝ. Phương trình thứ nhất của hệ tương đương với x3 + x3 +3x2 y+3xy2 + y3 = 5x2 y+4y3 Û 2x3 2x2 y+ 3xy2 3=y3 0 Û 2x2 (x y+ 3y2 (x =y) Û0 (2+x2 3y2 )(x =y)Û0 2x2 +3y2 = 0 x = y 2x2 +3y2 = 0 Û x = y = 0. Với x = y thì phương trình thứ hai của hệ trở thành x2 x+ 1+ x2 x= 2 3 (1). Để ý rằng x2 x+ 1= x 12 3 2 4 ∀0, ∈x ℝ nên (1) đưa về dạng x2 x+ 1+ x2 x= 2Û3 x2 =x 2+ + x2 x 2 Û x2 x =2 (x2 Ûx 2) x£ Ûx 2 + 0 (x £1)Ûx 2£ £0 1 x 2 Thử trực tiếp đi đến kết luận hệ có các nghiệm (x; y)= (t;t) với t∈[ 1;2]. đây suy ra hệ phương trình đề bài có hai cặp nghiệm (x; y)= 1+ 5 ;1+ 5 ,1 5 ;1 5 . Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, cạnh đáy BC có phương trình là (d1 ): x+ y+1= 0,phương trình đường cao kẻ từ B là (d2 ): x 2y =2 0. Viết phương trình đường thẳng AB, AC và tìm tọa độ điểm A biết rằng đường cao kẻ từ C qua điểm M (2;1). Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC Lời giải Ta có B = d1 Çd2 B(0; 1) Do C ∈d1 : x + y +1= 0 C(t; t 1) Gọi H là trung điểm của BC H t ; t2 2 Đường thẳng AC qua C(t; t 1) và vuông góc với d 2 nên phương trình đường thằng AC :2x + y +t 1= 0 Đường thẳng AH qua H t ; t2 2 và vuông góc với d1 nên phương trình đường thẳng AH : x y t= 1 0 Ta có A = AC Ç AH A 2t ; t3 3 Do CM ^ AB BA.MC = 0 Mà BA = 2t ; t ;MC= (t 2; t 2) 3(t 2) 3( t= 2Û 0= t 3 A9; 11 2 5 9 3 3 Đường thẳng AB qua A9; 11 và B(0; 1) nên đường thẳng AB : x + 2y + 2 = 0 Đường thẳng AC qua A9; 11 2 9 3 3 nên đường thẳng AC :6x +3y +1= 0 Vậy A9; 11, AC :6+ 3+ 1= 0, AB: + 2 + 2= 0. (x2 + y2 )(2x+3y)= x3 +9y3 Câu 4: Giải hệ phương trình x 2y 1 2 2x y 12 40 x y 2 9 Lời giải. Điều kiện x ¹ 2y ¹ 4. Phương trình thứ nhất của hệ tương đương với 2x3 +3x2 y+2xy2 +3y3 = x3 +9y3 Û x3 +3x2 y+2xy2 6y= 0 Û x2 (x y+ 4xy(x +y) 6y2 (x =y)Û0 (x y+(x2 +4xy =6y2Û 0 Xét hai trường hợp (x+2y)2 +4y2 = 0 Û x+2y = y = 0 Û x = y = 0. x = y (x+2y)2 +4y2 = 0 Với x = y thì phương trình thứ hai của hệ trở thành xx12 + x 12 40 2 9 Đặt x 1= t thu được t +12 +t t 12 = 9 Û t2 (t 1)+ t2 (+t 1)= 40 2 9 1)2 Û t4 2t+ t+ t+ 2t+ t= 40 4 9 2+t2 Û1 11t4 4+9t2 =20 0 Û (t2 4)(11 2 =5) Û0 t2 4;11 x∈3; 1; 5 11 1; 5 11 1 Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm (x; y)= (3;3),( 1; 1), 5 11 1; 5 11 1, 5 11 1; + 11 1. Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm K, M là điểm di động trên cạnh AB. Trên cạnh AD, BC lần lượt lấy điểm E, F sao cho AM = AE, BM = BF, phương trình EF : x 2= 0. Gọi H là hình chiếu vuông góc kẻ từ M tới đường thẳng EF. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH là x2 + y2 +4x 2y 1=5 0 và A, H đều có tung độ dương. Lời giải Ta có EAM = MHE = 900 tứ giác AMHE nội tiếp AEM = AHM = 450 Tương tự tứ giác HMBF nội tiếp BFM = BHM = 450 AHB = 900 AH ^ BH Ta có AE = CF K là tâm của hình vuông Ta có AHB = AKB = 900 tứ giác AHKB nội tiếp Ta có H,K = EF Ç(ABH) H (2;3),K (2; 1) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH có tâm I ( 2;1) bán kính R = 5 Đường thẳng AB qua I ( 2;1) và vuông góc với IK nên đường thẳng AB :2x y+ 5= 0 Do A,B là giao điểm của A,B với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH nên tọa độ A,B thỏa mãn 2x y+ 5= 0 x2 + y2 + 4x 2y Vậy A(0;5),B( 4; y= 2x+ 5 1=5 0 5x+ 20=x 3),C(4; 7),D(8;1) x = 0 y = 5 0 x = 4 y = A(0;5) C(4; 7) 3 B( 4; 3) D(8;1) Câu 6: Giải hệ phương trình (x 1)(x2 2+x 4=) +y3 3y, 2 2x y+ 15= x+ 5y. (x; y∈ℝ). Lời giải. Điều kiện 2x ³ y . Phương trình thứ nhất của hệ tương đương với (x 1)(x 1+2 3= +y3 3Ûy (x +1)3 3(x= 1 + y3 3y. Đặt x 1= u; u3 +u = y3 + y Û u3 y+ 3u 3=y Û0 (u y)+u2 +uy +y2 =3) 0. 2 Với u2 +uy+ y2 +1= 0 Û u + 2 y + 4 y2 = 1 (Vô nghiệm). Với u = y Û x+1= y thì phương trình thứ hai của hệ trở thành 2 x+1 = x2 +5x 20 2( + 1 2) x2 5x 24 Û 2x 6 x+1+2 3)(x 8) x = 3 x+1+2 = x+8 (1) Rõ ràng x+1+2 £ 2 =1< 7 £ x+8,∀x ³ 1(1) vô nghiệm. Từ đây suy ra hệ ban đầu có nghiệm duy nhất (x; y)= (3;4). Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với M 2; 2 là trung điểm của đoạn BC và đường cao xuất phát từ đỉnh A có phương trình x+3y 5= 0. Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C của tam giác ABC. Tìm tọa độ đỉnh A, biết đường thẳng đi qua hai điểm E, F có phương trình 2x y+ 2= 0. Lời giải: Gọi I là trung điểm của AH ta có: IE = IF = 2 AH Mặt khác ME = MF = 2 BC nên IM và đường trung trực của EF. Khi đó: IM : x+2y = 0 I 11;7. Lại có: IEH = IHE;MEH = MBH ( do IE = IH;ME = MB) Mặt khác IHE + MBH = 900 IEH + HEM = 900 IE ^ ME . Gọi E(t;2t +2) ta có: EM.EI = 0 Û t +11t 9+ 2t 3+2t 7 2 Û0 t = 2 t = 3 Với t = 2 Û E(2;6). Gọi A(5 3u;u) ta có: IA2 = IE2 = 125 Û 21 u = 6 A(2;1) u =1 A( 13;6) 2 3u+ u 7 2 125 2 2 Với t = 2 Û E( 3; 4) 21 3u+ u Kết luận: A(2;1) hay A( 13;6). 72 2 125 (tương tự như TH trên) Câu 8: Giải hệ phương trình 3x 11y 4 y(3x y+ 3x = 2 y 3x2 y 5y+ = y2 3 2y2 x3 Lời giải. Điều kiện 3x+ y ³ 0; y ³ 0. Đặt a = 3x+ y;b = 2 y;a ³ 0,b ³ 0thì phương trình thứ nhất trở thành a2 +2ab 3b+ a =b Û0 a+2 3a+b a ab 3=b2 b 0 Û a(a+3b+1) b(a+ 3b+ 1) Û (a b)+a +b =) 0 a = b x = y Phương trình thứ hai trở thành 3x3 5x+ 3= x2 3 2x2 x3 . Điều kiện x∈ℝ. Nhận xét: x = 0 không thỏa mãn phương trình đã cho. Xét trường hợp x ¹ 0, phương trình đã cho tương đương với . Đặt x = t thu được phương trình 3t3 5+t 3= 3 2t Û1 3+t3 =t 3(2t+1) 3 2t 1 (*). Xét hàm số f (t)= 3t3 +t ta có f ¢(t)= 9t2 +1> 0,∀t∈ℝ. Do đó hàm số f (t)liên tục và đồng biến trên ℝ. Suy ra ( Û f (t= f (3 2t 1Û t3 +2= 1Û0 (t 1+ (t2 =t 1) 0 t∈1; 1 5+ 1 2 2 5 x∈1;1 +5 ;1 5 Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC Thử lại, phương trình đã cho có tập nghiệm S = 1;1 5 ;1+ 5. Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 2BC, D là trung điểm cạnh AB. E thuộc cạnh AC sao cho AC = 3EC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết phương trình đường thẳng CD: x 3y+ 1= 0và E16;1. Lời giải Giả sử BC = a, AB = 2a CD = a 2, AC = a 5 Ta có cosDCA = CD2 +CACAAD2 = 3 10 Đường thẳng AC qua E16;1 nên gọi phương trình đường thẳng AC :ax 16 3 b(y =1) 0 Ta có cosDAC = cos(CD,CA)= a 3b = 10 a2 +b2 3 10 a 3b= 3 a+ b Û (a 3b= 9(a+ bÛ 8a+ 6a=b Û0 4a +3b = 0 • Trường hợp 1: a = 0 AC : y 1= 0 Ta có C = AC ÇCD C(2;1) . Do AC = 3EC CA = 3CE A(12;1) Do D∈DC D(3t 1;t) B(6t 14;2t 1) Ta có AB = (6t 26;2t 2),C=B (6t 16;2t 2) Mà AB ^ CB (6t 26)(6t 16) (2t 2)(2t 2Û 0 t = 3 B(7;2) • Trường hợp 2: 4a +3b = 0 chọn a = 3,b = 4 AC :3x 4y 1=2 0 Ta có C = AC ÇCD C(8;3) . Do AC = 3EC CA = 3CE A(0; 3) Do D∈DC D(3t 1;t) B(6t 2;2+t 3) Ta có AB = (6t 2;2+t 6),CB= (6t 10;2t) Mà AB ^ CB (6t 2)(6t 1+0) 2t(+2t 6=) t = 1 B(1;4) t =1 B(4;5) Các khóa Vệ tinh chuyên sâu các mảng Toán khó tại Moon.vn - Khóa CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY - Khóa CHINH PHỤC PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ - Khóa KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT - Khóa KĨ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO - Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!

Tài liệu liên quan