Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 66 | Page: 31 | FileSize: 4.29 M | File type: PPTX
66 lần xem

Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng. Bài giảng này giúp người học có thêm những hiểu biết về lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam, sự hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết..

Nội dung

LƯỢC SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ VIỆT NAM  TS Lâm Ngọc Rạng  0913 187676    lnrangtcttv@gmail.com 1 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT NAM BỘ  VIỆT NAM  1­ Nhận thức về lịch sử vùng đất Nam Bộ­Việt  Nam: • Lịch sử Việt Nam như một dòng sông lớn gồm nhiều  mạch, nhiều nguồn, nhiều dòng chảy cùng đổ về  phía hạ lưu, trong đó nguồn chính dòng chảy chủ  đạo là từ các nền văn hóa Phùng Nguyên­ Đồng Đậu­  Gò Mun­ Đông Sơn dẫn đến sự ra đời của các Nhà  nước Văn Lang ­ Âu Lạc. • Lâu nay các nhà chép sử Việt Nam chỉ quan tâm đến  dòng  chủ  lưu  mà  ít  đề  cập  đến  các  dòng  lịch  sử  Chămpa, Phù Nam và Chân Lạp ở phia Nam. • Có một số bộ sử nói về phía Nam như là lịch sử nam  2 tiến của người Việt. Nên rất chủ quan, phiến diện,  không phản ánh đúng tiến trình lịch sử đất nước. 1­ Nhận thức về lịch sử vùng đất Nam Bộ­Việt Nam  (TT): • Khảo cổ học đã chứng minh sự xuất hiện của những  công cụ thời đại Đá cũ của người cổ Homo Erectus,  Homo Sapiens (người Vượn) ở hàng Gòn, Dầu Giây  (Xuân  Lộc,  Đồng  Nai),  An  Lộc,  Lộc  Ninh  (Bình  Phước) và quá trình phát triển từ Hậu kỳ thời đại Đá  mới ở di chỉ Cầu Sắt sang Sơ kỳ thời đại đồ Đồng ở  các  di  chỉ  Bến  Đò,  Phước  Tân,  Hội  Sơn,  Ngãi  Thắng… thuộc lưu vực sông Đồng Nai. • Khảo cổ học cũng đã chứng minh quá trình phát triển  liên tục từ văn hóa Đồng Nai sang văn hóa Tiền Óc  Eo và văn hóa Óc Eo. Trên cơ tầng những dòng chảy  văn  hóa  bản  địa,  dưới  tác  động  mạnh  mẽ,  nhiều  chiều và thuận chiều của văn minh Ấn Độ và một số  3 yếu tố văn hóa bên ngoài khác, vào khoảng đầu công  nguyên,  trên  vùng  đất  Nam  Bộ  đã  xuất  hiện  một  quốc gia đầu tiên ­ Vương quốc Phù Nam. 2­ Vị trí vùng đất Nam Bộ­Việt Nam: • Nam Bộ bao gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ có  tổng diện tích là 64.207km2. Đông Nam Bộ có diện  tích 23.605 km2, gồm Tp HCM và 5 tỉnh: BP, BD,  ĐN, BR­VT và TN. Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông  Cửu Long) có diện tích 40.602 km2, gồm TP Cần  Thơ và 12 tỉnh: TG, BT, TV, VL, ST, BL, CM, KG,  AG, ĐT, LA và HG. • Dân số Nam Bộ (2009) là 31.258.831 người (chiếm  36,41  %  dân  số  cả  nước).  Trong  đó,  ĐNB  là  14.067.361 người, TNB có 17.191.470 người. Cư dân  NB có nguồn gốc rất đa dạng, phong phú. Đại diện  lớp cư dân lâu đời là người Mạ, người Stiêng, người  Chro, tiếp theo là người Khmer, người Kinh, người  Hoa… 4 5 6 7 2­ Vị trí vùng đất Nam Bộ­Việt Nam (TT): • Người Khmer ở NB có 1.256.272 người, tập trung  chủ yếu ở miền TNB (1.183.476 người), đông nhất là  các  tỉnh  ST  (397.014  người),  Trà  Vinh  (317.203  người), KG (210.889 người), AG (90.271 người), BL  (70.667người),  CM  (29.845  người),  VL  (21.820  người), CT ( 21.414 người).  • Người Chăm ở NB có 32. 382 người, trong đó ĐNB  có 16.559 người và TNB có 15.823 người. • Người Hoa ở NB  có 727.475 người, riêng Tp HCM  có 414.045 người và ở các tỉnh ĐBSCL có 177.178  người. 8 II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG  ĐẤT NAM BỘ­VIỆT NAM  1­ Nam Bộ dưới thời Vương quốc Phù Nam (từ TK I  đến TK thứ VII) • Trên cơ sở phát triển kinh tế ­ xã hội cuối thời kỳ  đồng thau, sơ kỳ đồ sắt, dưới tác động của văn minh  Ấn Độ, khoảng đầu công nguyên, vùng đất Nam Bộ  bước vào thời kỳ lập quốc. Căn cứ vào những ghi  chép trong các thư tịch cổ Trung Quốc thì vào khoảng  thời  gian  dó  ở  phía  Nam  của  Lâm  Ấp  (Chămpa),  tương ứng với vùng đất Nam Bộ ngày nay, đã xuất  hiên một quốc gia có tên gọi là Phù Nam. • Quyển sách có niên đại sớm nhất đề cập đến Phù  Nam là Dị vật chí của Dương Phù thời Đông Hán  (25­220).  9 1­ Nam Bộ dưới thời Vương quốc Phù Nam (từ TK I  đến TK thứ VII) (TT): • Đến thời Tam Quốc (220 ­ 280), Phù Nam đã thiết  lập quan hệ bang giao với nước Ngô. Theo Ngô thư  thì vào tháng chạp năm Xích Ô thứ sáu (243), vua Phù  Nam  là  Phạm  Chiên  sai  sứ  dâng  nhạc  công  và  phương vật • Sách Lương thư còn cho biết Tôn Quyền nước Ngô  đã  sai  Tuyên  hóa  tòng  sự  Chu  Ứng  và  Trung  lang  Khang đi sứ các nước phía Nam, trong đó có Phù  Nam. Sau khi đi sứ về, Khang Thái có viết quyển  Phù Nam thổ tục, còn gọi là Phù Nam truyện. • Các sách có niên đại muộn hơn vào các thế kỷ VI –  VII như Trần thư, Tùy thư, Thông điển, Tân Đường  thư.., đều có chép khá tỉ mỉ về Phù Nam.. 10

Tài liệu liên quan