Ôn tập chương 1 hình học 7

Đăng ngày 10/5/2018 5:48:47 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 5 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
Ôn tập chương 1 hình học 7. Mời các bạn tham khảo tài liệu Ôn tập chương 1 hình học 7 giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn thi hiệu quả. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

A


A


A

AA

 
2
 
1


Youtube.com/nguyenhuuphuc2017
ÔN
TẬP
CHƯƠNG
1
HÌNH
HỌC
7
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hình vẽ bên.
1
Chọn khẳng định sai:
A 2 3 4
A. 1
B1 là hai góc đồng vị
B. 3
C2
là hai góc trong cùng phía
C. 2
D. 1
B4 là hai góc so le trong
C1 là hai góc trong cùng phía
1 4
2 3 B
2 1
3 4
C
Câu 2. Cho hình vẽ bên, biết AB //CD
A
B
Chọn khẳng định sai:
1
2
A. 1
C2
là hai góc so le trong
B. A C1
2
C. A C2
D
1
C
D. DAB
ABC
là hai góc trong cùng phía
Câu 3. Khẳng định sau đúng hay sai?
A. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ kẻ được một và chỉ một đoạn thẳng song
song.
B. Hai góc đồng vị thì bằng nhau.
C. Hai góc so le trong thì bằng nhau.
Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com
Youtube.com/nguyenhuuphuc2017
D. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.
E. Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau.
F. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không có điểm chung
G. Hai góc bằng nhau và một đường thẳng chứa cạnh của góc này có chứa cạnh của góc kia
là hai góc đối đỉnh.
II. TỰ LUẬN:
Bài 1. Tìm số đo x trong mỗi hình vẽ dưới đây:
a/
b/
c
a
A
50°
C
a
A
55°
C
b
130°
B
x
D
b
B
x
D
c/
d/
c
c
d
a
110°
A
x
D
a
120°
A
x
C
b
110°
b
60°
x
70°
B
45°
C
B
D
Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com
Youtube.com/nguyenhuuphuc2017
Bài 2. Tìm x trong hình vẽ sau, biết: AB //CD
a/
b/
A
B
A
B
35°
150°
x
E
x
E
130°
C
D
C
140°
D
c/
d/
A
20°
B
A
E
60°
E
x
B
x
C
120°
x
C
D
D
e/
f/
A
B
E
130°
C
110°
D
A
50°
B
x
E
x
C
D
Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
65 lần xem

Ôn tập chương 1 hình học 7. Mời các bạn tham khảo tài liệu Ôn tập chương 1 hình học 7 giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn thi hiệu quả. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo..

Nội dung

Youtube.com/nguyenhuuphuc2017 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 7 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Cho hình vẽ bên. 1 Chọn khẳng định sai: A 2 3 4 A. 1 và B1 là hai góc đồng vị B. A và C2 là hai góc trong cùng phía C. 2 và B4 là hai góc so le trong D. 1 và C1 là hai góc trong cùng phía 1 4 2 3 B 2 1 3 4 C Câu 2. Cho hình vẽ bên, biết AB //CD A B Chọn khẳng định sai: 1 2 A. 1 và C2 là hai góc so le trong B. A C1 2 1 C. A C2 D C D. DAB và ABC là hai góc trong cùng phía Câu 3. Khẳng định sau đúng hay sai? A. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ kẻ được một và chỉ một đoạn thẳng song song. B. Hai góc đồng vị thì bằng nhau. C. Hai góc so le trong thì bằng nhau. Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com Youtube.com/nguyenhuuphuc2017 D. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau. E. Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau. F. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không có điểm chung G. Hai góc bằng nhau và một đường thẳng chứa cạnh của góc này có chứa cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh. II. TỰ LUẬN: Bài 1. Tìm số đo x trong mỗi hình vẽ dưới đây: a/ b/ c a A 50° C a 55° A C b 130° x b x B D B D c/ d/ c c d a 110° x a 120° x A D A C b 110° b 60° x 70° B 45° C B D Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com Youtube.com/nguyenhuuphuc2017 Bài 2. Tìm x trong hình vẽ sau, biết: AB //CD a/ b/ A B A B 35° 150° x E 130° C D C c/ d/ A B A 20° 60° E x E 140° D E x x C B 120° x C D D e/ f/ A B E 130° C D 110° A 50° B x E x C D Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com Youtube.com/nguyenhuuphuc2017 Bài 3. Cho các hình vẽ sau đây, hãy chứng minh rằng các đường thẳng a và b song song với nhau: a/ b/ a a 140° 120° 40° c 30° c 120° 95° 150° b 145° b c/ d/ a a 45° b 120° 105° b 150° 60° 75° c e/ f/ d d 70° a 115° a 110° 110° c 115° c 40° b b 155° g/ h/ a c 70° 60° b b 125° 55° a Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com Youtube.com/nguyenhuuphuc2017 m Bài 4. Cho hình vẽ bên. Biết Am //CE D a/ Tính số đo các góc EAm; EAC 30° E 60° b/ Chứng minh DB BC B A C Bài 5. Cho hình vẽ bên A M x 40° a/ Chứng minh AM //DN O b/ Tính ADN ? c/ Chứng minh đường thẳng OC y 130° N D là đường trung trực của đoạn thẳng AD Bài 6. Cho hình vẽ bên A Trong đó ADB xBD và ADB CEB 500 a/ Chứng minh Bx //CE B b/ Tính DBE c/ Vẽ tia By sao cho BEy 1300 . Chứng tỏ đường thẳng Ey cắt đường thẳng AD. C D x E Nguồn tư liệu tham khảo từ tài liệu của cô Quách Nhuần! Sưu tầm và biên soạn: https://chiasefull.com