Ebook Kiến thức cơ bản Toán 7: Phần 1

  • 30/08/2018 05:17:02
  • 5327 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Kiến thức cơ bản Toán 7 gồm 7 chương trong đó có 4 chương đại số và 3 chương hình học. Mỗi chương được biên soạn theo cấu trúc: Kiến thức cơ bản cần nhớ, các bài toán, luyện tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.40 M, số trang : 117

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ