Bảng cửu chương nhân

  • 30/08/2018 04:49:18
  • 6323 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bảng cửu chương đóng vai trò quan trọng trong việc làm toán, không thuộc cửu chương thì không thể làm phép tính nhân,chia. Tailieu.VN giới thiệu đến các bạn bảng cửu chương nhân từ 1 đến 5, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Bảng cửu chương nhân". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. 

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.21 M, số trang : 1

Chi tiết

 

1x 1 = 1

2x 1 = 2

3x 1 = 3

4x 1 = 4

5x 1 = 5

1x 2 = 2

2x 2 = 4

3x 2 = 6

4x 2 = 8

5x 2 = 10

1x 3 = 3

2x 3 = 6

3x 3 = 9

4x 3 = 12

5x 3 = 15

1x 4 = 4

2x 4 = 8

3x 4 = 12

4x 4 = 16

5x 4 = 20

1x 5 = 5

2x 5 = 10

3x 5 = 15

4x 5 = 20

5x 5 = 25

1x 6 = 6

2x 6 = 12

3x 6 = 18

4x 6 = 24

5x 6 = 30

1x 7 = 7

2x 7 = 14

3x 7 = 21

4x 7 = 28

5x 7 = 35

1x 8 = 8

2x 8 = 16

3x 8 = 24

4x 8 = 32

5x 8 = 40

1x 9 = 9

2x 9 = 18

3x 9 = 27

4x 9 = 36

5x 9 = 45

1x 10 = 10

2x 10 = 20

3x 10 = 30

4x 10 = 40

5x 10 = 50

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ