BÀI ÔN TP MÔN TING VIT LP 2
Môn : Luyn t và câu
Câu kiu Ai làm gì?
VD: - Mẹ đang thổi cơm.
- Bé Uyên đi xe đạp ở ngoài sân.
- Bà đang tiếp khách.
Bài tập 1: Gạch chân bộ phận làm gì? trong các câu sau:
- Cô giáo ôm Chi vào lòng.
- Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo.
- Bố tặng nhà trường một lẵng hoa màu tím đẹp mê hồn.
Bài tập 2: Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gì?
- Mẹ ……………………………………………………………………….
- Chị ……………………………………………………………………….
- Em ……………………………………………………………………….
- Thầy giáo ………………………………………………………………...
- Em nhỏ …………………………………………………………………..
- Bố mẹ ……………………………………………………………………
- Bác lao công …………………………………………………………….
- Bà nội ……………………………………………………………………
- Bạn Trang ……………………………………………………………….
Bài tập 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào
Thấy mẹ đi chợ về Hà nhanh nhảu hỏi:
- Mẹ có mua quà cho con không
Mẹ trả lời:
- Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con Thế con làm xong việc mẹ
giao chưa
Hà buồn thiu:
- Con chưa làm xong mẹ ạ
Bài tập 4: Điền vào chỗ trống
1. s hay x?
quả .. ấu
chim …ẻ
…..ấu xí
Thợ …ẻ
….e lạnh
Nước ……âu
…e máy
…e chỉ
…ặc …ỡ
- …iêng làm thì có, ….iêng học thì hay
2. ất hay ấc?
b… thềm
m…. Ong
b… đèn
m… mùa
b… khuất
quả g….
Sợi b….
Gi…. ngủ
ch…. xơ
- M … ngọt chết ruồi
- M… của dễ tìm, m…. lòng tin khó kiếm
- Tấc đ….. t…. Vàng
3. ai hay ay?
- Tay làm hàm nh...., t.... qu…. miệng trễ.
- Nói ph.... củ c.... cũng nghe.
Câu kiểu Ai gì? - Cái gì?
Bài tập 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng
- Bạn Hoa lớp trưởng.
…………………………………………………………………
- Cô Mai giáo mới.
……………………………………………………………………
- Môn thể thao được nhiều người yêu thích bóng đá.
……………………………………………………………………
- Chim bồ câu biểu tượng của hòa bình.
……………………………………………………………………
- Cô giáo người mẹ thứ hai của em.
……………………………………………………………………
- Mẹ người em yêu nhất.
……………………………………………………………………
- Trường học ngôi nhà thứ hai của em.
……………………………………………………………………
- Chi bạn thân của Hòa.
……………………………………………………………………
- Ông ngoại em công nhân đã nghỉ hưu.
……………………………………………………………………
- Chú Khang người yêu thích cây cảnh.
……………………………………………………………………
- Bánh ngọt món ăn em yêu thích nhất.
……………………………………………………………………
- Trứng gà thực phẩm giàu vitamin.
………………………………………………………………………
- Cầu lông môn thể thao chúng em hay chơi.
………………………………………………………………………
Bài tập 2. Điền “không biết… đâu”, “có biết… đâu”, “đâu biết”
vào chỗ trống để được những câu giống nghĩa với câu sau:
“Cu không biết bỏ rác vào thùng.”
- Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng………….
- Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng………….
- Cu Tí ……………………………................ bỏ rác vào thùng.
Bài tập 3. Điền tiếp theo mẫu sau để hoàn thành câu. Sau đó đặt
câu để làm gì?
M: Cặp sách để đựng sách, vở, bút…
Cặp sách để làm gì?
- Bút chì để
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Thước để
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Com pa để
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu kiểu Ai thế nào ?
Bài tập 1. Điền xinh” hoặc mới”, hoặc thẳng”, hoặc khỏe” vào
chỗ trống:
- Cô bé rất ................
- Con voi rất .............
- Quyển vở còn ...............
- Cây cau rất....................
- Con đường dài và ………….
- Cái bút mẹ mua còn …………
- Ông em đã già nhưng rất ……………
- Em bé đáng yêu và rất ……………….
Bài tập 2. Viết tiếp các từ :
- Chỉ đặc điểm về tính tình của con người :
tốt , ................................................
....................................................................................................................
............
- Chỉ đặc điểm về màu sắc của đồ vật :
đỏ, ........................................................