of x

Nanotechnology - Global Strategies, Industry Trends and Applications

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 199 | FileSize: 2.67 M | File type: PDF
3 lần xem

Nanotechnology - Global Strategies, Industry Trends and Applications. In April 2000, the Japanese government established the National Strategy for Industrial Technology in order to identify challenges and solutions for Japanese industrial technology in the twenty-first century. The Second Science and Technology Basic Plan, a five year plan that started in 2001, is a part of this national strategy. According to this plan, a total of approximately $200 billion will be invested in governmental research and development. One of the most significant policies of concern is the prioritization of research and development based on pressing national and social issues in areas such as life science, IT, environment, and nanotechnology and nanomaterials. Nanotechnology is expected to be a.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


Nanotechnology Global Strategies, Industry Trends and Applications Edited by Jurgen Schulte Asia Pacific Nanotechnology Forum Nanotechnology ... - tailieumienphi.vn 667843

Tài liệu liên quan