Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRỜI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 67 | Page: 5 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
67 lần xem

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRỜI. - Mặt trời vừa chiếu sáng , vừa toả nhiệt. - Biết vai trò của Mặt trời đối với sự sống trên trái đất. - Kể vài ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 110, 111. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ ( 5 phút) -Thực hành đi thăm thiên nhiên. -Gv nêu cây hỏi: +Nêu các đặcđiểm của thực vật ? +Nêu các đặc điểm của động vật ? +Nêu....

Nội dung

Đề bài: MẶT TRỜI. I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Mặt trời vừa chiếu sáng , vừa toả nhiệt. - Biết vai trò của Mặt trời đối với sự sống trên trái đất. - Kể vài ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 110, 111. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của dạy học HS A.Bài cũ -Thực hành đi thăm thiên nhiên. ( 5 phút) -Gv nêu cây hỏi: +Nêu các đặcđiểm của thực vật ? -3 hs trả lời. +Nêu các đặc điểm của động vật ? +Nêu đặc điểm giống và khác nhau của động vật, thực vật ? -Nhận xét. B.Bài mới: -GT bài. HĐ 1 -Mục tiêu: Biết Mặt trời vừa chiếu sáng, Thảo luận vừa tỏa nhiệt. nhóm -Tiến hành: ( 10-12 -Bước1: Hs thảo luận nhóm 4 theo gợi ý phút) sau: +Vì sao ban ngày không cần đèn mà -Vì được Mặt trời chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật.? chiếu sáng. +Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn thấy thế -Thấy nóng,vì do nào? Tại sao ? Mặt trời toả nhiệt. +Nêu ví dụ chứng tỏ Mặt trời vừa chiếu -Để cái chậu, sáng, vừa toả nhiệt ? chiếc xe ngoài nắng,một vài phút sau, ta sờ vào thấy các vật đó đều nóng. -Bước2: Đại diện các nhóm trình bày. -Đại diện các -Kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa nhóm trình bày. toả nhiệt. -Nhóm bạn bổ sung. -Mục tiêu: Biết vai trò của Mặt trời đối HĐ 2: với sự sống trên Trái Đất. Quan sát -Tiến hành: tranh SGK -Bước1: Hs quan sát tranh SGK t110, thảo -Quan sát và thảo , thảo luận luận nhóm đôi theo gợi ý: luận nhóm đôi. theo cặp +Nêu ví dụ về vai trò của Mặt trời đối với -Nhờ có Mặt trời, (10 -12 con người, động vật, thực vật ? con người dễ phút) dàng đi lại, làm việc, thực vật nhờ có Mặt trời đều xanh tươi, động vật khoẻ mạnh. +Nếu không có ánh sáng Mặt trời thì điều -Trái Đất sẽ gì sẽ xảy ra trên trái đất ? không còn sự sống. +Đi dưới trời nắng, không đội mũ, em cảm -Nóng, đau đầu. thấy như thế nào ? -Bước2: Đại diện các nhóm trình bày -Đại diện các -Gv hoặc hs bổ sung. nhóm trình bày. -Kết luận: Nhờ có Mặt trời, cây cỏ xanh -Hs lắng nghe. tươi, người và động vật khoẻ mạnh nhưng đi dưới trời nắng, em phải đội mũ để tránhMặt trời chiếu vào đầu, vào gáy dễ bị cảm. Về mùa khô, trời nắng hạn nhiều, rừng cũng dễ bị cháy, cần phải bảo vệ rừng. -Mục tiêu: Kể được một số ví dụ về việc con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của HĐ 3: Mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. Làm việc -Tiến hành: với SGK, -Bước1: hs quan sát hình2,3,4 t111 SGK, -Quan sát hình và thảo luân trả lời các câu hỏi sau: trả lời câu hỏi. theo nhóm4 +Con người đã sử dụng năng lượng của -Phơi khô thóc, (8 phút) Mặt trời vào những việc gì trong cuộc đậu, cà phê (h2), sống hàng ngày ? nước biển bốc hơi tạo thành muối (h3), pin Mặt trời (h4). +Gia đình em đã sử dụng năng lượng của -Phơi khô quần Mặt trời để làm gì ? áo và phơi một số đồ dùng trong gia đình. -Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày. -Các nhóm trình bày. -Giảng thêm: Ngày nay, khoa học tiến bộ, -Hs lắng nghe. người ta đã sử dụng năng lượng Mặt trời chế ra xe chạy bằng năng lượng, nấu chín thức ăn bằng năng lượng Mặt trời để tránh gây ô nhiễm môi trường. - Mặt trời rất cần cho đời sống con người , cỏ cây, động vật. Nhận xét- -1 hs đọc mục : “ Bóng đèn toả sáng”. -1 hs đọc. dặn dò -Nhận xét tiết học. (2 phút) -Dặn hs học bài. -Chuẩn bị bài sau: Trái Đất-Quả địa cầu.

Tài liệu liên quan