Ebook Tự học tiếng Anh cấp tốc: Phần 1 - Thanh Hà

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 82 | Lần xem: 401 | Page: 131 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Ebook Tự học tiếng Anh cấp tốc: Phần 1 - Thanh Hà. Cuốn sách Tự học tiếng Anh cấp tốc được biên soạn cho những mới học, nội dung là những câu nói ngắn gọn trong các tình huống, các phiên âm đơn giản để tự học, tự đọc. Qua đó nhằm giúp bạn đọc chưa biết gì chỉ trong một thời gian ngắn có thể nâng cao được khả năng khẩu ngữ và khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Phần 1 ebook tác giả giới thiệu những mẫu câu tiếng Anh trong từng chủ đề như: cách chào hỏi, làm quen hay giới thiệu, cách chúc mừng hay chào tạm biệt,... Những mẫu câu giao tiếp thông dụng ấy đã được tác giả thể hiện rất rõ qua phần 1 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
401 lần xem

Ebook Tự học tiếng Anh cấp tốc: Phần 1 - Thanh Hà. Cuốn sách Tự học tiếng Anh cấp tốc được biên soạn cho những mới học, nội dung là những câu nói ngắn gọn trong các tình huống, các phiên âm đơn giản để tự học, tự đọc. Qua đó nhằm giúp bạn đọc chưa biết gì chỉ trong một thời gian ngắn có thể nâng cao được khả năng khẩu ngữ và khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Phần 1 ebook tác giả giới thiệu những mẫu câu tiếng Anh trong từng chủ đề như: cách chào hỏi, làm quen hay giới thiệu, cách chúc mừng hay chào tạm biệt,... Những mẫu câu giao tiếp thông dụng ấy đã được tác giả thể hiện rất rõ qua phần 1 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CK.0000060837 TiếngAnh NHA XUAT BAN BACH KHOA HA NÓI SÁCHHỌC TIẾNGANH CẤPTỐC TỉẽngÁnh NHÀXUẤT BẢN BÁCH KHOAHÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Tiếng Anh là một ngôn ngữ mang tính quốc tế, đỗ trỏ thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp xã hội của nhân dân trên toàn thế giới, điều quan trọng khi vận dụng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp là nắm vững khẩu ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, do sự khác biệt rất lốn giữa nền vãn hoá Việt Nam -phương Tôy và bối cánh xã hội, để nắm vững và vận dụng thông thạo khẩu ngữ tiếng Anh đòi hỏi phài có sự tích luỹ lâu dài và huấn luyện chuyên môn, đồng thòi thông qua những phương pháp hữu hiệu, như học tập qua giáo trình và sách tham khào. Vì vậy, chúng tôi đã biên soạn cuốn "Sách hcọ tiếng Anh cấp tốc", nhàm giúp bạn đọc chưa biết gì chỉ trong một thòi gian ngắn có thể nâng cao được khá nâng khẩu ngữ và khà năng giao tiếp tiếng Anh. Cuốn sách này viết cho những người mới học, nội dung là các câu nói ngắn gọn trong 5 các tình huống, có phiên ôm đơn giàn để tự học tự đọc. Cuốn sách chác không tránh khỏi thiếu sót, rốt mong bạn đọc góp ý để lần tái bán được hoàn thiện hơn. 6 CHÀO HỎI Afternoon! a-f-td-nun Evening! i-vi-ning Good morning! gud mo-ning Good afternoon gud a-f-td-nun Good evening! gud i-vi-ning Chào anh! (Buổi chiều) Chào anh! (Buổi tối) Chào buổi sáng! Chào buổi chiều! Chào buổi tối! Glad to see you again. Rất vui lại dược gặp gled tu si jiu d-gen Nice to meet you. nai-s tu mitjiu Morning! mo-ning anh. Thật vui dượcgặp anh. Chào buổi sáng! Pleased to meet you again. pliz-d tu mitjiu cf-gen Rất vui lại dược gặp anh. 7 Hello! hê-lôu Hi! hai Hi there! hai de How are you? hao a jiu Haven't seen you for ages. Chào anh! Chào anh! Xin chào! Xin chào! Lâu rồi không gặp! he-vừn sinjiu pho êg-chis Long time no see. loong tham nâu si How do you do! hao đujiu đu How do you feel today? hao đujiu fu tu-đêi Lâu rồi khônggặp. Chào anh! (Gặp mặt lần đầu) Hôm nay anh cảm thấy thếnào? What brings you here Hôm nay cơn gió nào today? đưa anh tới đây? wat bring-z jiu hiơ tu-đêi? 8 Thăm hỏi Are you feeling well/better today Hôm nay anh cảm thấy tốt hơn không? ajiu fil-ling woel/bet-tơ tu-đêi? How are things with you? hao a thing-z witdjiu? How are you doing? hao ajiu đu-ing? How are you keeping? hao ajiu kip-ping? How’s everything? haoz e-ve-ri-thing? How’s life? haoz lai-ph How’s things? haoz thing-z? Anh khoẻ không? Anh sông như thếnào? Anh sống như thếnào? Gần đây thếnào? Sông thếnào? Gần đây thếnào? What are you doing these days? Những ngày này anh bận gì? wat ajiu đu-ing diz đêiz? 9 te-ri-fic Nothing special. na-thing spe-sơl Surviving, thanks. sơ-vai-ving, thanh-ks Không có chuyện gi đặc biệt. Củng tạm, cảm ơn. LÀM QUEN, GIỚI THIỆU Allow me to introduce Mr. Winter, the new foreign teacher of our department. d-lao mi tu in-trd-diu-s Mis-td Win-td, dd niu ti-chd dfao-d di-pat- mant. Xin cho phép tôi giới thiệu, thày giáo ngoại quốc mới của khoa chúng ta - Winter. Do you know each Bạn quen không? Đây other? Mr. Ly John Smith. dujiu nou ich a-dd? Mi-std Li Jon Smit là anh Lý, đây là John Smith. Do you know Jack London? du jiu nou Jek Ldn-dan? Anh quen anh Jack London chứ? 12 Professor Johnston, have I introduced you to our president? prd-fe-sdJon-stdn, he-v Giáo sư John, tôi giới thiệu với anh về hiệu trưởng của chúng ta không? ai in-trd-diu-sdjiu tu ao-d pre-zi-dant? Mary, have you met Mery, cô gặp Nancy Nancy? chưa? Me-ri, he-vd jiu met Nen-si? I’d like to introduce our manager Mr. Hai. ai-d lai-k tu in-trd-diu-s ao-dme-ni-ddMi-std Hai. I’d like you to meet Tôi muốn giới thiệu giám dốc Hải chúng tôi với các vị. Tôi muốn cho anh gặp David Hai a famous painter. ai-d lai-k jiu tu mit Day-vidHai, dfay-mds pen-td. David Hai, một hoạ sỹ nổi tiếng. Let me introduce you to my father. let mi in-trd-diu-s jiu tu mai fa-dd. Để tôi giới thiệu bố tôi với bạn. 13 he-lôu. Am Guy-li-am Loong-fe-lôu. Hi, I’m Morris Keats. hai, am Mor-ris Kêts

Tài liệu liên quan