of x

Ebook Tự học tiếng Anh cấp tốc: Phần 1 - Thanh Hà

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 51 | Lần xem: 236 | Page: 131 | FileSize: M | File type: PDF
236 lần xem

Ebook Tự học tiếng Anh cấp tốc: Phần 1 - Thanh Hà. Cuốn sách Tự học tiếng Anh cấp tốc được biên soạn cho những mới học, nội dung là những câu nói ngắn gọn trong các tình huống, các phiên âm đơn giản để tự học, tự đọc. Qua đó nhằm giúp bạn đọc chưa biết gì chỉ trong một thời gian ngắn có thể nâng cao được khả năng khẩu ngữ và khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Phần 1 ebook tác giả giới thiệu những mẫu câu tiếng Anh trong từng chủ đề như: cách chào hỏi, làm quen hay giới thiệu, cách chúc mừng hay chào tạm biệt,... Những mẫu câu giao tiếp thông dụng ấy đã được tác giả thể hiện rất rõ qua phần 1 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


CK.0000060837

Tiếng Anh
captoc

NHA XUAT BAN
BACH KHOA HA NÓI

SÁCH HỌC


TIẾNG ANH
CẤP TỐC

Sách học

TỉẽngÁnh
cáptốc

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh là một ngôn ngữ mang tính
quốc tế, đỗ trỏ thành công cụ không thể thiếu
trong hoạt động giao tiếp xã hội của nhân dân
trên toàn thế giới, điều quan trọng khi vận
dụng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp là
nắm vững khẩu ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, do sự
khác biệt rất lốn giữa nền vãn hoá Việt Nam phương Tôy và bối cánh xã hội, để nắm vững
và vận dụng thông thạo khẩu ngữ tiếng Anh
đòi hỏi phài có sự tích luỹ lâu dài và huấn luyện
chuyên môn, đồng thòi thông qua những
phương pháp hữu hiệu, như học tập qua giáo
trình và sách tham khào.
Vì vậy, chúng tôi đã biên soạn cuốn "Sách
hcọ tiếng Anh cấp tốc", nhàm giúp bạn đọc
chưa biết gì chỉ trong một thòi gian ngắn có
thể nâng cao được khá nâng khẩu ngữ và khà
năng giao tiếp tiếng Anh.
Cuốn sách này viết cho những người mới
học, nội dung là c á c câu nói ngắn gọn trong
5

1162034

Tài liệu liên quan