1000 câu đàm thoại tiếng Anh
CÁC NGÀY L (12)
455.
he first of Ja
ar
is the
ew
ear’s Da
1 th
1
m
456.
he
’re
aster e
s
Ch
trứ
hục sinh.
457.
Thanksgiving Day is approaching.
Lễ T Ơ
r
i
458.
o
a
is Viet
am’s
e
e
e
ce Da
m
a
ốc kh
h của Việt
am
459.
Have a scary Halloween.
C
một
a
owee
thật
s
h
!
Ch
trì
h
th
h
i
HelloChao thường xuyên tchức những chương trình nhằm mang li lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trphn
thưởng hấp dn bng hin vật hoặc tiền mặt.
Truy cập ngay Ch
để tham gia các chương trình HelloChao với nhng phần thưởng hấp dn.
http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!
Trang 111/241
1000 câu đàm thoại tiếng Anh
CÁC NGÀY L (12)
460.
Trick or treat.
Cho kẹo
i kh
thì
L
a ha
ộc
461.
To
a
is Mother’s Da
m
a
của Mẹ
462.
’m
ooki
for a Father’s Da
ift
Ch
a
tìm một m
cho
của
463.
o
em
er 20 is the Viet
amese
eacher’s Da
20 th
11
h
i
o Việt
am
464.
She told me a lie o
ri
Foo ’s Da
C
i
ối t
i tro
c
th
Phát
thanh
Chuyên mc này mun gii thiu vi các bn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tc gắn liền vi tiếng
Anh.
Truy cập ngay để cùng tri nghim các podcast hấp dn này ca HelloChao.vn.
http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!
Trang 112/241
1000 câu đàm thoại tiếng Anh
CÁC NGÀY L (12)
465.
Last
ew
ear’
e
we were i
ew
ork
Ch
t
i
ew
ork
o
m
iao th
a
a r
i
466.
Merry Christmas!
Ch
c
i
si
h
i
!
My
HelloChao
My HelloChao là một mng xã hội có nội dung, là nơi để tâm s, chia svi bn bè nhng vấn đề trong cuộc sng.
Hãy bắt đầu bng vic
một tài khon miễn phí trên HelloChao.vn để cùng tri nghiệm tính năng này.
http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!
Trang 113/241

Ebook 1000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng nhất: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 17 | Lần xem: 107 | Page: 123 | FileSize: M | File type: PDF
107 lần xem

Ebook 1000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng nhất: Phần 2. Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 của ebook sẽ cung cấp cho người học các mẫu câu đàm thoại tiếng Anh của các chủ đề còn lại: cách nói cảm ơn và xin lỗi, cách giao tiếp khi bắt taxi, hẹn hò hay những ngày lễ lớn, ở các cửa hàng nước hoa,... Tất cả những mẫu câu giao tiếp thông dụng đó sẽ được tác giả trình bày trong phần 2 này, mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1000 câu đàm thoại tiếng Anh

CÁC NGÀY LỄ (12)
455.

he first of Ja
1 th

456.

ar is the ew ear’s Da
1

m

he ’re aster e s
Ch

trứ

hục sinh.

457. Thanksgiving Day is approaching.

458.

Lễ Tạ Ơ

r i

o a is Viet am’s

e e

m a

ốc kh

e ce Da
h của Việt am

459. Have a scary Halloween.
C một

a owee thật

Ch

s

h !

trì h th

h i

HelloChao thường xuyên tổ chức những chương trình nhằm mang lại lợi ích cho người dùng, cộng đồng. Giá trị phần
thưởng hấp dẫn bằng hiện vật hoặc tiền mặt.

Truy cập ngay Ch

trì h th

h i

để tham gia các chương trình HelloChao với những phần thưởng hấp dẫn.

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!

Trang 111/241

1000 câu đàm thoại tiếng Anh

CÁC NGÀY LỄ (12)
460. Trick or treat.
Cho kẹo i kh

thìL a ha ộc

461. To a is Mother’s Da
m a

của Mẹ

462. ’m ooki
Ch
463.

a

for a Father’s Da
tìm một m

ift
cho

ễ của ố

o em er 20 is the Viet amese eacher’s Da
20 th

11

464. She told me a lie o
C

h

i o Việt am

ri Foo ’s Da

i ối t i tro

c th

Phát thanh
Chuyên mục này muốn giới thiệu với các bạn những nét văn hoá, truyền thống, cũng như các tập tục gắn liền với tiếng
Anh.
Truy cập ngay để cùng trải nghiệm các podcast hấp dẫn này của HelloChao.vn.

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!

Trang 112/241

1000 câu đàm thoại tiếng Anh

CÁC NGÀY LỄ (12)
465. Last ew ear’
Ch

t i

e we were i

ew ork

o

ew ork

m iao th a

ar i

466. Merry Christmas!
Ch c i

si h

i

!

My HelloChao
My HelloChao là một mạng xã hội có nội dung, là nơi để tâm sự, chia sẻ với bạn bè những vấn đề trong cuộc sống.

Hãy bắt đầu bằng việc

k một tài khoản miễn phí trên HelloChao.vn để cùng trải nghiệm tính năng này.

http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!

Trang 113/241

1000 câu đàm thoại tiếng Anh

NÓI C M Ơ V

LỖI (12)

467. Thank you!
C m

!

468. Thank you very much!
C m

r t nhi u!

469. Thanks a lot!
C m

hi u nhé!

470. Thank you so much!
C m

r t nhi u!

471. Thanks a bundle!
C m

hi u!

Blue member
Là một loại tài khoản cao cấp (có tính phí) – có thể sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên HelloChao so với tài
khoản Phổ thông miễn phí.

Truy cập ngay để xem l i ích của Blue Member so với thành viên Phổ thông bạn nhé.
http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!

Trang 114/241

1000 câu đàm thoại tiếng Anh

NÓI C M Ơ V

LỖI (12)

472. You are too kind.
Anh t t quá.
473. Thanks ever such a lot!
C m n nhi u lắm!
474. Cheers!
C m

! (khích lệ)

475. Sorry!
Xin lỗi!
476. ’m sorr for ei
Tôi xin lỗi ì

ate

n muộn.

Tìm cặp câu
Chỉ cần gõ một ý, một câu tiếng Anh (hay Việt) vào ô tìm kiếm, rồi Enter, hệ thống sẽ cho ra nhiều cặp câu Anh - Việt sẵn
dùng hoàn toàn đúng cho bạn.

Thử tìm câu chứa cụm từ “có thật không” trên HelloChao xem sao nhé.
http://www.hellochao.vn - English is a piece of cake!

Trang 115/241

1162032