Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 28 | Page: 16 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 1. Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập đơn vị làm việc, tạo khối cơ bản, di chuyển đối tượng, vẽ cửa sổ, quay tiết diện tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop
GIAÙO TRÌNH 3DS MAX 9.0
Bieân soaïn :
Kts. Nguyeªn Duy Thanh
Lieân Heä :
0167 6789 668
Email :
Web :
TP. HCM, ngały 03/10/2008
Kts. Nguyn Duy Thanh
1