Quyết định số 226/QĐ-QLD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 16 | FileSize: 0.22 M | File type: PDF
Quyết định số 226/QĐ-QLD. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 33 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
40 lần xem

Quyết định số 226/QĐ-QLD. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 33 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC.

Nội dung

 1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012 Số: 226/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 33 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế Qui định việc đăng ký thuốc; Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế về quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đổi với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu; Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc- Cục Quản lý Dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 33 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 136. Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu V...-H12-13 có giá trị đến hết ngày 31/12/2013.
 2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm Quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - TT. Cao Minh Quang (để b/c); - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA; Trương Quốc Cường - Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT; - Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Vụ Pháp chế, Vụ Y dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế; - Viện KN thuốc TƯ và VKN thu ốc TP.HCM; - Tổng Công ty Dư ợc VN; - Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT; - Website cùa Cục QLD, Tạp chí Dư ợc Mỹ phẩm - Cục QLD; - Lưu: VP, KDD, Đ KT (2b). DANH MỤC 33 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013 - ĐỢT 136 (Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-QLD ngày 24/9/2012) Quy Dạng Hoạt chất Tuổi Tiêu cách Số đăng STT Tên thuốc thuốc hàm chính thọ chuẩn đóng ký lượng gói 1. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Cơ sở kinh doanh thuốc đông dược Lợi Hòa Đường Số 38 Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2, P.4, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng - Việt Nam
 3. 1.1 Nhà sản xuất Cơ sở kinh doanh thuốc đông dược Lợi Hòa Đường Số 38 Nguyễn Đình Chiểu, khóm 2, P.4, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng - Việt Nam Bạch truật, vỏ Viên hoàn Hộp 10 V172- 1 Batudan 24 TCCS quýt, Thanh bì, cứng tháng gói x H12-13 5g; Hộp Nhân sâm, Sài hồ, Cam thảo, 1 lọ 50g Hoạt thạch, Bạch linh, Thảo quả, Thường sơn, Bán hạ, Trạch tả, Đại táo 2 Thần tài viêm gan Đương quy, Hộp 10 V173- Viên hoàn 24 TCCS thảo Diệp hạ châu, cứng tháng gói X H12-13 Xích thược, 5g; Hộp Miết giáp, Hà 1 chai thủ ô, Liên 50g kiều, Hồ ma tử, Thổ phục linh, Actisô, Địa hoàng, Mẫu đơn bì, T ỳ giải, Kim ngân hoa, Cam thảo, Triết bối mẫu, Hoạt thạch 3 Thần tài viêm gan tố Đương quy, Thuốc 24 TCCS Hộp 1 V174- Actisô, Diệp hạ nước tháng chai H12-13 châu, Địa 140ml, hoàng, Xích 280ml thược, Mẫu đơn bì, Miết giáp, Miên tỳ giải, Hà thủ ô, Kim ngân hoa, Liên kiều, Cam thảo, Hồ ma tử, Triết
 4. bối mẫu, Thổ phục linh 2. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Phú Sơn 165 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, Tp. HCM- Việt Nam 2.1 Nhà sản xuất Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Phú Sơn 165 Lê Đại Hành, phường 13 quận 11, Tp. HCM- Việt Nam 4 Thuốc ho chỉ khái tán Cát cánh, tử Thuốc bột Hộp 50 V175- 24 TCCS uyển, tiền hồ, tháng gói x 1g H12-13 xuyên bối mẫu, thuốc liên kiều, thiên bột hoa phấn, bán uống hạ, tang bạch bì, trần bì, cam thảo 3. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam 3.1 Nhà sản xuất Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn
 5. Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam 5 Dưỡng âm bổ thận Thục địa, Sơn viên hoàn 24 TCCS Hộp 10 V176- thù, Hoài sơn, mềm hoàn tháng hoàn H12-13 Mẫu đơn bì, mềm x Mạch môn, 4 gam Trạch tả, Phục linh, Thạch hộc, Đỗ trọng, Ngưu tất. 4. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Cơ sở Y dược Lộc Hà Thiên Hương 52 Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 4.1 Nhà sản xuất Cơ sở Y dược Lộc Hà Thiên Hương 52 Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam 6 Viên nang Tràng vị Khổ sâm, nga 24 TCCS Lọ 40 Viên nang V177- truật, dạ cẩm, cứng-100m tháng viên, 60 H12-13 bồ công anh, g, 60mg, viên bạch cập 80mg,120m g, 80mg 5. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty Cổ phần BV Pharma Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh -
 6. Việt Nam 5.1 Nhà sản xuất Công ty Cổ phần BV Pharma Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam 7 Cao khô biển súc Biển súc cao khô-7g 36 TCCS Túi 5kg, V178- biển súc/1g tháng túi H12-13 cao 10kg, túi 15kg 8 Nhân sâm bại độc Cam thảo, cát cao lỏng 24 TCCS Hộp 1 V179- cánh, chỉ xác, tháng chai 100 H12-13 độc hoạt, ml (chai khương hoạt, thủy nhân sâm, đảng tinh sâm, sài hồ, màu tiền hồ, bạch nâu) linh, xuyên khung 9 Thiên vương bổ tâm Bá tử nhân, đan cao lỏng 24 TCCS Hộp 1 V180- sâm, đương tháng chai 100 H12-13 quy, huyền ml (chai sâm, mạch thủy môn, ngũ vị tử, tinh đảng sâm, phục màu linh, sinh địa, nâu) thiên môn, toan táo nhân, viễn chí 6. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần đông dược Á Châu Do lộ - Yên nghĩa - Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam
 7. 6.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần đông dược Á Châu Do lộ- Yên nghĩa - Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam 10 Phong thấp ACP Cao khô của Hộp 3 Viên nang 24 TCCS V181- các dược liệu: cứng vỉ, 5 vỉ tháng H12-13 Hy thiêm, ngũ x 10 gia bì, Thiên viên niên kiện, Cẩu tích, Thổ phục linh 7. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam 7.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 415- Hàn Thuyên - Nam Định -Việt Nam Lọ 100 11 Berberin BM Berberin clorid; Viên nén- 36 TCCS V182- Mộc hương; Ba Mỗi viên tháng viên, H12-13 chẽ chứa: 500 Berberin viên clorid 5mg; Mộc hương 30mg 8. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
 8. 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam 8.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam 12 Kim tiền thảo - HT 36 TCCS Hộp 10 V183- Cao khô kim Viên nén tiền thảo bao đường- tháng vỉ x 10 H12-13 120 mg viên, hộp 1 lọ 100 viên Cao bạch quả 36 TCCS Hộp 3 13 Neurogiloban Viên nén V184- vỉ, hộp H12-13 bao phim- tháng 6 vỉ, 80mg hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 100 viên 9. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam 9.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh -
 9. Việt Nam Cao bạch quả 36 TCCS hộp 3 14 Fumygiko Viên bao V185- vỉ, 6 vỉ phim-80mg tháng H12-13 x 10 viên 10. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà 82 Thống Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hoà - Việt Nam 10.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà Đường 2 tháng 4, P.Phước Vĩnh, TP. Nha Trang, Khánh Hoà - Việt Nam 36 TCCS hộp 10 15 Kabingo Cao khô Ginko Viên nén V186- vỉ x 10 biloba bao phim- tháng H12-13 40mg viên 11. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược TW Mediplantex 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam 11.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần
 10. dược TW Mediplantex Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam Bột xuyên 24 TCCS hộp 10 16 Comazil Viên nang V187- khung, bột cứng vỉ x 10 tháng H12-13 bạch chỉ, bột viên hương phụ, bột quế, bột gừng, bột cam thảo bắc 12. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Ninh 703-Lê Thánh Tông- Thành phổ Hạ Long- Tinh Quảng Ninh - Việt Nam 12.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Ninh 703-Lê Thánh Tông- Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam 17 Phong thấp thuỷ Cẩu tích, ngũ cao lỏng 24 TCCS chai 250 V188- gia bì, kê huyết tháng ml H12-13 đằng, ngưu tất, hy thiêm, cỏ xước, quế, cam thảo, đỗ trọng 18 Rượu thuốc tê thấp Cẩu tích, Ngũ rượu thuốc 24 TCCS Chai V189- gia bì, Thổ tháng 650 ml H12-13
 11. phục linh, Kê huyết đằng, Quế, ngưu tất, hy thiêm 13. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá 232 Trần Phú, Thanh Hoá - Việt Nam 13.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá Số 4 Đường Quang Trung - TP. Thanh Hoá - Việt Nam 19 Bạch tế xuyên 24 TCCS Hộp 10 Xuyên khung, Viên nang V190- bạch chỉ, cam cứng vỉ x 10 tháng H12-13 thảo, phòng viên phong, kinh giới, khương hoạt, tế tân, bạc hà 20 Bổ gan Thephaco 24 TCCS Hộp 6 Cao Actiso, cao Viên nang V191- biển súc, bột cứng vỉ x 10 tháng H12-13 bìm bìm, cao viên diệp hạ châu đắng 21 Bổ thận âm Hoài sơn, thục Viên hoàn Hộp 10 24 TCCS V192- địa, mẫu đơn cứng tháng túi x 5g H12-13 bì, trạch tả, hoàn phục linh, sơn cứng thù 22 Hyđan 500 Hoàn cứng 24 TCCS Hộp 15 Hy thiêm V193- 500mg, ngũ gia bao phim tháng túi x 12 H12-13 bì chân chim hoàn 170mg, bột mã
 12. tiền chế 22mg 14. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần Sao Thái Dương 92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam 14.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần Sao Thái Dương. Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam - Việt Nam Bột Curcumin Viên nang 36 TCCS Hộp 2 23 Suncurmin V194- cứng- vỉ x 6 tháng H12-13 150mg viên, hộp 3 vỉ x6 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên Bột Curcumin Viên nang 36 TCCS Hộp 2 24 Sundada V195- cứng- vỉ x 6 tháng H12-13 150mg viên, hộp 3 vỉ x6 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên 15. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần TM và dược phẩm Ngọc Thiện Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, P. Ngô Quyền, Vĩnh Phúc -
 13. Việt Nam 15.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược TW Mediplantex Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam 36 TCCS Hộp 3 25 Didala Cao khô lá dâu Viên nang V196- tằm cứng- vỉ x 10 tháng H12-13 viên, lọ 570mg 60 viên 16. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty cổ phần TRAPHACO 75- Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam 16.1 Nhà sản xuất Công ty cổ phần TRAPHACO- Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt-Q. Hoàng Mai-Tp. Hà Nội - Việt Nam Bột tảo 36 TCCS Hộp 10 26 Perfex Viên nang V197- cứng-400 tháng vỉ x 10 Spirulina H12-13 mg viên 17. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An,
 14. Bình Dương - Việt Nam 17.1 Nhà sản xuất Công ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam 27 Phong tê thấp Hà thủ ô đỏ, Thuốc 36 TCCS Hộp 1 V198- Thổ phục linh, nước tháng chai H12-13 Thương nhĩ tử, thủy Hy thiêm, tinh Thiên niên 80ml; kiện, Đương Hộp 1 quy, Huyết giác chai nhựa 200ml 28 Tiêu độc Cao dược liệu Viên nang Hộp 10 36 TCCS V199- gồm: Sài đất, vỉ x 10 tháng H12-13 Kinh giới, viên; Thương nhĩ tử, Chai 40 Phòng phong, viên Đại hoàng, Thổ phục linh, Liên kiều, Hoàng liên, Kim ngân, Bạch chỉ, Cam thảo; Bột mịn dược liệu: Thổ phục linh, Kim ngân, Bạch chỉ, Thương nhĩ tử 18. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt 11A Phố Chợ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú,
 15. TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam 18.1 Nhà sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt 11A Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 29 Dầu gió nâu thiên lý Menthol, tinh Dầu xoa 36 TCCS Hộp 1 V200- dầu bạc hà, tinh tháng chai x H12-13 dầu hương nhu, 12 ml Long não, Methyl salicylat, tinh dầu quế 30 Dầu gió xanh Thiên Menthol, tinh Dầu xoa 36 TCCS Hộp 1 V201- dầu tràm, Long lý tháng chai x H12-13 não, methyl 12ml salicylat 19. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty TNHH một thành viên Dược khoa-Trường Đại học Dược HN 13-15 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam 19.1 Nhà sản xuất Công ty TNHH một thành viên Dược khoa-Trường Đại học Dược HN 13-15 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội -
 16. Việt Nam Mã tiền chế, 36 TCCS hộp 5 vỉ V202- 31 Vimatine Viên nén thương truật, bao phim- tháng x 12 H12-13 hương phụ tứ 50mg, viên chế, mộc 20mg, hương, địa liền, 13mg, 8mg, quế chi 6mg, 3mg 20. CÔNG TY ĐĂNG KÝ Công ty TNHH Phil Inter Pharma Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam 20.1 Nhà sản xuất Công ty TNHH Inter Pharma Số 25, Đường số 8, Khu CN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam 36 TCCS hộp 10 32 Korean ginseng Cao nhân sâm Viên nang V203- Triều Tiên mềm-130,5 tháng vỉ x 3 EXT.870 H12-13 mg viên 36 TCCS hộp 20 33 Regatonic Cao khô Viên nang V204- Fructus silybi mềm vỉ x 5 tháng H12-13 mariani, Cao viên khô, Herba chelidonii, Cao khô Bồ công anh, cao khô Cortex frangulae, Cao khô Lô hội, TD. Bạc hà