Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa...

  • 16/07/2019 12:54:33
  • 22 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau: Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trong điều kiện hiện nay của huyện Thạnh Phú. Phân tích thực trạng phát triển du lịch của huyện từ năm 2011 đến năm 2016; từ đó đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.36 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ
NỘI
VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
--------------------
PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ
TỈNH BẾN TRE
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017
Hành chính Quốc g a.
sĩ, Học viện Hành chí h Quốc gia.
Số
Công trình được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông
Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Hường.
Phản biện 2: TS. Nguyễn Thắng.
viện Luận văn được bảoivệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học
thạcĐịa điểm: Phòng họpn211, Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn
Minh.
10,
Đướng
3/2,
Phường
12,
Quận
10,
Thành
phố
Hồ
Chí
Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 ngày 19 tháng 7 năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc
gia hoặc trên Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trên thế giới du lịch đã trở thành hiện tượng kinh tế - xã
hội (KT-XH) phổ biến, là cầu nối tình hữu nghị, là phương tiện gìn giữ
hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc. Ở nhiều quốc gia, du lịch
là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, đem lại lợi ích về
KT-XH
trong phát triển. Cùng với xu hướng phát triển của đất nước kết hợp với
tiềm năng du lịch phong phú, tỉnh Bến Tre đã tập trung đầu tư, tạo môi
trường
thuận
lợi
cho
du
lịch phát
triển, khơi
dậy được tiềm năng, huy
động các nguồn lực phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt
chú trọng phát triển du lịch tại huyện Thạnh Phú.
Thạnh Phú là một trong 3 huyện duyên hải của tỉnh Bến Tre. Thạnh
Phú được biết đến với những cánh đồng bằng phẳng xen kẽ những giồng
cát và dãy rừng ngập mặn ven biển, huyện có nhiều tiềm năng và nguồn
tài nguyên phát triển du lịch phong phú, đa dạng bao gồm: hệ thống bờ
biển, rừng ngập mặn, các di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng dân gian
nổi tiếng,... Đây là một lợi thế quan trọng, tạo tiền đề phát triển nhiều loại
hình du lịch trên địa bàn huyện.
Với xuất phát điểm mỗi năm có khoảng vài ngàn du khách đến tham
quan, du lịch, hiện nay số lượng du khách đến Thạnh Phú không ngừng
tăng lên. Tuy nhiên, kết quả hoạt động du lịch hiện tại chưa tương xứng
với tiềm năng và lợi thế của huyện Thạnh Phú. Cơ sở hạ tầng để phục vụ
cho phát triển du lịch chậm đầu tư, dịch vụ hậu cần tại các điểm du lịch
còn rất hạn chế, Thạnh Phú còn thiếu các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, các
khu vui chơi giải trí để phục vụ du khách. Hơn nữa, huyện chưa tạo được
sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, có sức thu hút du khách. Về quản lý
nhà nước thực hiện kém hiệu quả ở một số khâu, đặc biệt là công tác xúc
tiến, quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư, bảo vệ môi trường, quản lý các cơ
sở du lịch đảm bảo chất lượng và uy tín đối với du khách.
Quán triệt vai trò của du lịch trên địa bàn huyện, Nghị quyết số 06-
NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Phú Khóa XI đã xác
định: "Phát triển du lịch nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của
toàn hội..", "Phấn đấu xây dựng Thạnh Phú thành một trong những
trung tâm du lịch của tỉnh; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc
đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế của địa phương... ".
Để thực hiện mục tiêu và quan điểm phát triển du lịch trên địa bàn
huyện Thạnh Phú, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng, về
phía công tác quản lý nhà nước của huyện cần có những biện pháp đổi

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ