Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng ngày 7/15/2019 8:33:32 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 26 | FileSize: 0.66 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thực trạng an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quan điểm và các giải pháp kiện toàn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI NĂM 2017
1
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trịnh Đức Hưng.
Phản biện 1:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Phản biện 2:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính
Quốc gia.
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ,
Học
viện Hành chính Quốc gia.
Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 2017.
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
2
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài luận văn
An toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng một
cách trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe và tính mạng con người mà về lâu dài
còn ảnh hưởng tới chất lượng nòi giống dân tộc. Bên cạnh đó, ATTP còn liên quan
chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã
hội. Ngày nay, ATTP còn trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đáng giá
mức độ phát triển của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhất định.
Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động QLNN về ATTP còn gặp nhiều khó khăn,
thách thức. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phần lớn có quy mô nhỏ lẻ,
tính tự phát cao, thiếu quy hoạch dẫn tới việc kiểm soát chất lượng ATTP trở nên
khó khăn. Nhiều hành vi tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng
trở nên phúc tạp, khó kiểm soát, có thể kể tới như: Sử dụng sai quy trình, liều lượng
các loại phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo quản, thuốc kháng sinh, TBVTV, thuốc
kích thích tăng trưởng trong nuôi, trồng, sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng các
hóa chất bị cấm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng trong
sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng động vật bị bệnh trong sản xuất, kinh doanh
thực phẩm... Những hành vi tiêu cực như trên đã tất yếu dẫn tới việc thực phẩm bị ô
nhiễm nặng nề gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng mà hậu
quả sau cùng là việc các chứng bệnh nan y, khó chữa đang ngày càng phổ biến hơn
trong cộng đồng. Mặc dù, trong thời gian vừa qua Việt Nam đã có những tiến bộ rõ
rệt trong QLNN về ATTP, song vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém và hạn chế.
Với những lý do trên, luận văn xin được trình bày về đề tài: “Quản nhà
nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Tìm hiu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Quản nhà nước v an
toàn thc phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” cho thy trong thi gian va qua có
nhng nghiên cu tiêu biểu như:
Tài liu chuyên kho:
“Quản lý an toàn thc phẩm”
chbiên: Phm Ngc
Khái, Đại học Y Thái Bình, Thái Bình, năm 2011.
Tài liu chuyên kho:
Thanh tra an toàn thc phẩm” chủ biên: Trn Quang
Trung, Cc An toàn thc phm, Hà Nội, năm 2014.
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thực trạng an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quan điểm và các giải pháp kiện toàn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG QUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trịnh Đức Hưng. Phản biện 1:………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. Phản biện 2:………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội. Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng …… năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn An toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng một cách trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe và tính mạng con người mà về lâu dài còn ảnh hưởng tới chất lượng nòi giống dân tộc. Bên cạnh đó, ATTP còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Ngày nay, ATTP còn trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đáng giá mức độ phát triển của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhất định. Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động QLNN về ATTP còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phần lớn có quy mô nhỏ lẻ, tính tự phát cao, thiếu quy hoạch dẫn tới việc kiểm soát chất lượng ATTP trở nên khó khăn. Nhiều hành vi tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng trở nên phúc tạp, khó kiểm soát, có thể kể tới như: Sử dụng sai quy trình, liều lượng các loại phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo quản, thuốc kháng sinh, TBVTV, thuốc kích thích tăng trưởng trong nuôi, trồng, sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng các hóa chất bị cấm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng trong sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng động vật bị bệnh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm... Những hành vi tiêu cực như trên đã tất yếu dẫn tới việc thực phẩm bị ô nhiễm nặng nề gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng mà hậu quả sau cùng là việc các chứng bệnh nan y, khó chữa đang ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng. Mặc dù, trong thời gian vừa qua Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt trong QLNN về ATTP, song vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém và hạn chế. Với những lý do trên, luận văn xin được trình bày về đề tài: “Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” cho thấy trong thời gian vừa qua có những nghiên cứu tiêu biểu như: Tài liệu chuyên khảo: “Quản lý an toàn thực phẩm” chủ biên: Phạm Ngọc Khái, Đại học Y Thái Bình, Thái Bình, năm 2011. Tài liệu chuyên khảo: “Thanh tra an toàn thực phẩm” chủ biên: Trần Quang Trung, Cục An toàn thực phẩm, Hà Nội, năm 2014. 3 Chuyên đề: “Tình hình và xu hướng ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn từ 2002- 2010”, tác giả: Lâm Quốc Hùng, Cục ATTP- Bộ Y tế, năm 2011. Luận văn thạc sĩ:“Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, tác giả: Trần Thị Khúc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm 2014. Luận văn thạc sĩ: “Quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam từ góc nhìn cải cách hành chính”, tác giả: Trương Thị Thúy Thu, Học viện Hành chính, năm 2003. Luận văn thạc sĩ: “Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”, tác giả: Vũ Thanh Hoa, Học viện Hành chính, năm 2011. Các tài liệu nghiên cứu trên đây đã góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn đối với hoạt động QLNN về ATTP. Tuy vậy, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên biệt đối với hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và chuyên biệt về “Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” dưới góc độ quản lý công, có ý nghĩa nhất định về lý luận và thực tiễn đối với địa phương. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa kiến thức QLNN về ATTP, phân tích thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn được xác định như sau: Hệ thống hóa kiến thức QLNN về ATTP; phân tích, đánh giá thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 4 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm vi về thời gian: 05 năm, từ 2012 đến hết 2016. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về ATTP; QLNN về ATTP. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, Luận văn áp dụng các phương pháp nghiên cứu như: Thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh... 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Về mặt lý luận, Luận văn có những ý nghĩa như sau: - Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ là những bổ sung quan trọng vào lý luận quản lý công; góp phần làm sáng tỏ những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QLNN về ATTP. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, sự cần thiết của việc đảm bảo ATTP đối với xã hội và QLNN về ATTP. - Luận văn là đóng góp quan trọng vào hệ thống tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đối tượng khác quan tâm… 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Về mặt thực tiễn, Luận văn có những ý nghĩa như sau: - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động QLNN về ATTP của Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế, các cơ quan QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành về hành chính, QLNN, ATTP. - Áp dụng các giải pháp sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động QLNN về ATTP, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của Luận văn được kết cấu thành 03 chương, bao gồm: 5 Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chương 2: Thực trạng an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Quan điểm và các giải pháp kiện toàn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm * Khái niệm quản lý nhà nước Quản lý nhà nước là sự tác động của nhà nước lên các đối tượng quản lý của nhà nước, bao gồm: Các tổ chức, cơ quan, các cán bộ, công chức, viên chức của nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội một cách thường xuyên, liên tục để đạt được những mục tiêu mà nhà nước đề ra đó là ổn định và phát triển xã hội. * Khái niệm thực phẩm Thực phẩm là những sản phẩm nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn, uống của con người thông qua sản xuất, chế biến, đánh bắt, hái lượm, nuôi, trồng bằng những phương pháp khác nhau. Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng, nước và các chất dinh dưỡng để con người duy trì sự tồn tại và vận động của cơ thể. * Khái niệm an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm là một hệ thống những nguyên tắc và điều kiện được đưa ra thực hiện nhằm đảm bảo thực phẩm không gây hại tới sức khỏe, tính mạng con người. Hệ thống các nguyên tắc và điều kiện này bao gồm các quy định, quy trình, QCVN, TCVN trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng thực phẩm. Từnhữngkháiniệmđãđượclàmrõởtrên,cóthểđưarakháiniệmQLNNvềATTP: Là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành, trong đó, nhà nước sử dụng pháp luật và chính sách để điều hành, điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm cho hoạt động đảm bảo ATTP được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với toàn xã hội. Hoạt động QLNN về ATTP do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm đạt tới mục tiêu đảmbảo ATTP,góp phần duytrì sựổn định và phát triển của toàn xã hội. 1.1.2. Một số khái niệm liên quan * Khái niệm tổ chức quản lý nhà nước Là hệ thống các cơ quan QLNN và việc sắp xếp, thiết kế, cơ cấu hệ thống các cơ quan QLNN nhằm thực hiện các quy định pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 7 * Khái niệm kiểm tra Là một chức năng có liên quan mật thiết với các chức năng quản lý khác, đặc biệt là với chức năng kế hoạch hóa; nó cho phép các nhà quản lý biết được các mục tiêu của tổ chức có đạt được hay không, hoặc đạt được như thế nào, cũng như những nguyên nhân tạo nên tình hình đó, tạo ra sự linh hoạt trong hoạt động, vận hành của hệ thống. * Khái niệm thanh tra Là hoạt động xem xét, đánh giá của cơ quan QLNN về việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 1.2. Đặc điểm, sự cần thiết, các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm 1.2.1. Đặc điểm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm * Đặc điểm an toàn thực phẩm Từ việc phân tích khái niệm ATTP và các khái niệm liên quan, có thể đưa ra những đặc điểm của ATTP như sau: Một là, an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe giống nòi. Hai là, việc xác định ATTP là một việc khó khăn. Ba là, an toàn thực phẩm có tính chất phổ biến chung. Bốn là, an toàn thực phẩm tác động đến kinh tế- xã hội. Năm là, để đảm bảo ATTP đòi hỏi phải có sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật theo chuỗi bao gồm tất cả các khâu từ nuôi trồng, đánh bắt - thu hoạch, sản xuất - chế biến cho tới bảo quản, vận chuyển và sử dụng. * Phân tích các đặc điểm quản lý Từ việc phân tích những đặc điểm của ATTP như trên, có thể đưa ra những đặc điểm của QLNN về ATTP: Một là, QLNN về ATTP là hoạt động đòi hỏi có sự phối hợp liên ngành. Hai là, QLNN ở Việt Nam hiện nay là một hoạt động khó khăn. 8 Ba là, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm luôn đi kèm và góp phần quan trọng vào các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội. 1.2.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Sự cần thiết của QLNN về ATTP được thể hiện qua các vai trò đối với hoạt động đảm bảo ATTP của QLNN về ATTP như sau: Thứ nhất, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động đảm bảo ATTP được thực hiện có hiệu quả trong phạm vi toàn xã hội. Thứ hai, điều tiết hoạt động đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng thực phẩm, ATTP, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Thứ ba, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực ATTP, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Thực tiễn cho thấy QLNN về ATTP chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến các yếu tố chính sau đây: Chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; Yếu tố tổ chức và các nguồn lực đầu tư cho quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Trình độ khoa học công nghệ; Văn hóa, phong tục, tập quán và thói quen sinh hoạt cộng đồng; Trình độ dân trí; Hội nhập quốc tế; Yếu tố thông tin. 1. 3. Chủ thể và nội dung quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm 1.3.1. Chủ thể quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Các chủ thể QLNN về ATTP ở Việt Nam hiện nay bao gồm: - Chủ thể QLNN về ATTP ở cấp Trung ương: Chính phủ; Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATVSTP; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Công thương. - Chủ thể QLNN về ATTP ở các cấp địa phương: Ủy ban nhân dân các cấp; Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP các cấp; các sở, ban ngành các cấp hành chính địa phương. 1.3.2. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm bao gồm các nội dung: Ban hành và tổ chức thực hiện các VBQPPL về ATTP; xây dựng và tổ chức thực hiện các các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, mục tiêu về ATTP; xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN về ATTP; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về ATTP; xây dựng hệ thống kiểm nghiệm về ATTP; quản lý việc công bố hợp quy, 9 công bố phù hợp quy định về ATTP, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ATTP; tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về ATTP; hợp tác quốc tế về ATTP. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận QLNN về ATTP tại Chương 1, Luận văn đã làm rõ khái niệm về ATTP và QLNN về ATTP; đồng thời, phân tích rõ một số khái niệm khác có liên quan tới đề tài như: Tổ chức QLNN; thanh tra, kiểm tra; xã hội hóa QLNN; hợp tác quốc tế về QLNN và một số khái niệm cơ bản khác trong lĩnh vực QLNN về ATTP. Trên cơ sở đó, Luận văn đã đưa ra những đặc điểm của ATTP và QLNN về ATTP, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng, sự cần thiết của QLNN về ATTP; chủ thể thực hiện và các nội dung QLNN về ATTP ở Việt Nam hiện nay. Hệ thống hóa cơ sở khoa học QLNN về ATTP như trên tại Chương 1 sẽ là cơ sở cho việc đi sâu và phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân những mặt hạn chế còn tồn tại về ATTP và QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay tại Chương 2 của Luận văn. 10

Tài liệu liên quan