Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận...

  • 15/09/2019 09:43:01
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.34 M, số trang : 27

Chi tiết

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
BỘVĂNHÓA,THỂTHAOVÀDULỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
TRẦN THỊ
LỰA CHỌN ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ
NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN
Ngành: Giáo dụchọc
số:
9140101
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC
Bắc Ninh 2019
Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: TS. Lê Anh Thơ
Hướng dẫn 2: TS. Trần Trung
Phản biện 1:
PGS.TS. Lê Đức Chương
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Phản biện 2:
TS. Phạm Thế Vượng
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Phản biện 3:
TS. Trần Đức Phấn
Tổng cục thể dục thể thao
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp
tại: ....................................................................... vào hồi: …….. giờ
…..ngày ….tháng ….năm 20..
Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:
1. Thư viện Quốc gia Việt Nam.
2. Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
1
1. Phần mở đầu:
A.GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
Tiểu học là một cấp học quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân,
đối với tuổi học sinh tiểu học, vui chơi giải trí là hoạt động đóng vai trò quan
trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất. Các em tích lũy tri thức, kỹ năng
sống, hình thành nhân cách và giải trí thông qua hoạt động vui chơi.
Trò chơi vận động là phương tiện của giáo dục thể chất (GDTC), là hoạt
động có ý thức, nhằm đạt được những kết quả, những mục đích có điều kiện đã
được đặt ra.Trò chơi vận động được cấu thành bởi hai yếu tố: Vui chơi giải trí,
thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần; giáo dục và giáo dưỡng thể chất góp phần
giáo dục đạo đức, ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết… hình thành và
phát triển các tố chất, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho cuộc sống. Các cuộc chơi là
những hoạt động tổng hợp, mang lại sự rèn luyện thể lực toàn diện, làm cho HS
nhanh nhẹn hơn, khéo léo hơn và mạnh mẽ hơn. Trong khi chơi, các kỹ năng
vận động cơ bản, tự nhiên như chạy, nhảy, ném, leo trèo, bò lăn, quay vòng...
được các em sử dụng thường xuyên, nhờ vậy kích thích sự phát triển thể chất.
Hình thức và phương pháp tổ chức phong trào tập luyện TT ngoại khóa
trong các trường tiểu học còn nghèo nàn do vậy kết quả học tập môn Thể dục
và thể lực của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn thấp. Đặc
biệt việc tổ chức các TCVĐ trong chương trình ngoại khóa còn bộc lộ nhiều
hạn chế; nguyên nhân có thể là do cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục còn
thiếu và yếu, học sinh chưa được thoải mái vui chơi bằng những TCVĐ mà các
em ưa thích. Đó chính là lí do chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa
chọn ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu
học tỉnh Thái Nguyên”.
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa
chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện
cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại
khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của
mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và
nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh
các trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên.
Nhiệm vụ 2: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại
khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên.
2. Những đóng góp mới của luận án.
Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC ở các trường Tiểu học trên
địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy: 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình GDTC của Bộ

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ