Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên

Đăng ngày 9/15/2019 2:43:01 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 27 | FileSize: 0.34 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên. Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
BỘVĂNHÓA,THỂTHAOVÀDULỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
TRẦN THỊ
LỰA CHỌN ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ
NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN
Ngành: Giáo dụchọc
số:
9140101
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC
Bắc Ninh 2019
Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: TS. Lê Anh Thơ
Hướng dẫn 2: TS. Trần Trung
Phản biện 1:
PGS.TS. Lê Đức Chương
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Phản biện 2:
TS. Phạm Thế Vượng
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Phản biện 3:
TS. Trần Đức Phấn
Tổng cục thể dục thể thao
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp
tại: ....................................................................... vào hồi: …….. giờ
…..ngày ….tháng ….năm 20..
Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:
1. Thư viện Quốc gia Việt Nam.
2. Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
1
1. Phần mở đầu:
A.GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
Tiểu học là một cấp học quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân,
đối với tuổi học sinh tiểu học, vui chơi giải trí là hoạt động đóng vai trò quan
trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất. Các em tích lũy tri thức, kỹ năng
sống, hình thành nhân cách và giải trí thông qua hoạt động vui chơi.
Trò chơi vận động là phương tiện của giáo dục thể chất (GDTC), là hoạt
động có ý thức, nhằm đạt được những kết quả, những mục đích có điều kiện đã
được đặt ra.Trò chơi vận động được cấu thành bởi hai yếu tố: Vui chơi giải trí,
thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần; giáo dục và giáo dưỡng thể chất góp phần
giáo dục đạo đức, ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết… hình thành và
phát triển các tố chất, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho cuộc sống. Các cuộc chơi là
những hoạt động tổng hợp, mang lại sự rèn luyện thể lực toàn diện, làm cho HS
nhanh nhẹn hơn, khéo léo hơn và mạnh mẽ hơn. Trong khi chơi, các kỹ năng
vận động cơ bản, tự nhiên như chạy, nhảy, ném, leo trèo, bò lăn, quay vòng...
được các em sử dụng thường xuyên, nhờ vậy kích thích sự phát triển thể chất.
Hình thức và phương pháp tổ chức phong trào tập luyện TT ngoại khóa
trong các trường tiểu học còn nghèo nàn do vậy kết quả học tập môn Thể dục
và thể lực của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn thấp. Đặc
biệt việc tổ chức các TCVĐ trong chương trình ngoại khóa còn bộc lộ nhiều
hạn chế; nguyên nhân có thể là do cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục còn
thiếu và yếu, học sinh chưa được thoải mái vui chơi bằng những TCVĐ mà các
em ưa thích. Đó chính là lí do chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa
chọn ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu
học tỉnh Thái Nguyên”.
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa
chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện
cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại
khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của
mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và
nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh
các trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên.
Nhiệm vụ 2: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại
khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên.
2. Những đóng góp mới của luận án.
Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC ở các trường Tiểu học trên
địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy: 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình GDTC của Bộ
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
3 lần xem

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên. Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung..

Nội dung

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO BỘVĂNHÓA,THỂTHAOVÀDULỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRẦN THỊ TÚ LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Giáo dụchọc Mã số: 9140101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Bắc Ninh – 2019 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS. Lê Anh Thơ Hướng dẫn 2: TS. Trần Trung Phản biện 1: PGS.TS. Lê Đức Chương Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Phản biện 2: TS. Phạm Thế Vượng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Phản biện 3: TS. Trần Đức Phấn Tổng cục thể dục thể thao Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: ....................................................................... vào hồi: …….. giờ …..ngày ….tháng ….năm 20.. Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: 1. Thư viện Quốc gia Việt Nam. 2. Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 1 A.GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Phần mở đầu: Tiểu học là một cấp học quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, đối với tuổi học sinh tiểu học, vui chơi giải trí là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất. Các em tích lũy tri thức, kỹ năng sống, hình thành nhân cách và giải trí thông qua hoạt động vui chơi. Trò chơi vận động là phương tiện của giáo dục thể chất (GDTC), là hoạt động có ý thức, nhằm đạt được những kết quả, những mục đích có điều kiện đã được đặt ra.Trò chơi vận động được cấu thành bởi hai yếu tố: Vui chơi giải trí, thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần; giáo dục và giáo dưỡng thể chất góp phần giáo dục đạo đức, ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết… hình thành và phát triển các tố chất, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho cuộc sống. Các cuộc chơi là những hoạt động tổng hợp, mang lại sự rèn luyện thể lực toàn diện, làm cho HS nhanh nhẹn hơn, khéo léo hơn và mạnh mẽ hơn. Trong khi chơi, các kỹ năng vận động cơ bản, tự nhiên như chạy, nhảy, ném, leo trèo, bò lăn, quay vòng... được các em sử dụng thường xuyên, nhờ vậy kích thích sự phát triển thể chất. Hình thức và phương pháp tổ chức phong trào tập luyện TT ngoại khóa trong các trường tiểu học còn nghèo nàn do vậy kết quả học tập môn Thể dục và thể lực của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn thấp. Đặc biệt việc tổ chức các TCVĐ trong chương trình ngoại khóa còn bộc lộ nhiều hạn chế; nguyên nhân có thể là do cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục còn thiếu và yếu, học sinh chưa được thoải mái vui chơi bằng những TCVĐ mà các em ưa thích. Đó chính là lí do chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên”. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề tài tiến hành lựa chọn những TCVĐ phù hợp với đặc điểm, sở thích của người học và điều kiện cụ thể của nhà trường, sử dụng làm phương tiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường đồng thời giúp HS có thể tự chơi, tự tổ chức hoạt động chơi của mình khi ở nhà. Từ đó góp phần phát triển thể chất cho HSTH nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác GDTC của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm vụ 2: Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động trong giờ ngoại khóa cho học sinh tiểu học tỉnh Thái Nguyên. 2. Những đóng góp mới của luận án. Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác GDTC ở các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy: 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình GDTC của Bộ 2 GD&ĐT qui định. Trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên GDTC bậc Tiểu học tỉnh Thái Nguyên còn thấp, đặc biệt vẫn còn một tỉ lệ không nhỏ số giáo viên là kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy môn GDTC ở các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn nhiều hạn chế cả về chất lượng và số lượng. Học sinh tiểu học của tỉnh có kết quả học tập môn học Thể dục và năng lực thể chất chủ yếu ở mức trung bình và trung bình khá. Mặt khác, thực trạng về năng lực thể chất của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh có các chỉ số về chức năng và thể lực còn ở mức thấp so với kết quả điều tra thể chất nhân dân năm 2001 nhất là sức nhanh và sức bền. Vấn đề sử dụng TCVĐ nhằm GDTC cho HSTH trong giờ ngoại khóa bước đầu đã được quan tâm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhưng vấn đề cần phải sử dụng TCVĐ như thế nào để phát triển thể chất cho HS đảm bảo tính hiệu quả, mang tính hệ thống lại chưa được đề cập đến trên phương diện khoa học. Luận án đã lựa chọn được 30 TCVĐ thuộc 5 nhóm rèn luyện kỹ năng nhằm phát triển thể chất cho HSTH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tiến hành tổ chức thực nghiệm các TCVĐ đã được lựa chọn trong thực tiễn. Kết quả, các TCVĐ được lựa chọn của luận án đã có hiệu quả trong việc phát triển hình thái, có tác dụng tốt trong việc phát triển chức năng cơ thể và thể lực, nâng cao kết quả học tập môn TD của học sinh nhóm thực nghiệm và quá trình thực nghiệm được giáo viên, phụ huynh học sinh đánh giá cao về hiệu quả tác động tích cực của nó. 3. Cấu trúc của luận án: Luận án được trình bày trong 153 trang bao gồm phần: Phần mở đầu; Các nội dung chính của luận án: Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (37 trang), Chương 2: Phương pháp và tổ chức nghiên cứu (14 trang), Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận (95 trang); Phần kết luận và kiến nghị (2 trang). Trong luận án có 60 bảng, 17 biểu đồ. Ngoài ra, luận án đã sử dụng 83 tài liệu tham khảo trong đó có 75 tài liệu viết bằng tiếng Việt, 08 tài liệu tiếng Anh và phần phụ lục. B. Nội dung của luận án: Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học. 1.2. Những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất trong các trường tiểu học hiện nay. 1.3. Khái quát về trò chơi và trò chơi vận động. 1.4. Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh tiểu học . 1.5. Các công trình nghiên cứu có liên quan. Tóm tắt chương 1 Trò chơi vận động vừa là một phương tiện vừa là phương pháp tập luyện hữu hiệu nhằm phối hợp hoạt động một cách hữu cơ với việc rèn luyện thân 3 thể. Trò chơi vận động là một hình thức giáo dục thể chất được vận dụng rộng rãi trong nhà trường phổ thông, đặc biệt ở các lớp tiểu học. Học sinh tiểu học là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy việc chăm lo sức khỏe và công tác GDTC cần được quan tâm và đầu tư đúng hướng và có hiệu quả. Nghiên cứu sự phát triển thể chất và những ảnh hưởng của hoạt động ngoại khóa nói chung và đặc biệt là ảnh hưởng của TCVĐ nói riêng tới sự phát triển thể chất của HSTH rất cần được đầu tư và tiến hành một cách kịp thời, có chất lượng, trên cơ sở đó sẽ xây dựng chương trình GDTC và các tiểu chuẩn rèn luyện thân thể phù hợp với từng khu vực, địa phương. Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phỏng vấn, tọa đàm; Quan sát sư phạm; Kiểm tra sư phạm; Kiểm tra y sinh; Thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán học thống kê. 2.2. Tổ chức nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là: Lựa chọn và ứng dụng TCVĐ trong giờ ngoại khóa cho HSTH tỉnh Thái Nguyên. - Khách thể khảo sát: + Chuyên gia, giáo viên tiểu học với tổng số 157 người. + 3425 học sinh tiểu học (bao gồm 1837 học sinh nam và 1588 học sinh nữ) với 12 chỉ tiêu về hình thái và thể lực. + Phỏng vấn 1500 học sinh và 412 phụ huynh học sinh. + Khách thể thực nghiệm: Gồm 761 HS các lớp từ lớp 1 đến lớp 4 của 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên , trong đó có 412 HS nhóm thực nghiệm và 349 HS nhóm đối chứng. - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2018. Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất ở các trường tiểu học của tỉnh Thái Nguyên. 3.1.1. Thực trạng dạy học chính khóa và hoạt động ngoại khóa môn Thể dục trong các trường tiểu học ở tỉnh Thái Nguyên. 3.1.1.1. Thực trạng dạy, học chính khóa môn Thể dục. Thực trạng về nội dung dạy học môn Thể dục ở trường Tiểu học: Nội dung môn học Thể dục tại các trường tiểu học của tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Đội hình, đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động, môn thể thao tự chọn. Thực trạng về chương trình môn học Thể dục (Bảng 3.1) - Trò chơi vận động chiếm tỉ lệ từ 28.57% đến 42.86%; bài tập phát triển chung chiếm tỉ lệ từ 14.29% đến 22.86% đối với các khối lớp 2 đến lớp 5, riêng khối lớp 1 tỉ lệ này thấp hơn chiếm tỉ lệ 8.57% thay vào đó là các bài tập thể dục rèn luyện tư thế cơ bản chiếm tỉ lệ 28.57%. Bài tập đội hình đội ngũ từ 4 11.43% đến 17.14%, các nội dung còn lại là các bài tập nhảy dây, đá cầu hoặc các bài tập với dụng cụ và các môn thể thao tự chọn theo sở thích của học sinh. Bảng 3.1. Thực trạng phân phối chương trình môn Thể dục ở các trường tiểu học của tỉnh Thái Nguyên Thời gian dạy học theo khối lớp STT Nội dung giảng dạy Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Số tiết % Số tiết % Số tiết % Số tiết % Số tiết % 1 2 3 4 5 6 7 8 Trò chơi vận động Đội hình đội ngũ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản Bài thể dục phát triển Nhảy dây Đá cầu hoặc bài tập với dụng cụ Thể thao tự chọn Kiểm tra, tổng kết Tổng số 15 42.86 30 05 14.29 11 10 28.57 09 03 8.57 10 - - - - - 08 - - -02 5.71 02 35 100.00 70 42.86 26 14.29 10 12.86 08 14.29 16 - 08 11.42 - - -2.86 02 100.00 70 37.14 22 31.43 20 28.57 14.29 10 14.29 12 17.14 11.43 06 8.57 06 8.57 22.86 14 20.00 14 20.00 11.42 04 5.71 04 5.71 - 04 5.71 04 5.71 - 08 11.43 04 5.71 2.86 02 2.86 06 8.57 100.00 70 100.00 70 100.00 Bảng 3.3. Kết quả khảo sát về thực trạng giờ học chính khóa môn Thể dục và các yếu tố ảnh hưởng Khối 1 Nội dung phỏng vấn (n = 300) Khối 2 và 3 (n = 600) Khối 4 và 5 (n = 600) Chung (n = 1500) Đánh giá giờ học chính khóa Nâng cao sức khỏe 1 Giờ học kém sôi động, nhàm chán. Giờ học sôi động Thiếu sân bãi, dụng cụ tập luyện n % 128 42.67 236 78.67 161 53.67 175 58.33 n % n 245 40.83 255 484 80.67 296 321 53.50 354 462 77.00 412 % n % 42.50 628 41.87 49.33 1016 67.74 59.00 836 55.73 68.67 1049 69.93 Yếu tố ảnh hưởng đến giờ học chính khóa Điều kiện sân bãi 2 Trình độ giáo viên Dụng cụ, trang thiết bị tập luyện Không trang bị đủ giầy, quần áo tập luyện 131 43.67 25 8.33 131 43.67 13 4.33 239 39.83 271 49 8.17 41 241 40.17 251 71 11.83 37 45.17 641 42.73 6.83 115 7.67 41.83 623 41.53 6.17 121 8.07 Về thực hiện chương trình: 100% các trường tiểu học ở tỉnh Thái Nguyên đều tiến hành dạy học theo đúng và đủ chương trình chuẩn do Bộ Giáo dục -Đào tạo ban hành, các khối lớp 2 đến lớp 5 đều có tổng quỹ thời gian của 1 năm học là 70 tiết/35 tuần, trung bình mỗi tuần có 02 tiết thể dục; riêng khối lớp 1 có quỹ thời gian của 1 năm học là 35 tiết/35 tuần, trung bình mỗi tuần 01 tiết thể dục. 5 Kết quả khảo sát thực trạng giờ học chính khóa và các yếu tố ảnh hưởng (bảng 3.3) cho thấy: Giờ học chính khóa giúp các em nâng cao nâng cao sức khỏe chiếm tỉ lệ 41.87%. Bên cạnh đó chỉ có 55.73% số học sinh đồng ý cho rằng giờ học thể dục sôi động và có đến 67.74% ý kiến học sinh cho rằng giờ học Thể dục kém sôi động và nhàm chán, ngoài ra có 69.93% ý kiến đánh giá cho rằng giờ học không đủ dụng cụ, sân bãi phục vụ cho quá trình tập luyện của học sinh trong khi đó yếu tố ảnh hưởng đến giờ học chính khóa chủ yếu là điều kiện sân bãi và dụng cụ tập luyện lần lượt chiếm 41.53% đến 42.73%. 3.1.1.2. Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Thể dục Bảng 3.4. Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên STT Huyện, thị 1 Đại Từ 2 Đồng Hỷ 3 Phú Bình 4 Võ Nhai 5 Thành phố Sông Công 6 Định Hóa 7 Thị xã Phổ Yên 8 Phú Lương 9 Thành phố Thái Nguyên Tổng Thường Tỉ lệ xuyên % 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Không thường Tỉ lệ xuyên % 8 24.24 10 38.46 11 39.29 9 40.91 5 41.67 10 38.46 9 32.14 9 33.33 15 46.88 86 36.75 Hình thức hoạt động Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Đội tuyển Các trường tiểu học của tỉnh phần lớn là hoạt động thể thao ngoại khóa không thường xuyên chiếm tỉ lệ 36.75% và hình thức hoạt động chủ yếu là đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá ở các trường chỉ được tổ chức trước kỳ kiểm tra hoặc trước các cuộc thi đấu TDTT của trường hoặc cụm trường, việc làm này chưa thực sự kích thích sự phát triển phong trào TDTT trong đối tượng học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh vì vậy hiệu quả giáo dục thể chất còn thấp. Thực trạng mức độ cần thiết của hoạt động thể thao ngoại khóa (Bảng 3.5) Việc thực hiện hoạt động TT ngoại khóa là rất cần thiết chiếm 80.00 %, cần thiết chiếm 14.40%, chỉ có 5.60% phân vân. Có 100.00% giáo viên được hỏi cho rằng nên tập luyện TDTT trong giờ ngoại khóa, có 15.20% giáo viên cho rằng có thể tập luyện trong giờ thể dục giữa giờ và 10.00% giáo viên cho rằng tập luyện trước giờ thể dục. Giáo viên ưu tiên vào lựa chọn môn đá cầu, cầu lông, cờ vua, võ thuật và trò chơi vận động để tập luyện ngoại khóa chiếm tỉ lệ từ 80.00% đến 94.00%. 6 Bảng 3.5. Kết quả khảo sát về mức độ cần thiết, hình thức và nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa đối với học sinh tiểu học của tỉnh Thái Nguyên (n = 125) STT Nội dung Sự cần thiết tập luyện thể thao ngoại khóa: Ý kiến giáo viên n Tỉ lệ % 1 2 3 Rất cần thiết Cần Thiết Phân vân Hình thức tập luyện: Tập thể dục trước giờ Tập thể dục giữa giờ Tập luyện trong giờ ngoại khóa Nội dung tập luyện: Bóng bàn Bóng đá Bơi lội Cờ vua Cầu lông Đá cầu Trò chơi vận động Võ thuật 100 80.00 18 14.40 07 5.60

Tài liệu liên quan