Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk

Đăng ngày 7/15/2019 8:36:45 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 112 | FileSize: 1.10 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk. Mục đích nghiên cứu luận văn Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk nhằm xây dựng luận cứ khoa học, lấy đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nhằm ứng dụng CNTT vào hoạt động của Văn phòng UBND huyện Krông Pắc một cách có hiệu quả.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN ÁNH HỒNG
ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN
PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
ĐẮK LẮK - NĂM 2017
BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘIVỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN ÁNH HỒNG
ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN
PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. BẾ TRUNG ANH
ĐẮK LẮK- NĂM 2017
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin được chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo
của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình truyền thụ kiến thức và kinh
nghiệm cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trong hainăm qua.
Luận văn được thực hiện và hoàn thành với sự giúp đỡ và hướng dẫn
của các Thầy, Cô trong Học viện; bạn bè, người thân trong gia đình cùng với
sự giúp đỡ đồng nghiệp nơiem đang công tác.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Thầy, Cô giáo Khoa Sau
đại học đã tạo điều kiện, hết lòng chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành thủ tục cho
việc bảo vệ luận văn của mình.
Đặc biệt, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Bế Trung Anh
– Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, người đã tận tâm chỉ dẫn em trong suốt
quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn!
ĐắkLắk,ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tác giả
Trần Ánh Hồng
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
8 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk. Mục đích nghiên cứu luận văn Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk nhằm xây dựng luận cứ khoa học, lấy đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nhằm ứng dụng CNTT vào hoạt động của Văn phòng UBND huyện Krông Pắc một cách có hiệu quả..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN ÁNH HỒNG ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘIVỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN ÁNH HỒNG ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số:60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. BẾ TRUNG ANH ĐẮK LẮK- NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin được chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trong hainăm qua. Luận văn được thực hiện và hoàn thành với sự giúp đỡ và hướng dẫn của các Thầy, Cô trong Học viện; bạn bè, người thân trong gia đình cùng với sự giúp đỡ đồng nghiệp nơiem đang công tác. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Thầy, Cô giáo Khoa Sau đại học đã tạo điều kiện, hết lòng chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành thủ tục cho việc bảo vệ luận văn của mình. Đặc biệt, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Bế Trung Anh – Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, người đã tận tâm chỉ dẫn em trong suốt quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! ĐắkLắk,ngày 30 tháng 3 năm 2017 Tác giả Trần Ánh Hồng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng tôi. Các số liệu được xây dựng trong luận văn là trung thực, nguồn gốc chính xác. Tác giả Trần Ánh Hồng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………….. 1 Chƣơng 1: CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG CÔNGNGHỆTHÔNGTIN TRONGHOẠT ĐỘNGCỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC……………………………………………. 10 1.1. Khái niệm chung……………………………………………….. 10 1.1.1. Côngnghệ thông tin…………………………………………….. 10 1.1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin…………………………………. 11 1.2. Vai trò, mục tiêu, nguyên tắc của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc…………….. 15 1.2.1. Cơ quan nhà nước và hoạt động của cơ quan nhà nước........... 15 1.2.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước…….................................................................................. 19 1.2.3. Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước…………………………………………………………. 20 1.2.4. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước…………………………………………………….. 24 1.3. Các nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc…………………………………. 24 1.3.1. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn an ninh thông tin................................................................................... 26 1.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nộibộ giữa các cơ quan nhà nước…………………………………………………….. 26 1.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp………………………………………………………………… 27 1.3.4. Tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ tông tin trong hoạt độngcủa các cơ quan nhà nước…………………………………. 28 1.4. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của một số bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng…………………………………………….. 32 1.4.1. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của một số bộ, ngành…………………………………………………….. 34 1.4.2. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương................................ 36 Tiêukếtchƣơng 1…………………………………………………… 40 Chƣơng 2:THỰC TRẠNGỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONGHOẠT ĐỘNGCỦA VĂN PHÒNGỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNGPẮC........................................................... 42 2.1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc...................... 42 2.1.1. Hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc………........................................................................................ 42 2.1.2. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc.......................................................... 44 2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc hiện nay..... 47 2.2.1. Cơ sở pháp lý để xây dựng, thực hiện các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh........................................ 47 2.2.2. Các yếu tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc..... 52 2.2.3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các phòng, trung tâm trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện......... 53 2.2.4. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ ngườidân và doanhnghiệp...................................................................................... 59 2.2.5. Hiện trạng về nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin............ 61 2.2.6. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật…………………………… 61 2.3.Đánhgiáhiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc............ 62 2.3.1. Kết quả đạt được……………………………………………… 62 2.3.2. Thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.................................... 68 2.3.3. Khó khăn, hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và nguyên nhân…………………………............................................................ 69 Tiểukếtchƣơng 2…………………………………………………… 72 Chƣơng 3:CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC.................................................................................. 74 3.1. Quan điểm của các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, xu hƣớng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.......................... 74 3.1.1. Quan điểm của các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước........................................................ 74 3.1.2. Xu hướng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới…...................................................................................... 77 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc…………………................................................................. 79 3.2.1. Mục tiêu chung củacác giải pháp………………………………. 79 3.2.2. Giải phápvề môi trường, chínhsách………………………….... 80 3.2.3. Giải phápvề tài chính…………………………………………... 82 3.2.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện……………………………….... 83 3.3.Mốiliên hệ giữa các giải pháp.................................................. 91 3.4.Đề xuất, kiến nghị..................................................................... 93 Tiểukếtchƣơng 3…………………………………………………… 95 KẾT LUẬN………………………………………………………….. 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….. 98 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BO - BT - BOT - CNTT - CIO - CB,CC,VC - IDESK - HĐND - LAN - MAN - OMS - ODA Assistance) - PPP - THADS - UBND - WAN - WeGO : Xây dựngvà vận hành : Xây dựng – chuyển giao : Xây dựng, vận hành và chuyển giao : Côngnghệ thông tin : Giám đốccôngnghệ thông tin : Cán bộ,Côngchức,Viên chức : Phần mềm quản lý và tác nghiệp của côngty INET : Hội đồngnhân dân : Mạng máy tính cụcbộ (LocalArea Network) : Mạng đôthị thành phố : Phần mềm quản lý văn bảnvà điều hành tác nghiệp : Hỗ trợ phát triển chínhthức (Official Development : Hình thức đốitác công - tư : Các đơnvị thuộc Bộ và cácCục Thi hành án dân sự : Ủy ban nhân dân : Mạng diện rộng (Wide area network) : Tổchức Chínhquyền điện tử thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thang điểm đánh giá, xếp hạng mức độứng dụng côngnghệ thông tin của cơ quan nhà nước 30 Bảng 2.1: Tổnghợp hiện trạng số lượng máy tính và kết nối mạng tại cácxã, thị trấn của huyện Krông Pắc 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Sơđồbộmáy hành chính nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 2013 16 Hình 2.1: Sơđồtổ chức củaỦy banNhân dânhuyện Krông Pắc 42 Hình 2.2: Sơđồkết nối liên thông văn bản giữa cáccơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh 57 Hình 2.3: Sơđồkết nối liên thông giữa cáccơquan, đơnvịcủa tỉnh 58 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công nghệ thông tin (CNTT) ra đờiđã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đờisốngxã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nộibộ của mỗi cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước và trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân; hỗ trợ cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch. Đặc biệt là trong giaiđoạn II thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính hiện nay, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, nhằm phục vụ cho ngườidân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông", mục tiêu của việc ứng dụng CNTT là: - Đến năm 2015: cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp mức độ 2 và 3 (nhận mẫu hồ sơ trên mạng và trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ qua mạng); 80% doanh nghiệp và tổ chức xã hội ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh; phổ cập ứng dụng CNTT trong hệ thống giáo dục,y tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh. 1 Bước đầu ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, phạm viảnh hưởng rộng, bao gồm ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực: quản lý giao thông đô thị, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, dự báo thời tiết…. - Đến năm 2020: Chính phủ điện tử Việt Nam thuộc loại khá trên thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử. Hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trên mạng cho ngườidân và doanh nghiệp ở mức độ 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng). 100% các ngành công nghiệp then chốt của đất nước, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Krông Pắc đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản theo định hướng của Chính phủ về ứng dụng CNTT. Nhìn chung, qua 7 năm (2008 -2015) triển khai thực hiện ứng dụng CNTT theo định hướng của Chính phủ, Văn phòng UBND huyện Krông Pắc đã đạt một số kết quả nhất định:tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) được cấp thư điện tử đạt 90%, trong đó tỷ lệ CB,CC,VC sử dụng thư điện tử trong công việc đạt khoảng 70%; hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến giữa UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, đủ điều kiện đưa vào hoạt động, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; phục vụ yêu cầu về cải cách hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, Văn phòng UBND huyện Krông Pắc đã có nhiều kế hoạch, dự án đầu tư cho ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND huyện Krông Pắc vẫn còn nhiều tồn tại, yếu k m. 2 Thứ nhất, UBND huyện chưa xây dựng và ban hành cơ chế đãingộ cho CB,CC,VC làm chuyên trách về CNTT; trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành, chỉ đạo qua mạng nên gây ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của việc ứng dụng CNTT. Thứhai,một sốchỉtiêu cơ bảnứng dụng CNTTtrong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu: phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai nhưng hiệu quả sử dụng chưa đạt 100%; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc trao đổithông tin, gửinhận các loạivăn bản qua hệ thống thư điện tử; CB,CC,VC chưa xây dựng được thói quen trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ thông qua môi trường mạng. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, rủi ro lớn. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại hạn chế trên là do nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của CNTT chưa đầy đủ, việc ứng dụng CNTT một số đơn vị còn mang tính hình thức. Đầu tư cho ứng dụng CNTT đã được quan tâm nhưng chưa thỏa đáng, nhất là chưa được hỗ trợ của Trung ương trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ mong muốn có những luận cứ khoa học phù hợp đánh giá chính xác thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND huyện Krông Pắc giai đoạn hiện nay, tôi chọn đề tài nghiên cứu n n n n t n t n tron o t n n p n n n n u n r n t n làm đề tàiluận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Trong thời đại ngày nay, ngành CNTT có tốc độ phát triển nhanh, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nhân loạitrong tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật, chính trị, an ninh quốc phòng… Từ đó hình thành nên một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ “nghiên cứu ứng dụng

Tài liệu liên quan