Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...

  • 16/07/2019 03:36:45
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu luận văn Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lăk nhằm xây dựng luận cứ khoa học, lấy đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nhằm ứng dụng CNTT vào hoạt động của Văn phòng UBND huyện Krông Pắc một cách có hiệu quả.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.10 M, số trang : 112

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN ÁNH HỒNG
ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN
PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
ĐẮK LẮK - NĂM 2017
BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘIVỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN ÁNH HỒNG
ỨNG DỤNGCÔNGNGHỆ THÔNGTIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN
PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. BẾ TRUNG ANH
ĐẮK LẮK- NĂM 2017
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin được chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo
của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình truyền thụ kiến thức và kinh
nghiệm cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trong hainăm qua.
Luận văn được thực hiện và hoàn thành với sự giúp đỡ và hướng dẫn
của các Thầy, Cô trong Học viện; bạn bè, người thân trong gia đình cùng với
sự giúp đỡ đồng nghiệp nơiem đang công tác.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Thầy, Cô giáo Khoa Sau
đại học đã tạo điều kiện, hết lòng chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành thủ tục cho
việc bảo vệ luận văn của mình.
Đặc biệt, em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Bế Trung Anh
– Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, người đã tận tâm chỉ dẫn em trong suốt
quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn!
ĐắkLắk,ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tác giả
Trần Ánh Hồng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ