Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 7/15/2019 8:44:06 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 97 | FileSize: 0.96 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường. Mục đích chung nhất của luận văn là đưa ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
.........../.........
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
.........../.........
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI THỊ THANH THÚY
NỘI NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất cứ công trình nào khác, các thông tin trích dẫn trong luận
văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Nội, ngày
tháng
năm 2017
Người cam đoan
Văn Thị Hoài Thanh
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường. Mục đích chung nhất của luận văn là đưa ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung.

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................./................ BỘ NỘI VỤ .........../......... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VĂN THỊ HOÀI THANH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................./................ BỘ NỘI VỤ .........../......... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VĂN THỊ HOÀI THANH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI THỊ THANH THÚY HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người cam đoan Văn Thị Hoài Thanh LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học TS. Bùi Thị Thanh Thuý đã tận tình hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến khoa học trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Sau đại học cùng toàn thể các thầy, cô giáo đã nhiệt tình giảng dạy và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự động viên giúp đỡ của thầy, cô giáo, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp là nguồn động viên quý báu cho tôi hoàn thành luận văn này! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Văn Thị Hoài Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ............................................................................................7 1.1. Những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ....7 1.1.1. Khái niệm thanh tra.........................................................................7 1.1.2. Tổ chức Thanh tra bộ......................................................................9 1.1.3. Hoạt động của Thanh tra bộ..........................................................16 1.1.4. Vai trò của Thanh tra bộ ...............................................................20 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động Thanh tra bộ....24 1.2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam............................24 1.2.2. Các nguồn lực của đất nước..........................................................25 1.2.3. Hệ thống quy định pháp lý về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức và hoạt động ngành thanh tra nói riêng.......27 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG............................................30 2.1. Khái quát chung về Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường...............................30 2.1.1. Khái quát chung về Bộ Tài nguyên và Môi trường......................30 2.1.2. Tình hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ..............................................................................................32 2.1.2.1. Tình hình tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường 32 2.1.2.2. Tình hình hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ..........................................................................................50 2.2. Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ..............................................................................57 2.2.1. Ưu điểm.........................................................................................57 2.2.2. Hạn chế..........................................................................................58 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG..............................................................................................66 3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường..................................................................66 3.1.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.............................................................................67 3.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.............................................................................69 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường..................................................................69 3.2.1. Nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện về tổ chức Thanh tra Bộ......69 3.2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh tra Bộ...75 3.2.3. Giải pháp hỗ trợ.............................................................................80 KẾT LUẬN....................................................................................................84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................86 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1. Tổ chức Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.........................38 Bảng 2.1. Số lượng các cuộc thanh tra Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2012 đến năm 2016.................................................................56 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ thể hiện số lượng các cuộc thanh tra Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2012 đến năm 2016........................................56 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, hoạt động thanh tra luôn gắn liền với chủ thể quản lý, vì vậy, hình thức nhà nước nào – hình thái xã hội nào cũng cần đến hoạt động thanh tra. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, những năm qua đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách nền hành chính; trong xu thế đổi mới đó, hoạt động thanh tra đã góp phần tăng cường pháp chế, thiết lập kỷ cương xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền - lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan, tổ chức; thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta đang dần hội nhập sâu rộng, kinh tế ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng là hết sức cần thiết nếu các quốc gia nghèo chỉ hướng tới việc hưởng thụ thu nhập. Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ trở nên hão huyền và xa vời nếu nó được tạo ra chủ yếu bởi sự tiêu thụ nguồn lực cơ sở của nền kinh tế, trong đó có tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các nguồn tài nguyên không thể phục hồi, một khi đã bị khai thác chỉ có thể trở nên suy thoái, cạn kiệt. Tài nguyên thiên nhiên là hàng hóa kinh tế đặc biệt vì chúng ta không thể sản xuất ra được. Do đó, tài nguyên thiên nhiên sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế - thuế tài nguyên - nếu quản lý tốt. Các nguồn thu này có thể là một nguồn tài chính phát triển quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Cùng với tài nguyên thiên nhiên, việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của nhân loại. Vì vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường góp phần quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, trong đó hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường giữ vai trò then chốt. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trên, việc xây dựng các luận cứ khoa học để nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất cấp thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ” để thực hiện Luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được tiếp cận ở những góc độ nhất định như: - Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa Thanh tra bộ và thanh tra chuyên ngành - thực trạng và giải pháp” do Thanh tra viên cao cấp Nguyễn Khắc Hường làm chủ nhiệm đề tài năm 2004. - Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Huy Hoàng “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ, thanh tra chuyên ngành” (2004). - Luận văn thạc sỹ Luật học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra Việt Nam” (2004) của Lê Thị Thu Oanh. - Luận án tiến sĩ luật học “Tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - thực trang và giải pháp” (2008) của tác giả Nguyễn Thiện Thuật. - Luận văn thạc sỹ Luật học “ Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay” (2011) của tác giả Nguyễn Thị Thục. - Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành” của Ths. Nguyễn Thị Hải Yến (2013). - Sách tham khảo “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước trên thế giới” (2001), Nguyễn Văn Kim chủ biên. 2 Ngoài ra có thể kể đến một số công trình nghiên cứu khác như: bài viết “Cần ban hành một Nghị định riêng về Thanh tra chuyên ngành” của tác giả Bùi Sĩ Lợi đăng trên Tạp chí Thanh tra số 10/2007; “ Những bất cập trong các quy định của pháp luật về thanh tra” của tác giả Đổng Quang Hưng, tạp chí Thanh tra số 10/2007; “ Mô hình nào cho tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra Tổng cục, Cục và Chi cục”, Nguyễn Hữu Quân đăng trên Tạp chí Thanh tra số 5/ 2008; Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), “Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tổ chức thanh tra theo ngành, lĩnh vực hiện nay”. Một số giáo trình: giáo trình “Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đại học Luật Hà Nội năm 2010; giáo trình “Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính” của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2011. Các tác giả đều đã phân tích một cách hệ thống dưới góc độ khác nhau về thanh tra nói chung cũng như tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ nói riêng. Tuy nhiên từ khi Luật Thanh tra 2010 được ban hành đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào được công bố nghiên cứu một cách tổng thể, đầy đủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới góc độ khoa học hành chính, nhưng các công trình nghiên cứu về thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành nói riêng trong những năm qua là nguồn tài liệu vô cùng bổ ích, có giá trị tham khảo để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích chung nhất của luận văn là đưa ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung. 3 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục đích trên, nhiệm vụ cụ thể của Luận văn là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thanh tra; tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ. Phân tích, đánh giá hiện trạng tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, Luận văn đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Về tổ chức, luận văn nghiên cứu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về hoạt động, luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tiến hành thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành). Luận văn không đi sâu tìm hiểu các hoạt động nội bộ của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các hoạt động trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên. - Phạm vi thời gian: tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật - biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí 4

Tài liệu liên quan