Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu...

  • 16/07/2019 03:24:45
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Nghiên cứu cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cơ chế quản lý tài chính; thực trạng các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực tài chính tại quản lý tài chính tại trường Đại học công lập. Từ đó hoàn thiện quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy và đào tạo tại Học Viện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.23 M, số trang : 121

Chi tiết

p
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B
NI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
THÚY QUNH
QUN TÀI CHÍNH
TI HC VIN THANH THIU NIÊN VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NI 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B
NI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
THÚY QUNH
QUN TÀI CHÍNH
TI HC VIN THANH THIU NIÊN VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN: TS. ĐẶNG TH
NI 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tác gixin cam đoan đây là công trình nghiên cứu ca bn thân. Các s
liu, kết qutrình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được công b
trong bt kỳ công trình nào trước đây.
Tác gi luận văn
THÚY QUNH

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ