Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đăng ngày 7/15/2019 7:56:15 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 17 | Page: 120 | FileSize: 2.09 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập.
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
PHM THANH LONG
QUẢN NHÀ NƯỚC V DU LCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
ĐẮK LK - NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
PHM THANH LONG
QUẢN NHÀ NƯỚC V DU LCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HỌC: TS. ĐỖ TH KIM TIÊN
ĐẮK LK - NĂM 2017
LI CẢM ƠN
Trong sut thi gian hc tp và hoàn thành Luận văn này, em đã nhận
được sự hướng dn nhit tình, stn tụy giúp đỡ ca quý thy giáo, cô giáo,
các anh chvà các bn hc viên ca Hc vin Hành chính.
Em xin gi li cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Phân vin Tây nguyên,
Khoa đào tạo và Bồi dưỡng thuc Phân vin và ThS. Nguyn ThNghlà giáo
viên chnhim lớp HC20.TN7 đã tạo mọi điều kin thun lợi giúp đỡ em
trong quá trình hc tp và hoàn thành Luận văn.
Em xin gi li cảm ơn chân thành với tình cm sâu sc nhất đến TS.
Đỗ Th Kim Tiên đã hết lòng hướng dn, giúp đỡ, động viên và to mọi điều
kin thun li cho em trong quá trình hc tp và hoàn thành Luận văn tốt
nghip.
Mặc dù đã hết sc cgng trong quá trình thc hiện nhưng Luận văn
không thtránh khi nhng thiếu sót. Kính mong nhận được squan tâm,
đóng góp ý kiến ca quý thy giáo, cô giáo, các anh chvà các bn hc viên.
Em xin chân thành cảm ơn và xin gửi li chào kính trng!
Hc viên
Phm Thanh Long
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
17 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THANH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THANH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập và hoàn thành Luận văn này, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, sự tận tụy giúp đỡ của quý thầy giáo, cô giáo, các anh chị và các bạn học viên của Học viện Hành chính. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Phân viện Tây nguyên, Khoa đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Phân viện và ThS. Nguyễn Thị Nghị là giáo viên chủ nhiệm lớp HC20.TN7 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình học tập và hoàn thành Luận văn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành với tình cảm sâu sắc nhất đến TS. Đỗ Thị Kim Tiên đã hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp. Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy giáo, cô giáo, các anh chị và các bạn học viên. Em xin chân thành cảm ơn và xin gửi lời chào kính trọng! Học viên Phạm Thanh Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Thị Kim Tiên. Các thông tin, tư liệu được sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả nghiên cứu là quá trình lao động trung thực của Tôi. Người cam đoan Phạm Thanh Long DANH MỤC VIẾT TẮT Stt Từ, cụm từ viết tắt 1 An ninh trật tự, An toàn xã hội 2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 Cơ sở vật chất - kỹ thuật 4 Hoạt động du lịch 5 Kết cấu hạ tầng 6 Kinh tế - xã hội 7 Quản lý nhà nước 8 Ủy ban nhân dân 9 Ủy ban thường vụ 10 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Viết tắt ANTT, ATXH CNH, HĐH CSVC-KT HĐDL KCHT KT-XH QLNN UBND UBTV VH,TT&DL DANH MỤC CÁC BẢNG 1. Bảng 2.1. Tổng hợp khách du lịch và doanh thu du lịch, giai đoạn 2011 – 2015……………………………………………...……. 2. Bảng 2.2. Tổng hợp các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015……………………..………………. 3. Bảng 2.3. Tổng hợp các dự án đã và đang đầu tư phát triển du lịch Đắk Nông, giai đoạn 2011 – 2015…………………………………….. Trang 59 64 65 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU....................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH…………………………………………………………………. 9 1.1. Tổng quan về du lịch……...………………………………….... 9 1.2. Quản lý nhà nước về du lịch…………………………………… 24 1.3. Các yếu tố chi phối hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại tỉnh…………………………………………………. 35 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước và những bài học rút ra cho tỉnh Đắk Nông…………………………………………………………………. 38 Tiểu kết chương 1……………………………………………........... 46 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG…...………………………….. 47 2.1. Khái quát về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Nông…………………………………………………………………. 47 2.2. Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011 – 2015……………………………..…………………….. 57 2.3. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011 - 2015……………………………………… 62 2.4. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011 – 2015………………………………… 75 Tiểu kết chương 2……………………………………………………… 84 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG……… 85 3.1. Phương hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông………………………………………………………………. 85 3.2. Giải pháp quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Đắk Nông………….. 91 3.3. Kiến nghị……………………..………………..…………………... 104 Tiểu kết chương 3……………………………………………………… 106 KẾT LUẬN………………………………………………………….. 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................... 109

Tài liệu liên quan