Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng ngày 7/15/2019 8:33:00 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 136 | FileSize: 0.96 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa kiến thức QLNN về ATTP, phân tích thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI - NĂM 2017
1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:
60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN TRỊNH ĐỨC HƢNG
NỘI - NĂM 2017
2
LỜI CAM ĐOAN
Em cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là xác thực và có nguồn gốc rõ
ràng. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.
Nội, ngày
tháng
năm 2017
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
Nguyễn Hồng Quân
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
10 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa kiến thức QLNN về ATTP, phân tích thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG QUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG QUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ TRỊNH ĐỨC HƢNG HÀ NỘI - NĂM 2017 2 LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là xác thực và có nguồn gốc rõ ràng. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hồng Quân 3 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu cao học quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên trong Học viện, các học viên lớp Cao học Hành chính công HC18B3 và bạn bè đồng nghiệp. Nhân dịp luận văn được hoàn thành, bằng tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, em xin được bày tỏ tới TS. Trịnh Đức Hưng- Khoa quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, người hướng dẫn khoa học trong quá trình em nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành luận văn; Ban Giám đốc Học viện Hành chính và các thầy cô Khoa Sau đại học; các giảng viên đã giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt khóa học. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên, các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt khóa học. Mặc dù đã cố gắng hết mình trong quá trình hoàn thành luận văn, song là lần đầu tiên nghiên cứu một đề tài thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đang được cả xã hội quan tâm, một nội dung mới, rộng lớn liên quan tới nhiều ngành,nhiều lĩnh vực có tính lý luận cao, do vậy không thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được sự góp ý tận tình của các thầy cô trong Hội đồng Chấm luận văn, các đồng nghiệp và những người quan tâm tới đề tài. Trân trọng cảm ơn./. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hồng Quân 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ......................................................................................................................9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài...................................................................15 1.2. Đặc điểm, sư cân thiêt, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm......................................................................................................................21 1. 3. Chủ thể và nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm..............................35 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở một số tỉnh, thành phố cho Vĩnh Phúc...............................................................................................................42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ...........................47 2.2. Thực trạng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .................................49 2.3. Thực trạng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 52 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 3.1. Quan điểm cua Đang về an toàn thực phẩm ..........................................................89 3.2. Quan điểm của Đảng bộ Vĩnh Phúc về an toàn thực phẩm ...................................91 3.3. Giải pháp kiện toàn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc......................................................................................................................93 KẾT LUẬN..................................................................................................................119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................121 PHỤ LỤC 01.................................................................................................................125 PHỤ LỤC 02.................................................................................................................128 PHỤ LỤC 03.................................................................................................................130 5 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ATTP ATVSTP BVTV GAP GDP FDI GMP GHP GLP GRDP HACCP HĐND NĐTP NGO ODA QCVN QPPL QLNN TBVTV TCVN UBND VBHC VBQPPL VIETGAP VSATTP XHCN An toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm Bảo vệ thực vật Thực hành nông nghiệp tốt Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment) Thực hành sản xuất tốt Thực hành vệ sinh tốt (Good Hygiene Practice) Thực hành tốt phòng thí nghiệm (Good laboratory Practice) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Point) Hội đồng nhân dân Ngộ độc thực phẩm Tổ chức phi chính phủ (none-governmental organization) Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance) Quy chuẩn kĩ thuật Quy phạm pháp luật Quản lý nhà nươc Thuốc bảo vệ thực vật Tiêu chuẩn kĩ thuật Uỷ ban nhân dân Văn bản hành chính Văn bản quy phạm pháp luật Quy định của Việt Nam về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Vệ sinh an toàn thực phẩm Xã hội chủ nghĩa 6 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Số liệu về thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2012- 2016.......................................................................59 Bảng 2.2: Số liệu về ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai

Tài liệu liên quan