Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí...

  • 16/07/2019 03:32:17
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước về báo chí của nước CHDCND Lào nói chung và hoạt động báo chí của tỉnh Savannakhet nói riêng, đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 6 tăng cường QLNN đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet hiện nay

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.94 M, số trang : 91

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NI NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60.34.04.03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU
NI NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn này hoàn toàn do tôi thực hin. Các sliu,
trích dn trong Luận văn là chính xác và có nguồn gc rõ ràng.
TÁC GI LUẬN VĂN
KHONESAVANH PHATHITHACK

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ