Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào

Đăng ngày 7/15/2019 8:32:17 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 91 | FileSize: 0.94 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước về báo chí của nước CHDCND Lào nói chung và hoạt động báo chí của tỉnh Savannakhet nói riêng, đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 6 tăng cường QLNN đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet hiện nay
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NI NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60.34.04.03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU
NI NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn này hoàn toàn do tôi thực hin. Các sliu,
trích dn trong Luận văn là chính xác và có nguồn gc rõ ràng.
TÁC GI LUẬN VĂN
KHONESAVANH PHATHITHACK
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước về báo chí của nước CHDCND Lào nói chung và hoạt động báo chí của tỉnh Savannakhet nói riêng, đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 6 tăng cường QLNN đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet hiện nay.

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………../……….. BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH PHATHITHACK QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………../……….. BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH PHATHITHACK QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các số liệu, trích dẫn trong Luận văn là chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN KHONESAVANH PHATHITHACK LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô, cũng như sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ. Xin chân thành cảm ơn đến PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy Cô của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và cho đến khi thực hiện đề tài luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến các đồng nghiệp trong Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet , nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ này. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN KHONESAVANH PHATHITHACK MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ................................................................................8 1.1. Một số khái niệm về báo chí....................................................................8 1.1.1. Một số khái niệm về báo chí..................................................................8 1.1.3. Chức năng của báo chí........................................................................14 1.1.4. Phân loại báo chí..................................................................................17 1.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí.......................................20 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí....................20 1.2.2. Sự cần thiết quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí.................23 1.2.3. Chủ thể quản lý nhà nước về hoạt động báo chí................................24 1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí......................26 1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí .........................................................................................................................32 Tiểu kết Chương 1.........................................................................................34 Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO...............................................35 2.1. Khái quát về tỉnh Savannakhet.............................................................35 2.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................35 2.1.2. Lực lượng lao động..............................................................................35 2.1.3. Điều kiện tự nhiên................................................................................36 2.1.4. Tình hình phát triển kinh tế xã hội.....................................................37 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ở tỉnh Savannakhet...................................................................................................39 2.2.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về báo chí....39 2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với báo chí ............................42 2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí ......................................................44 2.2.4. Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí ......46 2.2.5. Thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động báo chí...................................48 2.2.6. Về mối quan hệ giữa nhà nước và báo chí.........................................49 2.3. Đánh giá ..................................................................................................50 2.3.1. Những kết quả đạt được ......................................................................50 2.3.2. Những hạn chế.....................................................................................51 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế.......................................................53 Tiểu kết chương 2..........................................................................................55 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 56 3.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí.........................................56 3.1.1. Quan điểm của Đảng về báo chí..........................................................56 3.1.2. Chính sách của Nhà nước về báo chí.................................................59 3.1.3. Những xu hướng phát triển của báo chí và vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet.....61 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet..............................................64 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí....................................................................................................................64 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan báo chí..........66 3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ quản lý báo chí....69 3.2.4. Tăng cường quản lý nội dung thông tin trên báo chí ........................73 3.2.5. Giải pháp về chế độ chính sách trong hoạt động báo chí..................73 3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật báo chí............................................................................................76 Tiểu kết chương 3..........................................................................................78 KẾT LUẬN....................................................................................................79 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Các từ viết đầy đủ CHDCND Cộng hòa Dân chủ nhân dân QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân QPPL Quy phạm pháp luật PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, cùng với kinh tế và công nghệ thông tin, nền báo chí trên thế giới không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng. Mục tiêu cao nhất của báo chí là phục vụ sự phát triển của đất nước và lợi ích của nhân dân. Báo chí đã tác động từng ngày, từng giờ đến đời sống chính trị, xã hội, cung cấp thông tin đa chiều, sâu sắc, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước hiệu quả, đặc biệt là phát huy vai trò phản biện xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xã hội phát triển đòi hỏi hoạt động báo chí cũng phải thay đổi tương ứng để kịp thời phản ánh những sự thay đổi của xã hội đó, vì vậy công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trong thời kỳ mới cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Sau gần 40 năm phấn đấu gian khổ, Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã giành được những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, đưa đất nước Lào ngày càng tiến gần với trình độ phát triển của các nước trong khu vực. Cùng với những thành quả quan trọng của đổi mới kinh tế, những năm qua, tổ chức và hoạt động của báo chí nước CHDCND Lào nói chung, báo chí của tỉnh Savannakhet nói riêng không ngừng được đổi mới và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương đổi mới do Đảng khởi xướng cùng với những thành tựu vĩ đại của công nghệ thông tin đã làm cho báo chí tỉnh Savannakhet trong những năm gần đây phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí cần phải tăng cường trong giai đoạn hiện nay. Sự ra đời của Luật báo chí năm 2008 đã tạo nên sự hoàn chỉnh về hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí, đảm bảo sự bình đẳng, dân chủ trong 1 thông tin, đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Đây cũng là điều kiện mới để báo chí Lào phát triển, hội nhập với báo chí trong khu vực và trên thế giới. Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo chí của Lào cũng bộc lộ những tồn tại như có xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, cho ra những ấn phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu thị hiếu tầm thường của một bộ phận quần chúng. Báo chí còn chưa đến tay số đông nhân dân, nhất là nhân dân lao động ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các tác phẩm có chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học, chất lượng nghiệp vụ trên báo chí vẫn còn chưa cao. Đó là những tác phẩm báo chí không thực hiện đúng định hướng tuyên truyền, người viết thiếu bản lĩnh chính trị, khi viết không xác định rõ mục đích và đối tượng độc giả, không hướng con người tới chân – thiện – mỹ. Những khuyết điểm trên tồn tại một phần là do công tác quản lý nhà nước về báo chí còn hạn chế, sự buông lỏng của cơ quan chủ quản báo chí, và đặc biệt là một số nhà báo chưa thấy hết trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, ngoài ra nguyên tắc phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt chưa được quán triệt một cách đầy đủ. Vì những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào” cho luận văn Thạc sĩ Quản lý công, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đó là vấn đề cần thiết của một nền báo chí phát triển. 2 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây vấn đề nâng cao vai trò QLNN về báo chí được Đảng và Nhà nước, các đoàn thể, nhân dân quan tâm. Bên cạnh những bài báo, tạp chí trong nước và Việt Nam đánh giá về thực trạng hoạt động QLNN về báo chí, cũng như quan điểm và định hướng của Nhà nước Lào đối với hoạt động báo chí, phải kể tới một số công trình nghiên cứu của Việt Nam và Lào cụ thể như sau: - Nguyễn Kim Chi (2011) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính. Luận văn đã phân tích khái quát tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và giải pháp giải quyết những khó khăn đó nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước đối với hoạt động trên. - PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng đã có nhiều nghiên cứu và tiếp cận báo chí dưới góc độ lý luận (khái niệm, đặc điểm báo chí..); mối quan hệ của báo chí với dư luận xã hội và hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tiếp cận hoạt động quản lý nhà nước đối với báo chí cách mạng nước ta trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Các tác phẩm của PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng đã nghiên cứu về báo chí ở nước ta như: “Báo chí và dư luận xã hội”, Nhà Xuất bản Lao động (2011); “Cơ sở lý luận báo chí”, Nhà Xuất bản Lao động (2012); “Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận và quản lý báo chí”, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2012)… - Tác giả Mỹ Bình (2014), Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, Thông tấn xã Việt Nam, số ra ngày 20/01/2014. Trong bài viết này tác giả đã đưa ra những nhận định khái lược về bức tranh toàn cảnh công tác QLNN về báo chí năm 2013 đặt dưới sự chỉ đạo của Chỉnh phủ và Bộ Thông 3 tin và Truyền thông. Trong đó bài viết nhận định rất rõ những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý cần phải khắc phục thời gian tới, đó là: công tác chỉ đạo, quản lý báo chí thời gian qua đôi lúc vẫn chưa chủ động, lúng túng, chạy theo sự vụ. Một bộ phận cán bộ quản lý hạn chế về năng lực, nhận thức chưa đầy đủ về các văn bản chỉ đạo, QPPL về báo chí. Vai trò của cơ quan chủ quản chưa được phát huy đầy đủ, còn có hiện tượng né tránh trách nhiệm với sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền. Tuy vậy, tác giả cũng đưa ra các con số thống kê để chứng minh và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để công tác QLNN với hoạt động báo chí được tăng cường hơn trong thời gian tới. - TS. Nguyễn Bắc Sơn với tác phẩm “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới”, Tạp chí Cộng sản, số ra ngày 09/08/2014 đã khái quát thực trạng về tình hình hoạt động báo chí ở nước ta trong thời gian qua, từ đó nhận định 5 vấn đề còn tồn tại, cũng như những thách thức và hạn chế trong công tác QLNN về báo chí trong tình hình mới. Từ đó, tác giả đã khẳng định: để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp lớn: nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, chính sách; nhóm giải pháp về nguồn nhân lực; nhóm giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí và nhóm giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý báo chí. - Khắt Thạ Nam Xẳng Xỉn Xay (2010), Quá trình hình thành và phát triển của thông tấn xã Lào, Luận văn Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Luận văn đã nêu lên cơ sở lý luận và quá trình hình thành, 4 phát triển của thông tấn xã Lào. Để thấy rõ những giai đoạn phát triển của thông tấn xã trong suốt những năm qua, xu hướng phát triển và định hướng phát triển thông tấn xã Lào trong thời gian tới. - Chanhdalasouk Thavone (2010), Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ở tỉnh Champasac, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính. Luận văn nêu lên những kiến thức về lý luận, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí của tỉnh Champasac, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chỉ tại tỉnh như: xây dựng quy hoạch phát triển báo chí; kiện toàn bộ máy và cơ chế quản lý nhà nước về báo chí; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, về đào tạo, quy hoạch cán bộ quản lý báo chí, về chế độ chính sách và về công tác kiểm tra, thanh tra. Có thể nói, việc nghiên cứu của các công trình trước đây chưa tập trung vào mảng quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí và nhất là theo phạm vi một tỉnh cụ thể. Đặc biệt tại tỉnh Savannakhet chưa có công trình nào nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí tại địa phương này. Khảo sát đề tài quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet giúp thấy được những hạn chế trong việc quản lý nhà nước đối với báo chí ở tỉnh này so với các tỉnh khác của nước CHDCND Lào. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước về báo chí của nước CHDCND Lào nói chung và hoạt động báo chí của tỉnh Savannakhet nói riêng, đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 5 tăng cường QLNN đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet hiện nay. - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nêu trên luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: + Nghiên cứu cơ sở lý luận về báo chí và quản lý nhà nước về báo chí + Tìm hiều thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Chủ tịch Cayxon Phonvihan, các quan điểm của Đảng Nhân dân các mạng Lào, kế thừa và tiếp thu những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý nhà nước về báo chí. - Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu và làm rõ các vấn đề, luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như: + Phương pháp khảo cứu tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan để có những luận cứ khoa học cho việc đánh giá hoạt động báo chí, làm cơ sở để đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet. + Phương pháp phân tích, đánh giá: Đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet để 6 từ đó chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí từ đó làm cơ sở cho những giải pháp ở Chương 3. + Phương pháp thống kê: Được tác giả sử dụng để xử lý các số liệu được thu thập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, đồng thời so sánh và đánh giá được các kết quả đạt được và hạn chế trong quản lý. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet. - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn không chỉ nghiên cứu về báo chí nói chung mà đặc biệt nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa của luận văn - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về báo chí và quản lý nhà nước về báo chí. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí Chương 2. Thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet. 7

Tài liệu liên quan