Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà...

  • 16/07/2019 03:27:46
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực viên chức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.08 M, số trang : 123

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
NHƢ MINH NAM
NĂNG LỰC VIÊN CHC VIN KHOA HC
T CHỨC NHÀ NƢỚC, B NI V
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số : 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC:
TS. HOÀNG MAI
NỘI, NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn “Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ
chức Nhà nước, Bộ Nội vụ” là kết quả nghiên cứu của riêng bản thân tôi.
Nội dung của Luận văn là kết quả của quá trình thu thập thông tin, số
liệu, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, báo cáo của Viện Khoa học Tổ chức Nhà
nước, các văn bản quy định có liên quan đến nội dung Luận văn, đảm bảo tính
chính xác và khoa học.
Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu của Luận văn chưa từng được
công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.Nếu sai, tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm.
Tác giả Luận văn
N Minh Nam
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài “Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức
Nhà nước, Bộ Nội vụ”, em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo đã tận
tình hướng dn, ging dy trong suốt quá trình hc tập, nghiên cứu Hc viện
Hành chính Quốc gia.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dn TS. Hoàng Mai
đã tận tình, chu đáo hướng dn em thc hiện Luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã cung cấp cho tôi nhiu
nguồn tư liệu, tài liệu hu ích phc vụ cho đề tài nghiên cứu. Tôi xin bày t
li cảm ơn chân thành đến cán bộ, viên chức Viện Khoa hc Tổ chức Nhà
nước, Bộ Nội vụ đã giúp đỡ tôi rất nhiu, rất hiệu qutrong suốt quá trình
thc hiện nghiên cứu.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thc hiện đề tài một cách tốt nhất, song
cũng không thể tránh khi nhng thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy
được, em rất mong được sgóp ý ca quý Thầy Cô giáo để Luận văn được
hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tác gi Luận văn
Nhƣ Minh Nam

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ