Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội...

  • 16/07/2019 03:31:31
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu thực trạng năng lực thực thi công của của công chức tại tỉnh Viêng Chăn, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang diễn ra ở Nước CHDCND Lào.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.00 M, số trang : 114

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
SANGKHOME DOUANG PHACHANH
NÂNG CAO NÂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ
ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
VIÊNG CHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN
CHỦ NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI 2017
1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
SANGKHOME DOUANG PHACHANH
NÂNG CAO NÂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ
ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
VIÊNG CHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN
CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. Bùi Huy Khiên
NỘI 2017
2
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các số liu,
trích dẫn trong Luận văn là chính xác và có nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
SANGKHOME DOUANGPHACHANH

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ