Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính...

  • 16/07/2019 03:35:20
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; qua đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.74 M, số trang : 112

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
ĐẮK LẮK - 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60340403
HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ NGUYỄN THÀNH DŨNG
ĐẮK LẮK - 2017
ii
LỜI CÁM ƠN
Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cám ơn chân
thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Thành Dũng–Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
huyện Krông Pắc đã tận tình Hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực
hiện và hoàn thành luận văn Cao học Quản lý công: chất lượng đội ngũ cán
bộ chủ chốt chính quyền cấp trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk
Lắk”.
Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo của Học
viện hành chính đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dạy và
truyền đạt kiến thức cho tác giả. Xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính phân viện
khu vực Tây Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong thời
gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình cao học cũng như hoàn
thành luận văn này.
Xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện
ủy, phòng Nội vụ huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk. Các xã trong địa bàn
huyện Krông Pắc tỉnh Đăc Lăc, mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu cho việc
hoàn thành luận văn này.
Kính
mong
nhận
được
sự
góp
ý
của
quý
thầy
giáo,
giáo,
đồng
nghiệp và các học viên cao học – Học viện Hành chính và quý bạn đọc để
luận văn này hoàn thiện và hữu ích hơn
Xin trân trọng cảm ơn!
iii

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ