Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Đăng ngày 7/15/2019 8:42:38 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 112 | FileSize: 0.74 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đắk Lắk. Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; qua đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
ĐẮK LẮK - 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC,
TỈNH ĐẮK LẮK
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60340403
HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ NGUYỄN THÀNH DŨNG
ĐẮK LẮK - 2017
ii
LỜI CÁM ƠN
Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cám ơn chân
thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Thành Dũng–Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
huyện Krông Pắc đã tận tình Hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực
hiện và hoàn thành luận văn Cao học Quản lý công: chất lượng đội ngũ cán
bộ chủ chốt chính quyền cấp trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk
Lắk”.
Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo của Học
viện hành chính đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dạy và
truyền đạt kiến thức cho tác giả. Xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính phân viện
khu vực Tây Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong thời
gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình cao học cũng như hoàn
thành luận văn này.
Xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện
ủy, phòng Nội vụ huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk. Các xã trong địa bàn
huyện Krông Pắc tỉnh Đăc Lăc, mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu cho việc
hoàn thành luận văn này.
Kính
mong
nhận
được
sự
góp
ý
của
quý
thầy
giáo,
giáo,
đồng
nghiệp và các học viên cao học – Học viện Hành chính và quý bạn đọc để
luận văn này hoàn thiện và hữu ích hơn
Xin trân trọng cảm ơn!
iii
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đắk Lắk. Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; qua đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………/……………. BỘ NỘI VỤ ..…./…… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ……HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN HÀO TRẦN VĂN HÀO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN BÔ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN BÔ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………/……………. BỘ NỘI VỤ ..…./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………/……………. BỘ NỘI VỤ ..…./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN BÔ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN BÔ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ NGUYỄN THÀNH DŨNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 ĐẮK LẮK - 2017 ii LỜI CÁM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Thành Dũng–Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Krông Pắc đã tận tình Hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn Cao học Quản lý công: “chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk”. Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo của Học viện hành chính đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tác giả. Xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính phân viện khu vực Tây Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình cao học cũng như hoàn thành luận văn này. Xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk. Các xã trong địa bàn huyện Krông Pắc tỉnh Đăc Lăc, mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu cho việc hoàn thành luận văn này. Kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp và các học viên cao học – Học viện Hành chính và quý bạn đọc để luận văn này hoàn thiện và hữu ích hơn Xin trân trọng cảm ơn! iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Cao học Quản lý công “chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk”. là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong luận văn này có xuất xứ rõ ràng và kết quả nghiên cứu là do quá trình lao động trung thực của bản thân tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp Luật và Lãnh đạo Học viện Hành chính về luận văn cao học này. Tác giả Trần Văn Hào iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU................................................................................................... 3 1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................... 3 2. Tình hình nghiên cứu của luận văn ....................................................... 5 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn....................................... 7 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.................................... 7 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn .............. 8 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn............................................. 8 7. Kết cấu của luận văn.............................................................................. 9 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ ........................... 10 1.1. Những vấn đề chung về cán bộ và đội ngũ cán bộ ............................ 10 1.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ....................................... 18 1.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ................................................................................................................ 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY ............................................. 32 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội...................... 32 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. 42 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK.............. 64 3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk ............................. 64 3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk..... 69 Kết luận đề tài luận văn............................................................................. 94 Phụ lục ....................................................................................................... 96 Danh mục tài liệu tham khảo..................................................................... 104 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân CBCC: Cán bộ công chức TBXH: Thương binh xã hội CTQG: Chính trị quốc gia Nxb: Nhà xuất bản BNV: Bộ nội vụ CP: Chính phủ CNH: Công nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa TCCSĐ: Tổ chức cơ sở Đảng 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội, có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, trong suốt 86 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, việc xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp và cơ sở là một trong những trọng tâm trong hoạt động điều hành của Nhà nước ta. Đồng thời là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà. Tuy vậy, từ thực tiễn công tác, qua nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực trạng đội ngũ cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế như hiện nay; những vụ việc tiêu cực, tham nhũng của một số ít cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt thì trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống chính trị và cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, 3 chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cấp hành chính có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, là mắt xích, cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Để đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và trở thành hành động của nhân dân thì phải từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh về trình độ, năng lực, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền cơ sở cấp xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ công chức nói chung, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và có sự trưởng thành, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và phẩm chất đạo đức, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao là rất cần thiết. Thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, huyện đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thành những Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Vì vậy, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói riêng trong thời gian qua đã đạt được nhiêu kết quả tích cực . Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã đã thể hiện được sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng; trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn được 4 cập nhật và từng bước được nâng cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn kém phát triển; tình hình an ninh - chính trị có nhiều phức tạp bởi các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đời sống khó khăn, trình độ kinh tế và dân trí thấp của đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” gây mất ổn định chính trị - xã hội. Mặc khác, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã của huyện hiện nay còn nhiều hạn chế và bất cập. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị vẫn còn thấp. Năng lực tổ chức thực tiễn, giải quyết các sự vụ còn hạn chế, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, hiệu quả còn thấp. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã chưa thật sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả đã nhận thấy, việc tiến hành nghiên cứu luận văn về “Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” là rất thiết thực, vừa có tính cơ bản, lâu dài, vừa có tính cấp thiết cho sự phát triển của huyện hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

Tài liệu liên quan