Luan van Thac si Luat hoc: Vai tro nguoi bao chua trong giai doan dieu tra vu an hinh su tu thuc tien thanh pho Ho Chi Minh-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243857 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung về vấn đề vai trò của người bào chữa trong giai đoạn điều tra VAHS. Đồng thời nêu ra những bất cập của các quy định trong BLTTHS, các cơ quan THTT trong hoạt động giai đoạn điều tra VAHS và những bất cập về vai trò của người bào chữa trong thực tiễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thông qua đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động vai trò của người bào chữa nhằm hướng tới xây dựng một nền tố tụng hình sự Việt Nam thực sự công bằng, dân chủ góp phần thực hiện quá trình cải cách tư pháp. Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ của luận văn được đặt ra là: Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động của các cơ quan THTT trong hoạt động giai đoạn điều tra VAHS và vai trò của người bào chữa trong giai đoạn điều tra: Khái niệm, đặc điểm, điều kiện, yêu cầu, ý nghĩa; Cơ sở pháp lý quy định về vai trò người bào chữa trong giai đoạn điều tra VAHS.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.91 M, số trang : 86 ,tên 1243857 pdf

Chi tiết

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
HNG SINH
VAI TRÒ NGƯỜI BÀO CHỮATRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA
V ÁN HÌNH S T THC TIN THÀNH PH H CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUT HÌNH SVÀ TTNG HÌNH S
HÀ NỘI, năm 2019
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
HNG SINH
VAI TRÒ NGƯỜI BÀO CHATRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA
V ÁN HÌNH S T THC TIN THÀNH PH H CHÍ MINH
Ngành : Lut hình svà ttng hình s
Mã s: 8.38.01.04
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
GS.TS. VÕ KHÁNH VINH

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ