Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Pháp luật giải quyết...

  • 16/07/2019 04:03:59
  • 39 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật GQKN về đất đai, đánh giá đúng thực trạng pháp luật GQKN về đất đai và thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật GQKN về đất đai ở nước ta hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.10 M, số trang : 96

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
------/------
---/---
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRN MNH HÙNG
PHÁPLUẬT
GIẢIQUYẾTKHIẾUNẠIVỀĐẤTĐAI-
TỪTHỰCTIỄNTỈNHVĨNHPHÚC
LUẬN VĂN THẠC LUẬT HC
NI - 2016
B GIÁO DỤC ĐÀO TO
B NI V
------/------
----/---
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRN MNH HÙNG
PHÁPLUẬT
GIẢIQUYẾTKHIẾUNẠIVỀĐẤTĐAI-
TỪTHỰCTIỄNTỈNHVĨNHPHÚC
Chuyên ngành : Lut Hiến pháp Lut Hành chính
s
: 60 38 01 02
LUẬN VĂN THẠC LUT HC
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Quc Su
NI - 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên
cu ca riêng tôi. Các s liu nêu trong lun
văn
trung
thực.
Nhng
kết
lun
khoa
hc
ca luận văn chưa từng được ai công b trong
bt k công trình nào khác.
TÁC GI LUẬN VĂN
Trn Mnh Hùng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ