Luan van Thac si Kinh te quoc te: Giai phap chu yeu cua Viet Nam nham giam nhap sieu tu Trung Quoc-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1244227 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án nghiên cứu với mục đích phân tích thực trạng, nguyên nhân và tìm ra những giải pháp chủ yếu nhằm giảm nhập siêu từ Trung Quốc của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.25 M, số trang : 97 ,tên 1244227 pdf

Chi tiết

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM NHẰM
GIẢM NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC
LUN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ
HÀ NỘI, 2018
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM NHẰM
GIẢM NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC
Ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 8.31.01.06
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS PHẠM THÁI QUỐC
HÀ NỘI, 2018
LỜI CẢM ƠN
Em xin cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy, cô giáo của Học viện Khoa học xã hội,
nhất là khoa Quốc tế học trong thời gian qua đã tận tình truyền đạt những kiến thức
và kinh nghiệm vô cùng quý báu để em có được kết quả ngày hôm nay.
Em xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Thái Quốc - người hướng dẫn khoa
học đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn của mình.
Tác giả
Nguyễn Thị Vân Anh

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ