Luận án tiến sĩ Văn hóa học: Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ...

  • 15/09/2019 09:40:54
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm cung cấp các tri thức hệ thống, chuyên sâu về Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Nhìn nhận các đặc trưng, giá trị, sự biến đổi và bàn về những vấn đề để bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời sống văn hóa đương đại.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 9.61 M, số trang : 301

Chi tiết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
HÁT TRỐNG QUÂN TRUNG DU BẮC BỘ
CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
LUẬN ÁN TIẾN VĂN HÓA HỌC
Nội, 2018
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
HÁT TRỐNG QUÂN TRUNG DU BẮC BỘ
CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 62 31 06 40
LUẬN ÁN TIẾN VĂN HÓA HỌC
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Hòa
Nội, 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của bản thân, dưới
sự hướng dẫn khoa học của GS.TSKH. Phạm Lê Hòa. Kết quả nghiên cứu và
các kết luận trong luận án là trung thực. Việc tham khảo các tài liệu đã được
trích dẫn và ghi nguồn theo đúng quy định.
Tác giả luận án
Nguyễn Đức Hoàng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ