Luận án tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)

Đăng ngày 9/15/2019 2:37:41 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 234 | FileSize: 4.27 M | File type: DOC
Luận án tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868). Luận án tập trung trình bày, phân tích những nền tảng căn bản của chuyển biến kinh tế thời kỳ Tokugawa; làm rõ các bước phát triển mới, các xu thế và khuynh hướng phát triển nổi bật, đặc tính kinh tế của Nhật Bản;...
ĐI HC HU
TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC
TRN TH TÂM
CHUYN BIN KINH T NHT BN
THI K TOKUGAWA (1600 ­ 1868)
LUN ÁN TIN SĨ LCH S
Người hướng dn khoa hc:
PGS.TS NGUYN VĂN TN