Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh...

  • 15/09/2019 09:46:03
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng giáo dục TKL cho SV tại các trung tâm GDQPAN, luận án đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục nhằm hình thành TKL cho SV, góp phần nâng cao chất lượng các khóa học tại trung tâm và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường cao đẳng, đại học.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 2.20 M, số trang : 344

Chi tiết

ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM
––––––––––––––––––––
TRN HOÀNG TINH
QUN LÝ GIÁO DC TÍNH KLUT
CHO SINH VIÊN TI TRUNG TÂM GIÁO DC
QUC PHÒNG VÀ AN NINH
LUN ÁN TIN SĨ KHOA HC GIÁO DC
2
THÁI NGUYÊN ­ 2019
2
ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM
––––––––––––––––––––
TRN HOÀNG TINH
QUN LÝ GIÁO DC TÍNH KLUT
CHO SINH VIÊN TI TRUNG TÂM GIÁO DC
QUC PHÒNG VÀ AN NINH
Ngành: QUN LÝ GIÁO DC
Mã s: 9140114
LUN ÁN TIN SĨ KHOA HC GIÁO DC
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS Phm Viết Vượng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ