Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15 – 16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng

Đăng ngày 9/15/2019 2:35:41 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 245 | FileSize: 14.85 M | File type: PDF
Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15 – 16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Mục tiêu của luận án là đánh giá thực trạng về công tác huấn luyện thể lực cũng như trình độ thể lực của các VĐV bóng đá trẻ trong tập luyện và thi đấu, đề tài đã nghiên cứu hệ thống bài tập theo các giai đoạn huấn luyện của chu kỳ năm về các tố chất thể lực và xây dựng kế hoạch huấn luyện ứng dụng thực nghiệm nhằm nâng cao trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng.
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
------
NGUYỄN THÁI BỀN
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC
CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16,
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
NỘI - 2018
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
------
NGUYỄN THÁI BỀN
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC
CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16,
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG
Tên ngành:
Giáo dục học
ngành:
9140101
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1.
PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn
2.
TS. Hồng Sơn
NỘI - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca
riêng tôi. Các ni dung và sliu nghiên cu là trung
thc, kết qunghiên cu ca luận án chưa từng được ai
công btrong bt kcông trình nghiên cu nào.
TÁC GI
Nguyn Thái Bn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15 – 16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Mục tiêu của luận án là đánh giá thực trạng về công tác huấn luyện thể lực cũng như trình độ thể lực của các VĐV bóng đá trẻ trong tập luyện và thi đấu, đề tài đã nghiên cứu hệ thống bài tập theo các giai đoạn huấn luyện của chu kỳ năm về các tố chất thể lực và xây dựng kế hoạch huấn luyện ứng dụng thực nghiệm nhằm nâng cao trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ------ NGUYỄN THÁI BỀN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ------ NGUYỄN THÁI BỀN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG Tên ngành: Mã ngành: Giáo dục học 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn 2. TS. Lê Hồng Sơn HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung và số liệu nghiên cứu là trung thực, kết quả nghiên cứu của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. TÁC GIẢ Nguyễn Thái Bền MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục biểu bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................6 1.1. Đặc điểm và vai trò của thể lực trong bóng đá hiện đại........................6 1.2. Đặc điểm hoạt động thể lực của vận động viên bóng đá......................10 1.3. Mối quan hệ của việc phát triển các tố chất thể lực trong quá trình huấn luyện thể thao.......................................................................11 1.4. Đặc điểm các tố chất thể lực đặc trưng và phương pháp huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng đá..............................................14 1.4.1. Hệ thống trao đổi chất ưa khí và năng lực vận động......................15 1.4.2. Hệ thống trao đổi chất yếm khí và năng lực vận động...................15 1.4.3. Yêu cầu về thể lực trong bóng đá. ..................................................16 1.4.4. Phương pháp huấn luyện tố chất sức bền. ......................................21 1.4.5. Phương pháp huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ. ........................27 1.4.6. Phương pháp huấn luyện tố chất sức bền tốc độ.............................29 1.4.7. Phương pháp huấn luyện tố chất sức mạnh bền..............................30 1.5. Đào tạo vận động viên bóng đá, quá trình huấn luyện nhiều năm.........31 1.5.1. Các giai đoạn trong huấn luyện thể thao......................................31 1.5.2. Các giai đoạn trong huấn luyện bóng đá.........................................32 1.5.3. Nhiệmvụ huấn luyện vận động viên bóng đánamlứa tuổi 15– 16....34 1.6. Đặc điểm chương trình huấn luyện cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16......................................................................................36 1.6.1. Yêu cầu và nhiệm vụ.......................................................................36 1.6.2. Nội dung chương trình huấn luyện cho vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16..................................................................................37 1.6.3. Nội dung huấn luyện thể lực...........................................................38 1.7. Một số phương pháp huấn luyện thể lực trong thể thao......................40 1.7.1. Phương pháp tập luyện liên tục.......................................................42 1.7.2. Phương pháp tập luyện trò chơi tốc độ...........................................43 1.7.3. Phương pháp tập luyện giãn cách. ..................................................43 1.7.4. Phương pháp tập luyện vòng tròn...................................................44 1.7.5. Phương pháp tập luyện với phụ trọng.............................................45 1.7.6. Phương pháp sử dụng các bài tập dẫn xuất đàn hồi........................47 1.8. Một số công trình nghiên cứu về trình độ thể lực của các vận động viên bóng đá....................................................................................48 1.8.1. Về đánh giá trình độ thể lực của vận động viên bóng đá................48 1.8.2. Một số công trình nghiên cứu về trình độ thể lực của vận động viên bóng đá ở Việt Nam................................................................49 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU.........................................................................................53 2.1. Đối tượng, khách thể nghiên cứu............................................................53 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: ....................................................................53 2.1.2. Khách thể nghiên cứu: ....................................................................53 2.2. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................53 2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu ...................................53 2.2.2. Phương pháp quan sát sư phạm ......................................................53 2.2.3. Phương pháp phỏng vấn..................................................................54 2.2.4. Phương pháp kiểm tra y học ...........................................................54 2.2.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm ......................................................55 2.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm................................................59 2.2.7. Phương pháp toán học thống kê......................................................60 2.3. Tổ chức nghiên cứu..................................................................................61 2.3.1. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................61 2.3.2. Thời gian nghiên cứu......................................................................61 2.3.3. Địa điểm nghiên cứu.......................................................................61 2.3.4. Trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu.................................................61 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN.........................62 3.1. Đánh giá thực trạng chương trình huấn luyện và trình độ thể lực của nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng...........................................................................................62 3.1.1. Thực trạng chương trình huấn luyện thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng................................................................................................62 3.1.2. Thực trạng về các bài tập thể lực hiện nay được áp dụng cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. ................................................................................69 3.1.3. Xác định các tố chất thể lực đặc trưng đối với nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16............................................................74 3.1.4. Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực của nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16....................................................................78 3.1.5. Xây dựng thang điểm xếp loại cho các test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16..................87 3.1.6. Thực trạng về trình độ thể lực của nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng..........................90 3.1.7. Bàn luận kết quả nghiên cứu thực trạng về chương trình, kế hoạch huấn luyện và trình độ thể lực của nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng..........................92 3.2. Lựa chọn và ứng dụng bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng..........................................................................................100 3.2.1. Cơ sở lựa chọn bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16..................................................100 3.2.2. Lựa chọn bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16...........................................................102 3.2.3. Tổ chức thực nghiệmvới các bài tập đã lựa chọn cho vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng......107 3.2.4. Bàn luận kết quả nghiên cứu về lựa chọn các bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 15-16..............................................................................................110 3.3. Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn để nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng......................................................................115 3.3.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm về trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16. ..................................115 3.3.2. Kết quả kiểm tra sau 03 tháng thực nghiệm về trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16.............................121 3.3.3 Kết quả kiểm tra sau 06 tháng thực nghiệm về trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16.............................123 3.3.4. Kết quả kiểm tra sau 09 tháng thực nghiệm về trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16.............................126 3.3.5. Đánh giá trình độ thể lực của các vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng sau thực nghiệm và trong Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2016................135 3.3.6. Bàn luận về hiệu quả các bài tập phát triển thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16...........................................140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................145 Danh mục công trình khoa học đã công bố liên quan đến luận án. Danh mục Tài liệu tham khảo. Phụ lục. Bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 DANH MỤC BIỂU BẢNG Nội dung bảng Phân chia các giai đoạn huấn luyện theo quy trình đào tạo vận động viên Phân chia các giai đoạn huấn luyện theo quy trình đào tạo VĐV bóng đá Lượng vận động và quãng nghỉ và hệ cung cấp năng lượng trong tập luyện thể thao Ảnh hưởng của lượng vận động và quãng nghỉ đến sự phát triển các tố chất thể lực trong tập luyện thể thao Mức độ căng thẳng cơ bắp và thời gian cần để hồi phục khi sử dụng các loại bài tập Plyometric Khảo sát thực trạng về chương trình, kế hoạch huấn luyện tại một số trung tâm đào tạo VĐV bóng đá trẻ (năm 2015) Khảo sát về trình độ của các HLV đào tạo trẻ tại trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng. Kết quả phỏng vấn các HLV về quan điểm sử dụng bài tập trong huấn luyện cho VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 (n=43) Ý nghĩa và thực trạng huấn luyện thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 Tỷ lệ huấn luyện thể lực trong huấn luyện cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 trong các giai đoạn huấn luyện (n=43) Việc sử dụng các nhóm bài tập huấn luyện thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 ở các giai đoạn huấn luyện (n=43) Trang 31 32 44 47 48 63 69 70

Tài liệu liên quan