Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam...

  • 15/09/2019 09:35:41
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục tiêu của luận án là đánh giá thực trạng về công tác huấn luyện thể lực cũng như trình độ thể lực của các VĐV bóng đá trẻ trong tập luyện và thi đấu, đề tài đã nghiên cứu hệ thống bài tập theo các giai đoạn huấn luyện của chu kỳ năm về các tố chất thể lực và xây dựng kế hoạch huấn luyện ứng dụng thực nghiệm nhằm nâng cao trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 14.85 M, số trang : 245

Chi tiết

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
------
NGUYỄN THÁI BỀN
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC
CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16,
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
NỘI - 2018
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
------
NGUYỄN THÁI BỀN
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC
CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16,
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG
Tên ngành:
Giáo dục học
ngành:
9140101
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1.
PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn
2.
TS. Hồng Sơn
NỘI - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca
riêng tôi. Các ni dung và sliu nghiên cu là trung
thc, kết qunghiên cu ca luận án chưa từng được ai
công btrong bt kcông trình nghiên cu nào.
TÁC GI
Nguyn Thái Bn

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ