Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học...

  • 15/09/2019 09:50:20
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu cơ bản của đề tài là việc đổi mới HĐNK trong DHLS ở trường THPT, từ cơ sở lí luận, thực tiễn và các giải pháp tiến hành. Các kết quả nghiên cứu của đề tài, sau khi được vận dụng và thử nghiệm tại các trường THPT tỉnh Nghệ An, sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử và góp phần nhất định vào quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng DHLS ở trường phổ thông hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.29 M, số trang : 215

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
________________________________________________
PHẠM TIẾN ĐÔNG
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(VẬN DỤNG QUA DẠY HỌC TỈNH NGHỆ AN)
LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC
NỘI - 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
________________________________________________
PHẠM TIẾN ĐÔNG
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(VẬN DỤNG QUA DẠY HỌC TỈNH NGHỆ AN)
Chuyên ngành: luận PPDH bộ môn Lịch sử
số: 9.14.01.11
LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Kiều Thế Hưng
2. PGS.TS. Trần Viết Thụ
NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan: Luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
kết quả và số liệu được nêu trong Luận án là trung thực. Những kết luận trong
Luận án chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác.
Tác giả
Phạm Tiến Đông

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ