SLIDE SHARE

SlideShare là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Download Tài liệu chup anh quay phim

Download Tài liệu chup anh quay phim
New

Chụp chân dung

  • 45 trang
  • 6
New
New

Tự học chụp ảnh_P3

  • 101 trang
  • 11
New

NHIẾP ẢNH SỐ

  • 178 trang
  • 22