Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ

Đăng ngày 3/14/2019 11:41:59 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 49 | Page: 40 | FileSize: 19.72 M | File type: DOC
Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ. Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm này là: Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ, nghiên cứu cấu trúc nội dung về glucozơ và fructozơ, vận dụng mô hình dạy học dự án vào thiết kế tiến trình dạy học cho bài glucozơ và fructozơ. Mời các bạn tham khảo!
Sáng kiến kinh nghim môn Hóa Hc năm hc 2017
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐĂKLĂL
TRƯỜNG TRUNG HC PH THÔNG BUÔN H
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
SÁNG KIN KINH NGHIM
“VN DNG MÔ HÌNH DY HC DÁN VÀO
DY HC BÀI GLUCOZƠ ”_ HÓA HC 12
CHƯƠNG TRÌNH CHUN
Đơn v: Trường THPT Buôn H
T: Hóa hc
Giáo viên thc hin: Dương Th Thu Trinh
Dương Thị Thu Trinh Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk
Page 1
Sáng kiến kinh nghim môn Hóa Hc năm hc 2017
Năm hc: 2016­2017
MC LC
NI DUNG
TRANG
Danh mc chviết tt.
1
Phn I: Lý do chn đtài.
2
Phn II: Gii quyết vn đ.
3
Chương 1: Cơ slý lun ca phương pháp dy hc theo dán.
3
1.1 Dy hc dán (DHDA).
3
1.2 Mc tiêu, đc đim ca dy hc dán.
4
1.3 Các loi dán hc tp.
5
1.4 Các giai đon ca tiến trình dy hc dán.
5
1.5 Các bước chun bca giáo viên và hc sinh cho mt dán
hc tp
6
1.6 Vai trò ca giáo viên và hc sinh trong dy hc dán
10
1.7 Ưu nhược đim ca dy hc dán
11
Chương
2: Vn dng mô hình dy hc dán
vào dy hc bài
glucozơ_Hóa hc lp 12 chương trình chun.
12
2.1 Đánh giá nhng thun li và khó khăn khi hc sinh tiếp cn bài
12
hc thông qua dán.
2.2 Thiết kế chun kiến thc cơ bn.
13
2.3 Thiết kế mc tiêu ca dán.
13
2.4 Thiết kế bcâu hi đnh hướng.
14
2.5 Thiết kế tài liu htrhc sinh.
15
2.6 Thiết kế bài tp dán cho hc sinh.
15
2.7 Thiết kế các tiêu chí đánh giá.
16
2.8 Thiết kế cách tính đim cho hc sinh.
18
2.9 Tchc hot đng dy và hc.
19
Dương Thị Thu Trinh Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk
Page 2
Sáng kiến kinh nghim môn Hóa Hc năm hc 2017
2.10 Mt shình nh minh ha cho dán.
22
2.11 Kim nghim, đi chng bng thc nghim ging dy.
31
Phn III: Kết lun
32
Tài liu tham kho
33
DANH MC CH VIT TT
Chviết tt
Ý nghĩa chviết tt
DHDA
Dy hc dán
CHKQ
Câu hi khái quát
CHBH
Câu hi bài hc
CHND
Câu hi ni dung
Gv
Giáo viên
Hs
Hc sinh
Dương Thị Thu Trinh Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk
Page 3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
49 lần xem

Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ. Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm này là: Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ, nghiên cứu cấu trúc nội dung về glucozơ và fructozơ, vận dụng mô hình dạy học dự án vào thiết kế tiến trình dạy học cho bài glucozơ và fructozơ. Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂL TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BUÔN HỒ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC DỰÁN VÀO DẠY HỌC BÀI GLUCOZƠ ”_ HÓA HỌC 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Đơn vị: Trường THPT Buôn Hồ Tổ: Hóa học Giáo viên thực hiện: Dương Thị Thu Trinh Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 Năm học: 2016­2017 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Danh mục chữ viết tắt. 1 Phần I: Lý do chọn đề tài. 2 Phần II: Giải quyết vấn đề. 3 Chương 1: Cơ sở lý luận của phương pháp dạy học theo dự án. 3 1.1 Dạy học dựán (DHDA). 3 1.2 Mục tiêu, đặc điểm của dạy học dự án. 4 1.3 Các loại dựán học tập. 5 1.4 Các giai đoạn của tiến trình dạy học dự án. 5 1.5 Các bước chuẩn bị của giáo viên và học sinh cho một dự án học tập 6 1.6 Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học dự án 10 1.7 Ưu nhược điểm của dạy học dự án 11 Chương 2: Vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học bài glucozơ_Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn. 12 2.1 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi học sinh tiếp cận bài 12 học thông qua dựán. 2.2 Thiết kế chuẩn kiến thức cơ bản. 13 2.3 Thiết kế mục tiêu của dự án. 13 2.4 Thiết kế bộ câu hỏi định hướng. 14 2.5 Thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh. 15 2.6 Thiết kế bài tập dự án cho học sinh. 15 2.7 Thiết kế các tiêu chí đánh giá. 16 2.8 Thiết kế cách tính điểm cho học sinh. 18 2.9 Tổ chức hoạt động dạy và học. 19 Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 2 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 2.10 Một số hình ảnh minh họa cho dựán. 22 2.11 Kiểm nghiệm, đối chứng bằng thực nghiệm giảng dạy. 31 Phần III: Kết luận 32 Tài liệu tham khảo 33 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt DHDA CHKQ CHBH CHND Gv Hs Ý nghĩa chữ viết tắt Dạy học dựán Câu hỏi khái quát Câu hỏi bài học Câu hỏi nội dung Giáo viên Học sinh Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 3 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hóa học là bộ môn khoa học thực hành. Các kiến thức có ứng dụng rộng rãi trong đời sống sinh hoạt và trong sản xuất. Học sinh có thể nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực hành làm ra sản phẩm cho mình. Do sự tiến bộ của khoa học kỉ thuật, công nghệ thông tin, sự ra đời của những chiếc điện thoại thông minh truy cập internet,máy tính bảng,... học sinh có thể chủđộng, tích cực trong nghiên cứu và tìm hiểu thông tin. Học sinh chúng ta hiện nay rất ham học hỏi, nghiên cứu. Các em đến với các hội thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông để nghiên cứu, tập nghiên cứu và công bố sản phẩm. Từ thực tiễn đó thôi thúc tôi tạo điều kiện cho các em được thực nghiệm được nghiên cứu, được tự tay làm ra sản phẩm cho mình. Tôi đã lựa chọn một hình thức dạy học tích cực đó là dạy học dự án. Phương pháp dạy học dự án đã khắc phục được nhược điểm của dạy học truyền thống, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ phức hợp có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Tuy nhiên không phải nội dung kiến thức hóa học nào cũng có thể áp dụng thành công mô hình dạy học dự án. Chủ đề về glucozơ và fructozơ có liên quan đến thực tế cuộc sống ( sinh hoạt ăn uống và sản xuất) nếu được tổ chức dạy học theo phương pháp dự án sẽ phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành đề tài: “ Vận dụng mô hình dạy học dựán vào dạy học bài glucozơ ”­ Hóa học lớp 12 chương trình chuẩn. Dương Thị Thu Trinh – Trường THPT Buôn Hồ - Tỉnh Đăklăk Page 4 Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa Học năm học 2017 Với đề tài này tôi đã tiến hành : ­Nghiên cứu về cơ sở lý luận của mô hình dạy học dự án. ­ Nghiên cứu cấu trúc nội dung về glucozơ và fructozơ. ­Vận dụng mô hình dạy học dự án vào thiết kế tiến trình dạy học cho bài glucozơ và fructozơ. ­ Kiểm nghiệm, đối chứng với các lớp có áp dụng và không áp dụng mô hình dạy học dự án. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN 1.1 Dạy học dựán (DHDA): ­Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp dạy học dự án ( phương pháp Project) Phương pháp Project­ phương pháp dựán là một sản phẩm của phong trào giáo dục tiến bộ Mỹ. Ý tưởng ban đầu được giới thiệu trong năm 1908 như một phương pháp dạy học mới trong nông nghiệp, nhưng nhà giáo dục William H. Kilpatrick đã xây dựng các khái niệm và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới trong bài viết nổi tiếng của ông: ” Phương pháp dự án”(1918). Gần đây nhất, Michael Knoll đã bắt nguồn từ phương pháp dự án giáo dục kiến trúc thế kỷ mười sáu của Ý và kĩ thuật giáo dục ở Pháp thế kỷ mười tám... Dẫn đến kết luận, việc học của sinh viên cần vừa có sự trau dồi kĩ năng và kết hợp với thực hành kĩ năng và đánh giá học tập thông qua sản phẩm cụ thể. ­ Khái niệm dạy học dự án: Có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về dạy học dự án. Dạy học dự án được nhiều tác giả coi là một mô hình

Tài liệu liên quan