Cách chuẩn đoán lỗi của máy tính thông qua tiếng bíp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 3 | FileSize: 0.56 M | File type: PDF
5 lần xem

Cách chuẩn đoán lỗi của máy tính thông qua tiếng bíp. Tham khảo tài liệu 'cách chuẩn đoán lỗi của máy tính thông qua tiếng bíp', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tuy nhiên nếu bạn không thể khởi động vào Windows và phải chạy Beep Code trên một máy khác, bạn vẫn có thể xem hãng BIOS bằng cách nhấn Delete hoặc F2 lúc khởi động để vào CMOS của máy tính. Ở đây ngay phía trên cùng của bản CMOS bạn sẽ thấy tên hãng sản xuất BIOS được trang bị trong máy tính của bạn. Chúc các bạn thành công!

Tài liệu liên quan