Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 1 - NXB Trẻ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 11 | Page: 61 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 1 - NXB Trẻ. Phần 1 ebook gồm các chương chính: Hal và tôi, đường sinh tồn, tản mạn: bộ não nghĩ gì khi nó nghĩ về chính nó, công cụ tư duy, sâu trong trang giấy, tản mạn về Lee de Forest và phát minh Audion tuyệt vời của ông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.