Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro

Đăng ngày 10/17/2019 4:01:45 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 136 | FileSize: 0.63 M | File type: PDF
Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro. Chương 4 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro. Nội dung chính trong chương gồm có: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fox, làm quen với Fox, các yếu tố cơ bản của Fox, Các lệnh cơ bản của Fox. Mời các bạn cùng tham khảo.
TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
Hà Văn Sang
Bộ môn: Tin học TC – KT
Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính
Tel: 0982165568
Email: sanghv@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt
1
CHƯƠNG
IV
HỆ
QUẢN
TRỊ
SỞ
DỮ
LIỆU
FOXPRO
2
I.
KHÁI
NIỆM
CHUNG
1.
sở
dữ
liệu
a.
Tệp
dữ
liệu
- Thông tin về các đối
trữ dưới dạng bảng
tượng
được
quản
thường
lưu
-
Các
bảng
thường
gồm
các
dòng
các
cột
- Mỗi cột phản ánh một tiêu thức
gọi là thuộc tính của đối tượng
cần
quản
hay
còn
- Mỗi dòng
đối tượng.
chứa
thông
tin
về
tất
cả
các
thuộc
tính
của
- Giao
tính
của
dòng
cột
giá
trị
cụ
thể
của
một
thuộc
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro. Chương 4 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro. Nội dung chính trong chương gồm có: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fox, làm quen với Fox, các yếu tố cơ bản của Fox, Các lệnh cơ bản của Fox. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

TIN HỌC ỨNG DỤNG Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Tel: 0982165568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt 1 CHƯƠNG IV HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU FOXPRO 2 I. KHÁI NIỆM CHUNG 1. Cơ sở dữ liệu a. Tệp dữ liệu - Thông tin về các đối tượng được quản lý thường lưu trữ dưới dạng bảng - Các bảng thường gồm các dòng và các cột - Mỗi cột phản ánh một tiêu thức cần quản lý hay còn gọi là thuộc tính của đối tượng - Mỗi dòng chứa thông tin về tất cả các thuộc tính của đối tượng. - Giao của dòng và cột là giá trị cụ thể của một thuộc tính 3 1. Cơ sở dữ liệu - Một bảng luôn chứa thông tin về một tập hợp các đối tượng cùng loại Ví dụ: danh sách sinh viên K41 STT HỌ TÊN 1 Nguyễn Văn A 2 Cao Đức Cẩm 3 Lê Lan .. ... NGÀY SINH 01/01/1985 12/07/1985 23/12/1985 .. GIỚI TÍNH ĐIỂM Nam 9 Nam 8 Nữ 9 .. .. - Khi lưu trữ trên máy, mỗi bảng như vậy được ghi thành một tệp dữ liệu 4 1. Cơ sở dữ liệu Vậy có thể hiểu: Tệp dữ liệu: là tệp chứa thông tin về các thuộc tính của các đối tượng cùng loại được lưu trên máy - Mỗi đối tượng sẽ được quản lý trên một số thuộc tính nhất định. - Một bộ thông tin về tất cả các thuộc tính được gọi là một bản ghi dữ liệu (Record). - Thông tin về một thuộc tính chứa trong một phần của tệp gọi là một trường (Field). 5 1. Cơ sở dữ liệu Tệp dữ liệu = bảng Một bản ghi = một dòng Một trường = một cột - Một trường được xác định bởi: • Tên trường • Kiểu trường • Độ rộng • Số chữ số thập phân 6 1. Cơ sở dữ liệu Tên trường (Field Name): Dùng để đặt tên và phân biệt các trường Qui tắc đặt tên trường trong Fox: • Tên trường do người dùng đặt • Gồm các chữ cái, số, gạch nối và không quá 10 kí tự • Bắt đầu bởi chữ cái • Không phân biệt chữ hoa, chữ thường Ví dụ: STT, HoTen, Ngay_Sinh, DIEM 7 1. Cơ sở dữ liệu Kiểu trường (Type): Dùng để xác định kiểu thông tin chứa trong trường Các kiểu hay gặp trong Fox: • Kiểu kí tự (character): thường viết tắt là C, gồm các: + Chữ cái + Chữ số không tính toán + Chữ số không tính tóan và các kí tự đặc biệt. Ví dụ: “Hoàng Hùng”, “37/CP”, “K412101” 8 1. Cơ sở dữ liệu • Kiểu số (Numeric): thường viết tắt là N, chứa các số có thể tính toán • Kiểu Ngày (Date): thường viết tắt là D, dùng để lưu ngày tháng năm cụ thể • Kiểu Logic (Logical): thường viết tắt là L, dùng để lưu các thông tin có hai giá trị trái ngược nhau của một thuộc tính. .T. là đúng, .F. là sai Ví dụ: Giới tính nam>< nữ, mua>

Tài liệu liên quan