Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2 (slide): Soạn thảo văn bản

Đăng ngày 10/17/2019 4:01:34 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 88 | FileSize: 0.82 M | File type: PDF
Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2 (slide): Soạn thảo văn bản. Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.
8/6/2007 12:14 μμ
TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
Văn
Sang
Bộ
môn:
Tin
học
TC
KT
Khoa: Hệ
Chính
Thống
Thông
Tin
Kinh
tế
-
Học
Viện
Tài
Tel:
0982165568
Email:
sanghv@hvtc.edu.vn
1Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt
1
CHƯƠNG
II
18/6/2007 12:14 μμ
2
1.
GIỚI
THIỆU
CHUNG
1.1
Hệ
soạn
thảo
văn
bản
Là một phần
chỉnh sửa, lưu
mềm ứng dụng
trữ văn bản
dùng
để
nhập,
Thường đi kèm với hệ
phần mềm riêng biệt
điều
hành
hoặc
một
Một vài
notepad,
hệ rất nhỏ
wordpad
đơn
giản,
dụ
BKED,
Có hệ lại rất lớn và nhiều chức
Microsoft Word, Start Office
18/6/2007 12:14 μμ
năng,
dụ
3/88
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2 (slide): Soạn thảo văn bản. Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

TIN HỌC ỨNG DỤNG Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Tel: 0982165568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn 1Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt 1 CHƯƠNG II 18/6/2007 12:14 μμ 2 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Hệ soạn thảo văn bản Là một phần mềm ứng dụng dùng để nhập, chỉnh sửa, lưu trữ văn bản Thường đi kèm với hệ điều hành hoặc là một phần mềm riêng biệt Một vài hệ rất nhỏ và đơn giản, ví dụ BKED, notepad, wordpad Có hệ lại rất lớn và nhiều chức năng, ví dụ Microsoft Word, Start Office 18/6/2007 12:14 μμ 3/88 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.2 Các công việc cần làm khi soạn thảo a. Nhập và lưu trữ văn bản: Bàn phím máy tính là bàn phím tiếng anh để gõ tiếng việt cần có bộ gõ tiếng Việt: Vietkey 2000 Unikey Các font chữ tiếng việt như .vntime, vni-time, … 18/6/2007 12:14 μμ 4/88 1. GIỚI THIỆU CHUNG Cách gõ tiếng việt: Bước 1: khởi động bộ gõ tiếng việt. Kích kép chuột tại Hoặc Unikey 18/6/2007 12:14 μμ 5/88 Bộ gõ vietkey 2000 • Chọn kiểu gõ telex • Gõ bàn phím tiếng việt • Nhấn nút “Luôn nổi” Hoặc “Taskbar” 18/6/2007 12:14 μμ 6/88 Bộ gõ Unikey • Chọn kiểu gõ telex • Bảng mã: Unicode hoặc TCVN3 (ABC) 18/6/2007 12:14 μμ 7/88 1. GIỚI THIỆU CHUNG Bước 2: chọn phông chữ Nếu gõ theo bảng mã TCVN3 (ABC): Chọn các font .vn như .vnTime, .vnTimeH … Nếu gõ theo bảng mã Unicode: Chọn các font như Arial, Time New Roman, Verdana … 18/6/2007 12:14 μμ 8/88 1. GIỚI THIỆU CHUNG Bước 3: gõ kiểu telex theo qui tắc Gõ chữ Hiển thị Gõ chữ Hiển thị s Dấu sắc x Dấu ngã f Dấu huyền j Dấu nặng r Dấu hỏi z Bỏ dấu [ ơ ] ư 18/6/2007 12:14 μμ 9/88 1. GIỚI THIỆU CHUNG Gõ chữ Hiển thị Gõ chữ aa â aw ee ê oo ow ơ uw dd đ ooo Hiển thị ă ô ư oo