Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành WindowsXP

Đăng ngày 10/17/2019 4:01:22 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 66 | FileSize: 1.31 M | File type: PDF
Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Hệ điều hành WindowsXP. Bài giảng chương 1 trình bày về hệ điều hành WindowsXP với những nội dung cụ thể như: Giới thiệu chung, thao tác với chuột, khởi động windows, biểu tượng & cửa sổ, màn hình giao tiếp, nút start, my computer.
TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
Hà Văn Sang
Bộ môn: Tin học TC – KT
Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính
Tel: 0982165568
Email: sanghv@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt
1