Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 25 | Page: 34 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin. Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit). Mời các bạn cùng tham khảo.
NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
5:
MẠCH
TỔ
HỢP
-
MẠCH
TÍNH
TOÁN
SỐ
HỌC
Nội
dung
Tổng
quan
Mạch
cộng
(Carry
Ripple
(CR)
Adder)
Mạch
cộng
nhìn
trước
số
nhớ
-
(Carry
Look-Ahead
(CLA)
Adder)
Mạch
cộng/
mạch
trừ
Đơn
vị
tính
toán
luận
(Arithmetic
Logic
Unit)
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Tổng
quan
Chương
này
sẽ
học
về:
Một số
mạch
logic tổ hợp
thông dụng
Thiết kế các mạch
logic tổ hợp
phức tạp sử
dụng
các mạch
logic tổ hợp
thông
dụng
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
25 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin. Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit). Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

NHẬP MÔN MẠCH SỐ CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP -MẠCH TÍNH TOÁN SỐ HỌC Nội dung Tổng quan Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder) Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder) Mạch cộng/ mạch trừ Đơn 11/2/2017 vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit) Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 2 Tổng quan Chương này sẽ học về: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng Thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 3 Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự inputs : : inputs : : Mạch tổ hợp Mạch tổ hợp : : outputs : : outputs MẠCH TỔ HỢP - Ngõ ra sẽ thay đổi lập tức khi ngõ vào thay đổi MẠCH TUẦN TỰ - Ngõ ra sẽ thay đổi phụ thuộc vào ngõ vào và trạng thái trước đó. - Mạch có tính chất nhớ 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 4 Nội dung Tổng quan Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder) Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder) Mạch cộng/ mạch trừ 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 5 Mạch cộng bán phần (Half Adder) Cộng 2 số 1 bit có 4 trường hợp Số nhớ Tổng x Mạch cộng 1 bit có tổng và số y nhớ như thế này được gọi là mạch cộng bán phần (HA) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. ơ đồ mạch 6 Mạch cộng toàn phần (Full Adder) Cộng những số có 2 hoặc nhiều bit Cộng từng cặp bit bình thường Nhưng ở vị trí cặp bit i, có thể có carry-in từ bit i-1 (Sẽ cộng vào vị trí kế tiếp) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 7 Mạch cộng toàn phần (Full Adder) Bộ cộng toàn phần (FA) 3 ngõ vào (2 ngõ vào cho 2 số 1-bit cần tính tổng, và 1 ngõ vào cho số nhớ đầu vào (carry-in)) 2 ngõ ra out)) 11/2/2017 (1 ngõ ra cho tổng và 1 cho số nhớ đầu ra (carry-

Tài liệu liên quan