Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 24 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt). Phần tiếp theo bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic trình bày các nội dung: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
3:
ĐẠI
SỐ
BOOLEAN
CÁC
CỔNG
LOGIC
(tt)
Nội
dung
Tổng
quan
Cổng
logic
AND,
OR,
NOT
Cổng
logic
NAND,
NOR
Cổng
logic
XOR,
XNOR
Thiết
kế
mạch
số
từ
biểu
thức
logic
Xác
định
biểu
thức
logic
của
một
mạch
số
Phân
tích
giá
trị
ngõ
ra
của
một
mạch
số
Đại
số
Boolean
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Nội
dung
Tổng
quan
Cổng
logic
AND,
OR,
NOT
Cổng
logic
NAND,
NOR
Cổng
logic
XOR,
XNOR
Thiết
kế
mạch
số
từ
biểu
thức
logic
Xác
định
biểu
thức
logic
của
một
mạch
số
Phân
tích
giá
trị
ngõ
ra
của
một
mạch
số
Đại
số
Boolean
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
16 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt). Phần tiếp theo bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic trình bày các nội dung: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết..

Nội dung

NHẬP MÔN MẠCH SỐ CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ CÁC CỔNG LOGIC (tt) Nội dung Tổng quan Cổng logic AND, OR, NOT Cổng logic NAND, NOR Cổng logic XOR, XNOR Thiết kế mạch số từ biểu thức logic Xác định biểu thức logic của một mạch số Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số Đại số Boolean 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 2 Nội dung Tổng quan Cổng logic AND, OR, NOT Cổng logic NAND, NOR Cổng logic XOR, XNOR Thiết kế mạch số từ biểu thức logic Xác định biểu thức logic của một mạch số Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số Đại số Boolean 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 3 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Đánh giá outputs của mạch logic sau: 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 4 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Bước 1: Lập bảng sự thật và liệt kê tất cả các inputs có trong mạch logic tổ hợp Bước 2: Tạo ra một cột trong bảng sự thật cho mỗi tín hiệu trung gian (node) Node u đã được điền vào như là kết quả của phần bù của tín hiệu input A 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 5 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Bước 3: Điền vào các giá trị tín hiệu của cột node v v =AB — Node v sẽ có giá trị HIGH Khi A (node u) là HIGH và B là HIGH 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 6 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Bước 4: Dự đoán trước giá trị tín hiệu của node w là outputs của cổng logic BC Node w là HIGH khi và chỉ khi B là HIGH và cả C là HIGH 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 7 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Bước 5: Kết hợp một cách logic 2 cột v và w để dự đoán cho output x Từ biểu thức x = v + w, thì x sẽ là HIGH khi v OR w là HIGH 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 8 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic Hãy phân tích giá trị ngõ ra của mạch logic sau: 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 9 Nội dung Tổng quan Cổng logic AND, OR, NOT Cổng logic NAND, NOR Cổng logic XOR, XNOR Thiết kế mạch số từ biểu thức logic Xác định biểu thức logic của một mạch số Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số Đại số Boolean 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 10 Đại số Boolean Máy tính kỹ thuật số là tổng hợp các mạch logic được thực hiện dựa trên những biểu thức của đại số Boolean (biểu thức Boolean) Biểu thức Boolean càng đơn giản, thì mạch thực hiện càng nhỏ giá thành rẻ hơn, tiêu tốn ít công suất hơn, và thực hiện nhanh hơn mạch phức tạp Dựa vào các định luật Boolean sẽ giúp ta đơn giản được các biểu thức Boolean về dạng đơn giản nhất

Tài liệu liên quan