Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 23 | Page: 46 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin. Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu trình bày tổng quan mạch số, những đặc điểm của Số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chíp Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.
NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
1:
GIỚI
THIỆU
Thông
tin
chung
môn
học
Môn
học:
Nhập
môn
Mạch
số
Giảng
viên:
Email:
Giờ
tiếp
SV:
Địa
điểm:
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2