CHƯƠNG5.
TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
1
Nộidung
1.
Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu
2.
Điều khiển truy nhập đường truyền
3.
Chuyển tiếp dữ liệu
4.
Mạng cục bộ (LAN)
5.
Mạng diện rộng (WAN)
2
1
1.TỔNGQUAN
3
Tầngliên kếtdữ liệu trênmô hìnhTCP/IP
Application
Logic Link Control sublayer
Transport
Kiểm soát luồng
Dồn kênh, phân kênh các giao thức
Network
Media Access Control sublayer
Data-link
Đóng gói dữ liệu
Định địa chỉ vật lý
Physical
Phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy nhập đường truyền
802.3
802.4
802.5
802.11
802.16
Ethernet
Token Bus
Token Ring
WiFi
WiMax
4
2
Cácchứcnăng chính
Đóng gói:
Đơn vị dữ liệu: khung tin (frame)
Bên gửi: thêm header, trailer cho gói tin nhận được từ tầng mạng
Bên nhận: bỏ header và trailer, đẩy lên tầng mạng
Địa chỉ hóa: sử dụng địa chỉ MAC
Điều khiển truy nhập đường truyền: nếu mạng đa truy
nhập, cần có giao thức điều khiển đa truy nhập
Kiểm soát luồng: đảm bảo bên nhận không bị quá tải
Kiểm soát lỗi: phát hiện và sửa lỗi bit trong các khung tin
Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full-duplex
5
Kiểmsoátlỗi
Data’
Data
N
Phát
Y
Tính EDC
hiện lỗi bit
Báo lỗi
H
Data
EDC
H
Data’
EDC’
Kênh truyền có lỗi bit
EDC: Error Dectection Code
Mã parity
Mã checksum
Mã vòng CRC (được sử dụng chủ yếu trong các giao thức trên tầng liên
kết dữ liệu)
6
3

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Bùi Trọng Tùng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 29 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
6 lần xem

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Bùi Trọng Tùng. Chương 5 giúp người học hiểu về Tầng liên kết dữ liệu. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu, điều khiển truy nhập đường truyền, chuyển tiếp dữ liệu, mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN),....

Nội dung

CHƯƠNG5. TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU 1 Nộidung 1. Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu 2. Điều khiển truy nhập đường truyền 3. Chuyển tiếp dữ liệu 4. Mạng cục bộ (LAN) 5. Mạng diện rộng (WAN) 2 1 1.TỔNGQUAN 3 Tầngliên kếtdữ liệu trênmô hìnhTCP/IP Application Transport Network Data-link Physical Logic Link Control sublayer • Kiểm soát luồng • Dồn kênh, phân kênh các giao thức Media Access Control sublayer • Đóng gói dữ liệu • Định địa chỉ vật lý • Phát hiện và sửa lỗi • Điều khiển truy nhập đường truyền 802.3 Ethernet 802.4 Token Bus 802.5 Token Ring 802.11 … 802.16 WiFi WiMax 4 2 Cácchứcnăng chính • Đóng gói: • Đơn vị dữ liệu: khung tin (frame) • Bên gửi: thêm header, trailer cho gói tin nhận được từ tầng mạng • Bên nhận: bỏ header và trailer, đẩy lên tầng mạng • Địa chỉ hóa: sử dụng địa chỉ MAC • Điều khiển truy nhập đường truyền: nếu mạng đa truy nhập, cần có giao thức điều khiển đa truy nhập • Kiểm soát luồng: đảm bảo bên nhận không bị quá tải • Kiểm soát lỗi: phát hiện và sửa lỗi bit trong các khung tin • Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full-duplex 5 Kiểmsoátlỗi Data Tính EDC Data’ N Phát Y hiện lỗi bit Báo lỗi H Data EDC H Data’ EDC’ Kênh truyền có lỗi bit EDC: Error Dectection Code • Mã parity • Mã checksum • Mã vòng CRC (được sử dụng chủ yếu trong các giao thức trên tầng liên kết dữ liệu) 6 3 Mãpháthiệnlỗi Mã vòng CRC (Cyclic Redundancy Check) • Phía gửi • Chọn 1 đa thức sinh bậc k • Biểu diễn đa thức dưới dạng chuỗi bit P • Thêm k bit 0 vào frame dữ liệu F được Fk • Chia Fk cho P, lấy phần dư R • Ghép phần dư vào chuỗi dữ liệu được FR • Phía nhận : lấy FR chia cho P • Nếu chia hết truyền đúng • Nếu chia có dư, căn cứ vào số dư (syndrom) để phát hiện và sửa lỗi (nếu được) 7 Mã CRC– Ví dụ Frame : 1101011011 Generator : G(x) = x4 + x + 1 P = 10011 Dividend : Fk = 11010110110000 R = Fk mod P = 1110 Send : 11010110111110 8 4 Triểnkhaitrên hệ thống mạng • Điều khiển truyền dữ liệu trên liên kết vật lý giữa 2 nút mạng kế tiếp • Triển khai trên mọi nút mạng • Các thức triển khai và cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào đường truyền(WiFi, Wimax, 3G, cáp quang, cáp đồng...) • Truyền thông tin cậy (cơ chế giống TCP nhưng đơn giản hơn) hoặc không • Đơn vị truyền: frame (khung tin) application transport network data link physical network data link network physical physical data link physical network network data link physical network data link data link physical network data link physical network data link physical network data link data link physical physical application transport network data link physical 9 Triểnkhaitrên cácnút mạng • Tầng liên kết dữ liệu được đặt trên cạc mạng (NIC-Network Interface Card) hoặc trên chip tích hợp • Cùng với tầng vật lý application transport network cpu memory link • NIC được kết nối với hệ thống bus • link physical controller physical transmission host bus (e.g., PCI) network adapter card 10

Tài liệu liên quan