CHƯƠNG5.
TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
1
Nộidung
1.
Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu
2.
Điều khiển truy nhập đường truyền
3.
Chuyển tiếp dữ liệu
4.
Mạng cục bộ (LAN)
5.
Mạng diện rộng (WAN)
2
1
1.TỔNGQUAN
3
Tầngliên kếtdữ liệu trênmô hìnhTCP/IP
Application
Logic Link Control sublayer
Transport
Kiểm soát luồng
Dồn kênh, phân kênh các giao thức
Network
Media Access Control sublayer
Data-link
Đóng gói dữ liệu
Định địa chỉ vật lý
Physical
Phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy nhập đường truyền
802.3
802.4
802.5
802.11
802.16
Ethernet
Token Bus
Token Ring
WiFi
WiMax
4
2
Cácchứcnăng chính
Đóng gói:
Đơn vị dữ liệu: khung tin (frame)
Bên gửi: thêm header, trailer cho gói tin nhận được từ tầng mạng
Bên nhận: bỏ header và trailer, đẩy lên tầng mạng
Địa chỉ hóa: sử dụng địa chỉ MAC
Điều khiển truy nhập đường truyền: nếu mạng đa truy
nhập, cần có giao thức điều khiển đa truy nhập
Kiểm soát luồng: đảm bảo bên nhận không bị quá tải
Kiểm soát lỗi: phát hiện và sửa lỗi bit trong các khung tin
Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full-duplex
5
Kiểmsoátlỗi
Data’
Data
N
Phát
Y
Tính EDC
hiện lỗi bit
Báo lỗi
H
Data
EDC
H
Data’
EDC’
Kênh truyền có lỗi bit
EDC: Error Dectection Code
Mã parity
Mã checksum
Mã vòng CRC (được sử dụng chủ yếu trong các giao thức trên tầng liên
kết dữ liệu)
6
3

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Bùi Trọng Tùng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Bùi Trọng Tùng. Chương 5 giúp người học hiểu về Tầng liên kết dữ liệu. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu, điều khiển truy nhập đường truyền, chuyển tiếp dữ liệu, mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN),.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


CHƯƠNG 5.

TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU

1

Nội dung
1. Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu
2. Điều khiển truy nhập đường truyền
3. Chuyển tiếp dữ liệu
4. Mạng cục bộ (LAN)
5. Mạng diện rộng (WAN)

2

1

1. TỔNG QUAN

3

Tầng liên kết dữ liệu trên mô hình TCP/IP
Application

Logic Link Control sublayer
• Kiểm soát luồng
• Dồn kênh, phân kênh các giao thức

Transport
Network

Media Access Control sublayer
• Đóng gói dữ liệu
• Định địa chỉ vật lý
• Phát hiện và sửa lỗi
• Điều khiển truy nhập đường truyền

Data-link
Physical

802.3
Ethernet

802.4
Token Bus

802.5
Token Ring

802.11
WiFi802.16
WiMax
4

2

Các chức năng chính
• Đóng gói:
• Đơn vị dữ liệu: khung tin (frame)
• Bên gửi: thêm header, trailer cho gói tin nhận được từ tầng mạng
• Bên nhận: bỏ header và trailer, đẩy lên tầng mạng
• Địa chỉ hóa: sử dụng địa chỉ MAC
• Điều khiển truy nhập đường truyền: nếu mạng đa truy

nhập, cần có giao thức điều khiển đa truy nhập
• Kiểm soát luồng: đảm bảo bên nhận không bị quá tải
• Kiểm soát lỗi: phát hiện và sửa lỗi bit trong các khung tin
• Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full-duplex

5

Kiểm soát lỗi

Data’
N

Data

Phát
hiện lỗi bit

Tính EDC

H

Data

EDC

H

Data’

Y
Báo lỗi

EDC’

Kênh truyền có lỗi bit
EDC: Error Dectection Code
• Mã parity
• Mã checksum
• Mã vòng CRC (được sử dụng chủ yếu trong các giao thức trên tầng liên
kết dữ liệu)
6

3

Mã phát hiện lỗi
Mã vòng CRC (Cyclic Redundancy Check)
Phía gửi
Chọn 1 đa thức sinh bậc k
Biểu diễn đa thức dưới dạng chuỗi bit P
Thêm k bit 0 vào frame dữ liệu F được Fk
Chia Fk cho P, lấy phần dư R
Ghép phần dư vào chuỗi dữ liệu được FR

Phía nhận : lấy FR chia cho P

Nếu chia hết  truyền đúng
Nếu chia có dư, căn cứ vào số dư (syndrom) để phát hiện và
sửa lỗi (nếu được)
7

Mã CRC – Ví dụ
Frame : 1101011011
Generator : G(x) = x4 + x + 1  P = 10011
Dividend : Fk = 11010110110000
R = Fk mod P = 1110
Send : 11010110111110

8

4

Triển khai trên hệ thống mạng
• Điều khiển truyền dữ liệu trên
application
transport
network
data link
physical

liên kết vật lý giữa 2 nút mạng
kế tiếp
Triển khai trên mọi nút mạng
Các thức triển khai và cung cấp
dịch vụ phụ thuộc vào đường
truyền(WiFi, Wimax, 3G, cáp
quang, cáp đồng...)
Truyền thông tin cậy (cơ chế
giống TCP nhưng đơn giản hơn)
hoặc không
Đơn vị truyền: frame (khung tin)

network
data link
physical
network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical
network
data link
physical

network
network
data link
data link
physical network physical
data link
physical
network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

9

Triển khai trên các nút mạng
• Tầng liên kết dữ liệu được

đặt trên cạc mạng (NICNetwork Interface Card)
hoặc trên chip tích hợp
• Cùng với tầng vật lý

application
transport
network
link

cpu

memory

• NIC được kết nối với hệ

thống bus


controller
link
physical

host
bus
(e.g., PCI)

physical
transmission

network adapter
card

10

5

1129765

Tài liệu liên quan